Wiadomości

Gdzie praca i życie są w zdrowej równowadze

Gdzie praca i życie są w zdrowej równowadze

Z gracją balansuje nad przepływającą przez centrum Bydgoszczy Brdą, przysiadłszy na linie rozpiętej pomiędzy dwoma brzegami rzeki. To „Przechodzący przez rzekę” – jeden z symboli Bydgoszczy, uosabiający miasto zdolnych, kreatywnych i otwartych ludzi, które dynamicznie się rozwija, dając jednocześnie szansę, by właśnie tu odnaleźć tak pożądaną dziś równowagę i zdrowe połączenie między pracą i życiem.

WORK-LIFE BALANCE NOWEJ GENERACJI

Zarówno dla rozwoju biznesu, jak i miasta, najważniejszym czynnikiem są ludzie, a coraz większą rolę w tym procesie ogrywa dziś ocena jakości życia w danym miejscu. Już od wielu lat, ze względu na wzrastające tempo życia, upowszechniała się idea work-life balance. Główne jej założenie polega na utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym poprzez oddzielanie obu tych stref. Koncepcja, której początki sięgają już lat 70-80. XX w. sugeruje, że co do zasady obszary aktywności związanej z wykonywaniem pracy zawodowej powinny być wyraźnie odseparowane od tych związanych z życiem prywatnym, rodzinnym, spędzaniem wolnego czasu czy realizowaniem swoich pasji. W obecnych czasach granica między pracą i życiem prywatnym coraz bardziej się zaciera. To duża zasługa funkcjonowania w cyfrowym świecie, pełnym nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym cały czas jesteśmy online, pozostając otwarci na komunikację i pozyskiwanie informacji w dowolnym miejscu i czasie. I choć osoby z generacji X nadal mogą preferować wyłączenie się z sieci, nieodbieranie telefonu i niesprawdzanie służbowej poczty po godzinach pracy, to dla pokolenia Y, a w szczególności dla generacji Z, bycie cały czas obecnym i dostępnym w sieci jest już zwyczajnie w ich naturze i integracja obu stref jest zupełnie naturalna. Dlatego szczególnie te grupy pracowników przestaje już satysfakcjonować dotychczasowa wersja koncepcji work-life balance.

 Młodzi ludzie właściwie nie pamiętają życia bez nowych technologii, są wielozadaniowi, twórczy, elastyczni i bezkompromisowi. W sposób naturalny zatracili granice pomiędzy światem wirtualnym a realnym, mogą pracować kiedykolwiek i skądkolwiek lub korzystać z życia z pracą w tle. Normą staje się zatem konsolidowanie wszystkich dziedzin życia. I tak pokolenia Y i Z zupełnie nieświadomie zdetronizowały klasyczny work-life balance na korzyść work-life blending (lub work-life balance 2.0, work -life integration), czyli koncepcji zakładającej, że równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową polega na holistycznym podejściu do swojej egzystencji. W ślad za nimi swoje podejście stopniowo zmieniają także pracodawcy, którzy coraz częściej zamiast ciągłego kontrolowania pracowników są nastawieni na efektywne wykonanie zadań, umożliwiają elastyczny czas pracy i formy zatrudnienia oraz ogólną integrację zawodowej i prywatnej sfery życia.

„BUTIKOWE” MIASTO PRZYJAZNE DO PRACY I ŻYCIA

  Łączenie życia zawodowego i prywatnego to nie tylko relacja pomiędzy pracodawcami i ich pracownikami. Istotną rolę odgrywa także miasto stanowiące ważne otoczenie gospodarcze, społeczne i naturalne tego zjawiska. Przykład Bydgoszczy i dynamicznie rozwijającego się tu rynku nowoczesnych usług biznesowych pokazuje, jak miejski „ekosystem” może sprzyjać wdrażaniu koncepcji work-life blending. Jednym z atutów Bydgoszczy w tym zakresie jest jej „butikowy” charakter. Bydgoszcz posiada zarówno zalety dużego miasta, takie jak miejska infrastruktura, dostęp do usług publicznych, rynku pracy i oferty mieszkaniowej czy kulturalnej, jak też swój indywidualny, kameralny charakter, walory naturalne oraz atrakcyjne miejsca do rekreacji i wypoczynku. Można wręcz powiedzieć, że to miasto „kompaktowe”, pozbawione wielu niedogodności charakteryzujących wielkie metropolie, gdzie do większości miejsc można dotrzeć w czasie nieprzekraczającym 20 minut.

   Szczególnie w branży BPO/SSC ważne są także przyjazne i nowoczesne przestrzenie do pracy. Bydgoskie zasoby biurowe to głównie nowe budynki, zlokalizowane w centrum miasta, w pobliżu lub dogodnie skomunikowanie z urzędami i innymi obiektami użyteczności publicznej czy ośrodkami życia prywatnego w mieście, jak np. uczelnie, miejsca kultury, wypoczynku czy rekreacji. Coraz większe znaczenie ma także atrakcyjny design i wyposażenie biur oraz zyskujące na popularności przestrzenie coworkingowe, które w post-pandemicznej rzeczywistości spełniają nowe funkcje społeczne, sprzyjają efektywnej pracy zespołowej i kreatywnej, wymianie wiedzy i doświadczeń, a także integracji międzyludzkiej i networkingowi.

  Aspekt ten mocno uzupełnia się z obecnością na bydgoskim rynku firm, których polityka HR daje pracownikom np. elastyczność co do miejsca i czasu wykonywania powierzonych zadań, a także pozwala lub wręcz zachęca do rozwoju osobistego poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, nie tylko tymi zawodowymi, ale też związanymi z ich pasjami czy innymi kwestiami pozazawodowymi.

 Dodatkowym elementem całego kalejdoskopu czynników sprzyjających wdrażaniu idei work-life blending może być również oferta edukacyjna miasta, która daje możliwości nabycia i doskonalenia kompetencji potrzebnych na lokalnym rynku pracy, a także łączenia ścieżki edukacyjnej z pracą zawodową. Pod tym względem Bydgoszcz również pozostaje atrakcyjną lokalizacją. Na zlokalizowanych tu uczelniach kształci się ponad połowa ogólnej liczby studentów w województwie kujawsko-pomorskim, a profil kształcenia dostosowany jest tu w dużej mierze do potrzeb lokalnej gospodarki. Instytucje edukacyjne współpracują natomiast ze środowiskiem biznesowym, dzięki czemu bydgoscy uczniowie i studenci korzystają z atrakcyjnych programów klas patronackich czy kierunków kształcenia tworzonych we współpracy z firmami inwestującymi w mieście, a także z ofert praktyk i staży, studiów dualnych i podyplomowych.

TU SIĘ CENI ZDROWĄ RÓWNOWAGĘ

Bydgoszcz niewątpliwie ma swój wyjątkowy czar. To miasto harmonii i równowagi, idealnie łączące swoje dziedzictwo przemysłowe z nowoczesnymi technologiami i usługami, dbające o naturę i stale inwestujące, by stawać się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, turystów i ludzi biznesu. Pozytywnej energii można zaczerpnąć nad brzegami przepływającej przez centrum rzeki Brdy, przyciągającej wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych. Odrobinę popołudniowego czy weekendowego relaksu zapewnią też liczne tereny zielone: zadbane miejskie parki (w tym największy w Polsce – Myślęcinek), liczne kompleksy leśne, urokliwe przestrzenie położonej w sercu miasta Wyspy Młyńskiej czy odzyskujące swój dawny blask planty nad Starym Kanałem Bydgoskim. Z kolei w sąsiedztwie pełnych życia głównych ulic i placów, odnaleźć można wiele bocznych zaułków, które oferują nietuzinkowe, inspirujące miejsca: alternatywne kawiarnie, niewielkie puby z rzemieślniczym browarem, perły secesyjnej architektury, zabytki związane z przemysłową historią miasta czy pełen regionalnych wyrobów bydgoski frymark.

Takie miejsca oraz ludzie, których można tu spotkać, tworzą niepowtarzalny klimat Bydgoszczy, którego z pewnością warto spróbować w poszukiwaniu zdrowej równowagi między pracą i życiem.

Zdjęcie: Przechodzący przez rzekę. Fot. Robert Sawicki.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022)

FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022) Zobacz numer