Edukacja

HR Detektyw część 39 - nowości i zmiany

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News 1 ▪️ Niedobór pracowników wykwalifikowanych

Aż 80% pracodawców w Polsce twierdzi, że znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest dla nich wyzwaniem. Nasz kraj zajmuje 8 miejsce pod względem niedoboru talentów.

Przed nami jest Francja, Rumunia, Włochy, Turcja, Szwajcaria, Belgia i Niemcy. Jest to wyraźny znak tego, że wraca rynek pracownika. Braki kadrowe dotyczą niemal wszystkich sektorów. Firmy chcą nadrobić zaległości wynikające z lockdownu doprowadzając do masowych rekrutacji, które jeszcze bardziej wzmacniają trudności w pozyskaniu pożądanych pracowników.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,4 ofert pracy (wobec 9,5 rok temu). W lipcu 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – około 24 oferty na każdy tysiąc osób. Tuż za nim jest Warszawa, w której przypadało średnio 20,5 ofert. Nadal najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 5,8.

Dynamikę ofert pracy w branży: HR, w finansach, w marketingu, w branży prawniczej, w branży zdrowotnej czy np. w przypadku prac fizycznych możesz sprawdzić w raporcie przygotowanym przez Grant Thornton i Element.

Rynek pracy w czasie COVID-19

#News 2 ▪️ Jak zorganizować proces wnioskowania i rozliczania nadgodzin w czasie pracy z domu

Polecam dziś Waszej uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2019 r. sygn. akt II PK 172/18 dotyczące problematyki pracy zdalnej i rozliczania nadgodzin.

„W niestandardowym systemie zadaniowego czasu pracy w formie telepracy wykonywanej poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [art. 67(5) – 67(11) k.p.] strony porozumiewają się co do czasu pracy niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w normalnym czasie pracy (art. 140 k.p.).”

Każdy stan rzeczy, w którym forma lub sposób zatrudnienia wymusza niestandardową organizację lub szczególną formę zatrudnienia pracownika, w których niemożliwa lub utrudniona jest kontrola pracodawcy nad sposobem i czasem wykonywania pracy przez zatrudnionego, który sam organizuje sobie pracę i kształtuje swój rozkład oraz wymiar czasowy świadczenia pracy w konkretnych terminach jej wykonywania, uzasadnia obarczenie obu stron stosunku pracy ciężarem dowodu na przeciwstawne sporne fakty lub okoliczności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2001 r., I PKN 678/00, OSNAPiUS 2002 Nr 22, poz. 538).

Wyrok potwierdza rekomendacje, o których pisałam w artykule „Polecenie pracy w nadgodzinach”, gdzie wskazałam, że należy uregulować zasady świadczenia przez pracowników pracy po godzinach jej zakończenia. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu w regulaminie pracy, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego.

#News 3 ▪️ Zmiany w projekcie ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej

Prace nad nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy nadal trwają. W dniu 23 lipca 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy. Co zostało zmienione?:

 • maksymalny wymiar pracy okazjonalnej zwiększono do 24 dni w roku kalendarzowym,
 • pracownik oraz pracodawca w każdej chwili będą mieli prawo do przerwania pracy zdalnej i powrotu do pracy stacjonarnej (dotyczy pracowników, z którymi praca zdalna została uzgodniona w trakcie ich zatrudnienia),
 • praca zdalna ma być możliwa na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe,
 • pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Na odmowę uwzględnienia wniosku pracodawca będzie miał 7 dni roboczych,
 • w art. 67[26]. § 1 zastąpiono „zasady” „procedurami”. Pracodawca nie będzie już określał „zasad ochrony danych”, ale będzie ustalał „procedury ochrony danych osobowych”,
 • pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika przeprowadzić kontrolę pracy zdalnej w zakresie BHP w miejscu jej wykonywania przez pracownika,
 • obowiązkiem pracodawcy ma być uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego uwarunkowań psychospołecznych pracy zdalnej,
 • miejsce świadczenia pracy zdalnej będzie wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą,
 • wnioski pracownika, które wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane elektronicznie,
 • zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęto również ekwiwalent lub ryczałt wypłacany pracownikowi świadczącemu pracę w formie zdalnej.

#News 4 ▪️ Dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców

W wykazie pracy legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu rozporządzenia zmieniającego rządowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Będzie to kontynuacja wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy będą mogli liczyć na:

 • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
 • jedno, dodatkowe świadczenie postojowe.

Aby otrzymać pomoc przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów w odniesieniu do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r. Istotny też będzie kod PKD weryfikowany na podstawie danych w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 r.

Rozporządzenie ma zostać przyjęte przez rząd w trzecim kwartale br.

#News 5 ▪️ Zmiana stanowiska PIP odnośnie urlopu wypoczynkowego

Art. 162. Kodeksu pracy mówi:

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Do tej pory stanowisko PIP było jednoznaczne i spójne z art. 162 Kodeksu pracy.

Główny Inspektorat Pracy jednak zmodyfikował swoje dotychczasowe stanowisko i potwierdził, że nieudzielenie pracownikowi przynajmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wskazał, że „wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu”.

Można więc stwierdzić, że jeśli z punktu widzenia pracownika korzystniejsze jest wykorzystanie urlopu w kilku częściach, z których każda będzie krótsza niż dwa tygodnie, pracodawca może udzielić urlopu w takiej formie i wówczas takie działanie nie stanowiłoby wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 29 lipca br.

Więcej na temat m.in.: kar za brak PPK czy też restrykcji dla niezaszczepionych pracowników przeczytacie Państwo na stronie: https://monikasmulewicz.pl/

Szkolenia/webinary

Przed nami wielkie wydarzenie. 17 sierpnia rozpocznie się Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Kursem rozpoczynającym będzie kurs Place. Żeby tradycji stało się zadość również i ta edycja okraszona zostanie ofertą specjalną. Będzie to kurs Dokumentacja pracownicza, którą otrzyma każdy uczestnik pełnej, 9-miesięcznej Akademii zupełnie za darmo.

Oferta promocyjna kończy się już jutro! Nie czekaj na ostatnią chwilę bo możesz ją przegapić.

Dołącz do Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Powracamy również z ofertą szkoleń jednodniowych. Przed nami webinar:

Rozliczanie Czasu Pracy w 2021 r. – warsztat dla zaawansowanych – 26 sierpnia 2021 r.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy to tematy, które przysparzają wiele pytań nawet doświadczonym kadrowcom. Dlatego postanowiliśmy zorganizować szkolenie właśnie w tym temacie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających doświadczenie w rozliczaniu czasu pracy, pracowników działów personalnych, kierowników jak i doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty będzie praktycznymi przykładami.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter, chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale!