Wiadomości

Handlowców czekają duże wydatki

W przyszłym roku detaliści wydadzą ponad 7,5 mld dolarów na technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję. To blisko 4-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2018 (2 mld dolarów). Eksperci nie mają złudzeń: handel czekają duże zmiany. Koniec z cyfryzacją na pół gwizdka. W kolejnym dziesięcioleciu handel będzie nie do poznania.

Od zwiększania wydajności przy pomocy robotów i czujników, po napędzanie sprzedaży dzięki rekomendacjom bazującym na big data oraz analityce i personalizacji. Właśnie tak SI zmienia sprzedaż detaliczną i zarządzanie łańcuchami dostaw. Pandemia miała dwa oblicza: z jednej strony sprawiła, że wiele sklepów musiało się zamknąć, a z drugiej otworzyła detalistom oczy na sztuczną inteligencję. W badaniu KPMG, aż 90 proc. liderów branży zadeklarowało, że ich pracownicy są przygotowani i posiadają odpowiednie umiejętności, aby wdrażać SI. Mało tego ponad połowa mówi jasno; COVID-19 przyspieszył tempo wprowadzania IT do ich organizacji. Co jednak ciekawe, 49 proc. pytanych boi się, że tempo przyjmowania nowych technologii jest zbyt duże.

Klienci oczekują technologii

Detal otwiera drzwi technologii na oścież. Powodem są oczekiwania klientów. To właśnie zmiana nastawienia u kupujących, sprawia, że branża coraz chętniej i częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz różnego rodzaju analizy i predykcje w ramach swoich cyfrowych strategii biznesowych.

Obawy, które pojawiają się, związane są ze zbyt szybkimi wdrożeniami wynikającymi z potrzeby zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa procesów. Ale nie tylko, istotne są także kwestie związane z zarządzaniem zmianą i szkoleniami wewnętrznymi, koniecznymi do wyeliminowania ryzyka związanego z przyjęciem sztucznej inteligencji.

Otwartość organizacji na nowe technologie i wzrost tempa wdrażania sztucznej inteligencji mogą świadczyć o tym, że niektórzy sprzedawcy detaliczni zdecydowanie poradzili sobie z głównymi wyzwaniami, jakie napotkali. Były to: szybka transformacja i potrzeba aktualizacji starszych systemów, przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych i prywatności oraz zrównoważenie strategicznych priorytetów konkurujących o budżet i zasoby.

24 miesiące później

Liderzy handlu detalicznego oczekują, że w ciągu najbliższych dwóch lat sztuczna inteligencja będzie miała ogromny wpływ na branżę. W jaki sposób? Głównie dzięki analizie zachowań klientów, zarządzaniu zapasami i wirtualnym asystentom obsługi klienta. Inwestując w sztuczną inteligencję i jej zdolność do szybkiego i dokładnego analizowania zebranych danych, sprzedawcy detaliczni będą w stanie sprostać jednym z największych wyzwań: planowaniu zamówień i prognozowaniu popytu.

Dzisiaj handel detaliczny polega na tworzeniu unikalnych doświadczeń klientów i bezproblemowej obsługi klienta. Wykorzystując sztuczną inteligencję do zwiększania zaangażowania klientów, personalizacji i zapewniania wsparcia zespołom sprzedaży, nowe technologie mają szansę na utrzymanie klientów i zwiększenie sprzedaży.

Sztuczna inteligencja na dziś

Widzimy znaczny wzrost wdrożeń wirtualnych asystentów, automatów pozwalających składać zamówienia w fast foodach czy kas samoobsługowych w sklepach detalicznych. SI umożliwia m.in. personalizację, czyli optymalne dopasowanie oferty do indywidualnych zachowań i preferencji zakupowych klientów. Technologia ta wraz z uczeniem maszynowym śledzi poprzednie wybory klientów i tworzy analizy predykcyjne, aby móc w przyszłości prognozować zakupy – tak przedstawia zastosowanie SI w praktyce Krzysztof Stojek, Solution Architect z Sagra Technology, firmy, która tworzy systemy klasy CRM i integruje dane dla organizacji z sektora produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

– Co więcej, wirtualni asystenci wbudowani w witrynę internetową sklepu mogą również pomóc w przewidywaniu zachowań klientów przed rozpoczęciem zakupów. Jeśli klient pyta o zwrot lub o to, kiedy produkt może wrócić do oferty czy o alternatywną opcję dostawy, wirtualny asystent może automatycznie udzielić informacji. Dziś klienci dzięki sztucznej inteligencji mają zagwarantowane zakupy spersonalizowane, co nie byłoby możliwe np. dekadę temu – wyjaśnia Krzysztof Stojek.

Global Market Insights przewiduje, że nakłady na sztuczną inteligencję w handlu detalicznym do 2024 roku wyniosą 8 miliardów dolarów. Coraz większą rolę odgrywać będą tzw. pracownicy cyfrowi, czyli smartfony, tablety oraz kioski interaktywne w sklepach. Ich wykorzystanie będzie pomagało w stworzeniu nowych doświadczeń konsumenckich. Jednocześnie coraz częściej wirtualni asystenci w sklepie będą mieć dostęp do historii zakupów i indywidualnych preferencji, będą śledzić wizyty w sklepie i umożliwiać stworzenie kompleksowego obrazu klienta.

Klucz, to wiedza

Producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy na całym świecie tracą pieniądze z powodu nieefektywnego planowania zasobów i zapasów. Dzięki zarządzaniu logistyką z wykorzystaniem sztucznej inteligencji można przewidzieć zapotrzebowanie na produkty, analizując historyczną sprzedaż, lokalizację, trendy zakupowe itd.

– SI coraz częściej będzie pomagała nie tylko w samej sprzedaży, ale również w planowaniu produkcji i wszystkich obszarach łańcuchów dostaw – tłumaczy Krzysztof Stojek z Sagra Technology. – Dzięki zintegrowaniu systemu CRM, zarządzania łańcuchami dostaw i oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), można również uzyskać kompleksową informację na temat wszystkich procesów. To jednak nie wszystko – dane historyczne, wszelkie informacje płynące z rynku w czasie rzeczywistym i aktualizacje z punktów sprzedaży mogą tworzyć modele służące do planowania produkcji, zaopatrzenia, zamówień itd. To może wzmocnić i zoptymalizować współpracę wszystkich uczestników łańcuchów dostaw, obniżyć koszty i w efekcie zwiększyć przewagę konkurencyjną – dodaje ekspert.

Sztuczna inteligencja może zmienić handel w wielu obszarach. Zastępuje intuicję inteligencją i doświadczeniem w wymiarze cyfrowym, dając branży wizję przyszłości.

inPlusmedia