Wiadomości

Hewlett Packard Enterprise ogłosiła zmiany w programie partnerskim HPE Partner Ready

659

Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) ogłosiła zmiany w programie partnerskim HPE Partner Ready. Poszerzają one zakres możliwości we współpracy z HPE, w tym zwiększanie zysków, rozwijanie kompetencji i wyróżnianie się na rynku. Jednym z najistotniejszych elementów jest unikalna oferta HPE GreenLake pozwalająca klientom na pozyskiwanie zasobów IT w modelu as-a-Service od brzegu sieci aż po chmurę i jest już całkowicie dostępna w kanale partnerskim HPE.

Nowy program HPE Partner Ready powstał w oparciu o informacje zwrotne spływające od partnerów. Stabilne i przewidywalne ramy programu, jasny model wynagradzania oraz szybkie możliwości wzrostu kompetencji i biznesu zapewnią bardziej satysfakcjonującą współpracę.

Program HPE Partner Ready na 2020 rok to spersonalizowane podejście do sposobu, w jaki – partner wspólnie z HPE - angażują i wykorzystują swoje zasoby. Takie działanie pozwala optymalnie zaspokajać potrzeby klientów i wspólnie odnosić kolejne sukcesy na rynku. HPE umożliwia partnerom inwestowanie w to, co jest dla nich najważniejsze: w poszukiwanie nowych możliwości biznesowych, przyspieszenie rozwoju istniejącego biznesu lub obie opcje równocześnie. Rozszerzenie programu HPE Partner Ready przynosi partnerom następujące korzyści:

  • Maksymalizacja efektów współpracy: pełen zestaw programów i narzędzi, który pomaga partnerom szybciej zamykać transakcje. Wspomniane programy i narzędzia, to: dostęp do sprzętu demonstracyjnego, konkurencyjne ceny, łatwość i szybkość wyceny oraz zabezpieczenie biznesu partnera poprzez rejestrację transakcji. To również zmiany pozwalające na szybsze przystąpienie do programu partnerskiego.
  • Większe możliwości budowania kompetencji: partnerzy mogą kontynuować rozwój swojej wiedzy eksperckiej w obrębie wybranych przez siebie rozwiązań poprzez samodzielnie wybierane ścieżki ustawicznego kształcenia, programy kompetencyjne i nowe certyfikaty techniczne.
  • Zwiększone wynagrodzenie: partnerzy otrzymają dostęp do cen specjalnych w dniu dołączenia do programu, a ich marża będzie objęta ochroną w skali całego portfolio HPE. Zwiększone wynagrodzenie przysługuje partnerom sprzedającym rozwiązania HPE do nowych klientów, jak również tym sprzedającym nowe, innowacyjne rozwiązania istniejącym klientom. Partnerzy będą również mogli starać się o dodatkowe korzyści, takie jak nagrody dostępne w społeczności HPE Tech Pro i certyfikaty potwierdzające kompetencje.

Społeczność partnerów HPE stała się potężną siłą napędzającą rozwój sprzedaży w modelu HPE GreenLake. Nasz zaktualizowany program Partner Ready wspiera podnoszenie kompetencji zarówno sprzedażowych, jak i technicznych, a także daje korzyści finansowe i dodatkowe nagrody. W ten sposób HPE będzie wspierać partnerów w obsłudze klientów oraz umożliwiać dalszy rozwój ich biznesu - powiedział Paul Hunter, HPE Global Channel.

Aktualizacja programu z myślą o jeszcze szybszym wzroście oferty w modelu as-a-Service na 2020

HPE GreenLake to wyjątkowa oferta usługowa, która poprzez połączenie rozwiązań finansowych i technologicznych, zapewnia klientom największą możliwą elastyczność biznesową, kontrolę kosztów i szersze możliwości wyboru w zakresie ich strategii transformacji cyfrowej. Ta unikatowa oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem na rynku - wybrało ją już 740 klientów na całym świecie. Całkowita wartość kontraktów HPE GreenLake przekracza dzisiaj 3 mld dol.

HPE po raz pierwszy umożliwiło partnerom sprzedaż HPE GreenLake trzy lata temu. Kanał partnerski jest teraz dojrzałym i szybko rozwijającym się ekosystemem, który pomaga HPE we wzroście biznesu w modelu as-a-Service. Przychody HPE GreenLake pochodzące od partnerów wzrosły rok do roku o 275 procent. Obecnie 540 partnerów na całym świecie posiada aktywne umowy sprzedażowe HPE GreenLake.

HPE GreenLake to prawdziwa rewolucja na rynku. W oparciu o HPE GreenLake mogę zróżnicować rozwiązania jakie sprzedaję swoim klientom będąc w stanie dostarczyć elastyczny model w kontekście ich potrzeb infrastrukturalnych - powiedziała Xara Tran, CEO i prezes firmy Champions of Change. HPE GreenLake pozwala nam nieprzerwanie współpracować z obecnymi klientami i odgrywać ważną rolę w ich cyfrowej transformacji. Nie jesteśmy tylko dostawcą transakcyjnym. Staliśmy się w pełni zintegrowanym partnerem technologicznym – podkreśliła.

