Edukacja

HR Detektyw część 14 - nowości i zmiany

HR Detektyw

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Czy wypłacone w przyszłości świadczenia w wyniku ugody za wypadek przy pracy zaliczane są do przychodu ze stosunku pracy?

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii naprawiania szkody, za którą odpowiedzialny jest pracodawca. Zastosowanie znajdują tu wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego.

Czy świadczenie wypłacone w przyszłości na podstawie ugody pozasądowej na rzecz pracownika należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.0.1426) ustala się:

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wpłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawą wypłaty tu nie jest stosunek pracy, lecz ugoda pozasądowa zawierana w związku z roszczeniami cywilnoprawnymi wobec pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń wobec podmiotu, który jest odpowiedzialny za szkodę, w tym wypadku pracodawca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, która stanowi, że:

Świadczenie jakie zostanie wypłacone na podstawie ugody pozasądowej, nie będzie stanowiło przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenie to nie może być więc wliczone do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Świadczenia pieniężne jakie uzyska poszkodowany pracownik w razie ugody pozasądowej, nie będzie stanowiło przychodu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

#News2 ▪️ Rząd chce rozszerzyć zwolnienia podatkowe

Uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. ustawa nowelizująca podatek dochodowy od osób fizycznych (druk sejmowy nr 642) przekazana została pod obrady Senatu. Zgodnie z wprowadzoną zmianą zostanie rozszerzony krąg zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia z tytułu:

  • odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
  • odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Oznacza to, że od 2021 r. pracodawcy nie będą pobierać zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń za płatne praktyki absolwenckie oraz staże uczniowskie pracownikom poniżej 26 roku życia.

#News3 ▪️ Praca zdalna podczas kwarantanny uregulowana przepisami

Za okres trwania kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby od pracodawcy lub zasiłek chorobowy z ZUS. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę zdalną podczas kwarantanny, nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, a zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Pisałam o tym w artykule Kwarantanna, a wynagrodzenie.

3 listopada 2020 r. prezydent podpisał kolejną wersję ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19. Został w niej dodany przepis, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy przebywający na kwarantannie, mogą za zgodą pracodawcy świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Za pracę zdalną przysługuje 100% wynagrodzenia.

Nowa ustawa nadal nie wprowadza obowiązku świadczenia pracy zdalnej. Dr. A.Miętek z Kancelarii Ożóg Tomczykowski uważa, że pracownik, który jest zdrowy, ale przebywa na kwarantannie i odmówi pracy zdalnej, zarówno w świetle dotychczasowych jak i nowych przepisów powinien odmowę uzasadnić.

W przypadku umów cywilnoprawnych, zmiana miejsca wykonywania pracy musi być oparta na obustronnej zgodzie zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Strony są tu równorzędne. Zleceniodawca więc nie może narzucić pracy zdalnej zleceniobiorcy.

Więcej newsów m.in na temat: zmian w kodeksie pracy, czy też przeciętnego wynagrodzenia w III kw. bieżącego roku oraz stopy bezrobocia w październiku przeczytacie Państwo na stronie: https://monikasmulewicz.pl/

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego z certyfikatem MEN

8-go grudnia rozpoczynamy XI edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zobacz szczegóły Akademii – START 08.12.2020


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter, chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale!