Wiadomości

Globalworth robi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji

Globalworth robi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji

Firma Globalworth z przyjemnością ogłasza, że zakupiła gwarancje pochodzenia na 100% prognozowanego zużycia energii elektrycznej w jej polskim portfelu w 2024 roku, co stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Wszystkie Gwarancje Pochodzenia umarzane są w interwałach comiesięcznych.

Na rynku polskim gwarancje pochodzenia obok długoterminowych umów zakupu energii (ang. PPA Power Purchase Agreement) są jedynym narzędziem, który potwierdza, że zużywana energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. 

Zakup zielonej energii to ostatni krok w procesie dekarbonizacji. Globalworth nie ustaje w wysiłkach, aby zapewnić jak najwyższe parametry komfortu przy jak najmniejszym zużyciu energii i emisji gazów cieplarnianych.
 

Globalworth intensyfikuje swoje zobowiązania w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez zakup gwarancji pochodzenia na 100% prognozowanego zużycia energii elektrycznej w Polskim portfelu na rok 2024. To nie tylko dowód naszej troski o środowisko, ale także potwierdzenie naszej misji w budowaniu przyszłości opartej na czystej energii. Nasze działania są mocnym sygnałem użytkowników naszych obiektów, najemców oraz pozostałych partnerów biznesowych, że Globalworth jest liderem w działaniach pro-ekologicznych i jest gotowy podejmować wyzwania, których zwieńczeniem będzie pełna dekarbonizacja." - mówi Bartosz Marcol, Sustainability & ESG Manager w Globalworth Poland.

  1. W pierwszej kolejności ustalane są parametry komfortu termicznego oraz klasa jakości powietrza. Naszym celem we wszystkich budynkach Globalworth jest zapewnienie najwyższej klasy powietrza wewnętrznego kategorii pierwszej wg. ISO 15251 oraz zapewnienie komfortu termicznego wszystkim użytkownikom. To określa pewną minimalną ilość energii, którą trzeba zużyć, aby zapewnić zamierzoną jakość środowiska wewnętrznego.
  2. Następnym krokiem jest upewnienie się, że każda zużyta kilowatogodzina energii jest w pełni uzasadniona. Nieodpowiednie zarządzanie budynkiem może prowadzić do nadmiernego zużycia energii. Suboptymalne harmonogramy prac urządzeń, nieskoordynowane nastawy temperatur, nie uwzględnianie realnych ilości osób przebywających w budynku to tylko niektóre z zagrożeń.
  3. Dopiero w ostatnim kroku po upewnieniu się, że zużycie energii jest optymalne można korzystać z lokalnych źródeł odnawialnych i nabywać energię z OZE. W budynkach zasilanych energią cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazem ziemnym jest to szczególnie istotne, ponieważ dekarbonizacja tych nośników będzie sporym wyzwaniem. W całym portfelu Globalworth Polska około 33% zużywanej energii nie jest energią elektryczną. Globalworth wyznaczył cel środowiskowy polegający na zmniejszeniu intensywności emisji gazów cieplarnianych o -46% do 2030 r. w porównaniu z poziomem odniesienia z 2019 r. (dla zakresu 1 i 2), a także zobowiązał się do pomiaru i redukcji zakresu 3.

Autor: Globalworth 

Zdjęcie: Serwis Canva