W celu jeszcze większego przyspieszenia wzrostu w obszarze HPE GreenLake w 2020 roku, HPE zapewni partnerom pełne wsparcie w zakresie zasobów i narzędzi sprzedażowych oraz dodatkowe korzyści wynikające ze sprzedaży w modelu as-a-Service. HPE ułatwi w ten sposób partnerom prowadzenie rozmów z klientami,a także szybkie i łatwe przekonanie ich do rozwiązania HPE GreenLake:

  • HPE zapewni dodatkowe zasoby sprzedażowe - specjalistów zajmujących się, wspólnie z partnerami handlowymi, wyłącznie poszukiwaniem nowych możliwości sprzedaży HPE GreenLake. To znacząco zwiększy dostępne wsparcie ze strony specjalistów HPE ds. sprzedaży w różnych regionach geograficznych i w poszczególnych branżach.
  • HPE wprowadziło narzędzie HPE GreenLake Quick Quote, aby umożliwić partnerom łatwe wymiarowanie rozwiązania, a przez to jego dostosowanie do potrzeb klientów - zarówno w zakresie kosztów, jak i wymagań wydajnościowych. Jednocześnie narzędzie HPE GreenLake Quick Quote pozwoliło na skrócenie czasu przygotowania oferty do zaledwie kilku minut.
  • HPE wprowadza nowy program rozwoju kompetencji, który pozwala Partnerom rozwijać swoją wiedzę dotyczącą nowych technologii, jak i budowy rozwiązań w oparciu o te technologie. Nowy certyfikat HPE Master Accredited Solutions Expert (Master ASE) Hybrid IT Solution Architect umożliwia architektom IT rozwijanie i sprawdzanie umiejętności w zakresie projektowania oraz wdrażania zoptymalizowanej hybrydowej infrastruktury IT w różnych sektorach gospodarki.

Społeczność HPE Tech Pro to wsparcie techniczne i wzmocnienie możliwości sprzedaży rozwiązań dla całego kanału partnerskiego na całym świecie. Bardziej płynna i interaktywna współpraca w 2020 będzie możliwa dzięki możliwościom szkoleniowym i nowym korzyściom dla uczestników programu. To m.in. najlepsza w swojej klasie certyfikacja, ciągła edukacja w modelu just-in-time, dedykowane wydarzenia oraz specjalne nagrody i wyróżnienia. Społeczność HPE Tech Pro jest teraz dostępna dla wszystkich partnerów - z chwilą ukończenia szkoleń mogą korzystać z zaawansowanych poziomów tego narzędzia.

Nie ma dnia, aby ktoś w naszym biurze nie korzystał z usług społeczności HPE Tech Pro - powiedział Pete Howard, wiceprezes ComnetCo. Dostępna jest ogromna ilość informacji. Jeśli odpowiadamy na zapytanie ofertowe i potrzebujemy dokumentów technicznych albo kiedy tworzymy prezentację dla klienta, otrzymujemy wsparcie od HPE Tech Pro – wyjaśnił.

Nowy wymiar partnerstwa: lepsza obsługa, lepsze doświadczenie

Uzupełnieniem do szybszego i bardziej przejrzystego procesu przyjmowania nowych partnerów do programu, zautomatyzowanej, i co najważniejsze konkurencyjnej wyceny z uproszczoną rejestracją transakcji, będzie ulepszony, kompleksowy program sprzętu demonstracyjnego HPE. Program otwiera dostęp do pełnego portfolio HPE. W ten sposób zostaną zaspokojone potrzeby partnerów i ich klientów, a transakcje będą realizowane szybciej. Klienci potrzebują czasu na bezpośrednie poznanie oferty HPE przed decyzja o zakupie. Dlatego zaktualizowany program sprzętu demonstracyjnego zapewnia wszystkim partnerom programu HPE Partner Ready zniżki i łatwy dostęp do sprzętu z całego portfolio, zarówno bezpośrednio, jak i zdalnie, oraz za pośrednictwem centrów innowacji HPE.

HPE współpracuje z nami w przemyślany sposób. Nie tylko wtedy, gdy realizujemy większą sprzedaż.Stale próbuje lepiej zrozumieć naszą działalność, wyzwania i potrzeby naszych klientów oraz wartość, jaką im dostarczamy - powiedział James Hardy, dyrektor zarządzający CCS. Dzięki zrozumieniu naszych celów i priorytetów, HPE jest zarówno partnerem, jak i mentorem. Dokonaliśmy radykalnej transformacji możliwości naszej organizacji i wartości dostarczanej w ramach obsługi naszych wspólnych klientów - na brzegu sieci i przy wykorzystaniu ofert usługowych dla hybrydowego IT.

HPE Partner Ready w Polsce

Partnerzy to bardzo istotny element ekosystemu sprzedaży HPE także w Polsce – co więcej, to poszerzenie naszych własnych sił sprzedażowych i technicznych – powiedział Marek Hojda, Indirect Sales Manager w HPE Polska. Przewidujemy stały wzrost sprzedaży w modelu as-a-Service w oparciu o HPE GreenLake. Już teraz obserwujemy wzrost zainteresowania wśród partnerów, co w połączeniu z wprowadzeniem nowych rozwiązań, jak na przykład HPE Primera, stanowi dobrą prognozę na kolejny rok. Naturalnie, wszystkie nowe elementy programu HPE Partner Ready będą dostępne niezwłocznie także na polskim rynku – podkreślił.

Hewlett Packard Enterprise