Wiadomości

Gala „Dudki 2016” – podsumowanie pierwszego roku działalności programu Ekoaktywni.com

1 593

W dniu 11 lutego 2016 roku w Warszawie firma Rhenus Data Office Polska, przy współudziale partnerów, tj. Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Fundacji Synapsis, zorganizowała Galę „Dudki 2016” dla uczestników programu społecznej odpowiedzialności biznesu pod nazwą Ekoaktywni.com. Celem Gali było wyróżnienie podmiotów najbardziej zaangażowanych w program, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczności lokalne. Łącznie w programie uzbierano ok. 16.000 punktów, które w przeliczniku 1 punkt = 1 zł zostaną przekazana na akcje organizowane w roku 2016.

Wybrano 10 laureatów, którym przyznano Złote, Srebrne i Brązowe Dudki. Złote Dudki otrzymały ponadto Statuetkę Dudka zaprojektowaną i wykonaną w całości przez podopiecznych Fundacji Synapsis. Dzięki zleceniom przekazanym w roku 2015 tylko przez 10 wyróżnionych podmiotów możliwe było zaoszczędzenie ok. 80.000 drzew, a tym samym ok. 200 ha dojrzałego lasu.

Laureaci w poszczególnych kategoriach (wg liczby zebranych punktów):

Złote Dudki

  • Bank Zachodni WBK SA – 8298 punktów
  • BGŻ BNP Paribas Bank SA – 3850 punktów

Srebrne Dudki:

  • Santander Consumer Bank SA – 892 punkty
  • Tesco (Polska) Sp. z o.o. – 624 punkty

Brązowe Dudki:

  • Credit Agricole Bank Polska SA – 458 punktów
  • Nationale Nederlanden Usługi Finansowe SA – 338 punktów
  • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA – 276 punktów
  • Raben Polska Sp. z o.o. – 225 punktów
  • MetLife TUnŻiR SA – 147 punktów
  • Generali T.U. SA – 120 punktów

Gala „Dudki 2016” – podsumowanie pierwszego roku działalności programu Ekoaktywni.com

O programie Ekoaktywni.com:

Program stanowi połączenie marketingu społecznie zaangażowanego z licznymi działaniami na rzecz społeczności lokalnych oraz ochrony przyrody. Klienci Rhenus Data Office Polska w zamian za zamawiane usługi zbierają punkty, wymienne na wybrane inicjatywy prośrodowiskowe i prospołeczne. Poprzez oddawanie zbędnych lub przeterminowanych dokumentów do zniszczenia, wywierają pozytywny wpływ na oszczędzanie zasobów leśnych i wspieranie osób niepełnosprawnych.

W roku 2015 akcje zorganizowane wspólnie z OTOP-em obejmowały m. in. inicjatywy takie jak: „Dom dla jerzyka – radość dla dzieci”, w ramach której zawieszonych zostało 10 budek lęgowych dla jerzyków na budynku SP nr 14 w Gdańsku. Działanie to zdobyło tytuł akcji roku w konkursie Spring Alive. Kolejną akcją zorganizowaną wraz z partnerem środowiskowym była inicjatywa dokarmiania kraski na Równinie Kurpiowskiej w ramach działania pod nazwą „Pomóż kraskom wykarmić pisklęta” – kraska to gatunek skrajnie zagrożony, a jego populacja w Polsce ogranicza się jedynie do ok. 35 par. www.ochronakraski.pl

Z Fundacją Synapsis Rhenus Data Office Polska współpracuje przy organizacji szeregu działań. Przede wszystkim wspiera Ośrodek Dom i Praca przy Fundacji, który służy aktywnej rehabilitacji osób autystycznych. Podopieczni Ośrodka dostarczają Rhenus Data Office Polska szereg wyrobów używanych w działaniach promocyjnych firmy. Są to m. in. ozdoby i kartki świąteczne, same budki lęgowe, które zawisły na budynku szkoły w Gdańsku w ramach akcji „Dom dla jerzyka – radość dla dzieci”, ale przede wszystkim, Rhenus Data Office Polska wspiera Ośrodek Dom i Praca poprzez wolontariat pracowniczy, w ramach którego dba o jego fizyczną trwałość, wykonując wszelkiego rodzaju prace porządkowe, malarskie, czy ogrodnicze. www.pracowniasynapsis.pl

O Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.:

Spółka należąca w ramach Grupy Rethmann do europejskiego lidera branży logistycznej, Rhenus Logistics. Na polskim rynku od 2001 roku, oferuje kompleksowe usługi w obszarze zarządzania dokumentami i informacją, takie jak: zarządzanie obiegiem dokumentów, archiwizacja i przechowywanie dokumentów i innych nośników danych, a także bezpieczne niszczenie dokumentów i innych nośników danych.

Więcej: www.rhenus-data.pl

O Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków:

Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, założona w 1991 roku, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. Celem organizacji jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, przy wsparciu kilku tysięcy członków i wolontariuszy. Polski partner światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

Więcej: www.otop.org.pl

O Fundacji Synapsis:

Organizacja pożytku publicznego powstała na przełomie lat 1989/1990. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz niewyodrębnioną działalność gospodarczą. Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Więcej: www.synapsis.org.pl