Edukacja

HR Detektyw część 41 - nowości i zmiany

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News 1 ▪️ Zmiana podstawy odpisu na zfśs w 2022 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy (z 27 sierpnia 2021 r.) o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, w której zmienia podstawę naliczania wysokości odpisów na ZFŚS.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. W 2022 roku wysokość odpisów będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku. Podstawa odpisu na zfśs w 2022 r. wyniesie więc 4 434,58 zł.

Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wzrośnie z 1 550,26 zł do kwoty 1 662,97 zł (37,5 proc. podstawy).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

#News 2 ▪️ Młodociani pracownicy dostaną większe wynagrodzenia

Od 1 września 2021 r. zmieniły się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5 504,52 zł (M. P. z 2021 r. poz. 730). Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

 • w pierwszym roku nauki – 275,23 zł,
 • w drugim roku nauki – 330,27 zł,
 • w trzecim roku nauki – 385,32 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 220,18 zł.

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.

Więcej o zatrudnianiu młodocianych przeczytasz w e-booku na stronie www.monikasmulewicz.pl.

Tajemnice zatrudniania pracowników młodocianych

#News 3 ▪️ Łatwiejsze otrzymywanie zezwoleń o pracę dla cudzoziemców

Rząd chce jeszcze w III kw. przyjąć projekt ustawy o cudzoziemcach ułatwiający otrzymywanie zezwoleń na pracę. Resort spraw wewnętrznych ma zaproponować:

 • rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania,
 • rezygnację z wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Tematykę zatrudniania cudzoziemców bardzo wnikliwie omawiać będziemy podczas nowego, 3 miesięcznego projektu edukacyjnego.

27 września ruszamy z Akademią Zatrudniania Cudzoziemców i Legalizacji Zatrudnienia.

Jest to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców.

Podczas 3 miesięcznego wyzwania poznasz tajniki:

 • Legalizacji pracy i pobytu
 • Odpowiedzialności z tytułu nielegalnego zatrudniania
 • Obsługi kontroli legalności zatrudnienia Obsługi procedury odwoławczej
 • Opodatkowania przychodów cudzoziemców
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Chcę uczestniczyć w Akademii Zatrudniania Cudzoziemców

Już tylko przez 2 dni możesz skorzystać z promocji cenowej, jaką jest 700zł! Od 11 września będzie obowiązywać cena regularna.

#News 4 ▪️ Niższa składka zdrowotna

Podwyżka składki zdrowotnej nie będzie tak wysoka, jak zapowiadano. Początkowe ustalenia Rządu co do składki zdrowotnej w wysokości 9% bez możliwości potrącenia podatku spotkały się z dość ostrą krytyką zarówno posłów jak i przedsiębiorców.

Rząd rozważał też podwyższanie składki w kolejnych latach do 3, 5, 7 i 9 proc. Ostatecznie składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub według skali miałaby wynieść 3 proc. w 2022 r. i 4,8 lub 4,9 proc. rok później.

Wysokość proponowanej składki zdrowotnej dla ryczałtowców to:

 • 300zł dla osób o przychodzie nie wyższym niż 60 tys. zł rocznie,
 • 500zł (kwota przychodu ma zostać jeszcze ustalona)
 • 900zł dla osób o najwyższych przychodach

W zmienionym projekcie Polskiego Ładu ma także znaleźć się propozycja wprowadzenia podatku przychodowego. Nie wiadomo jednak czy będzie on dobrowolny dla wszystkich i wyniesie 0,4 proc. przychodów z licznymi ulgami i odliczeniami, czy też 1 proc. dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 50 mln euro i będzie obowiązkowy (rozmowy trwają).

Wjęcej na temat m.in.: zmiany umowy o pracę ze stałej na umowę na czas określony przez nowego pracodawcę czy też o dofinansowaniu na założenie nowej firmy w 2021 r. przeczytacie Państwo na stronie: https://monikasmulewicz.pl/

Szkolenia/webinary

We wrześniu zapraszam na dwa webinary:

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, zmiana z Komornika na Syndyka – 20 września 2021 r.

Podczas webinaru omówione zostaną:

 • Rodzaje spraw egzekucyjnych.
 • Kolejność zaspokajania roszczeń.
 • Plan podziału sumy uzyskanej z wynagrodzenia za pracę.
 • Odpowiedzialność pracodawcy przed wierzycielem.
 • Ciągłość zajęcia wynagrodzenia.
 • Zmiana z komornika na syndyka – ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd.

Dzięki temu szkoleniu zrozumiesz mechanizm pracy komornika i poznasz odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r. – zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych – 24 września 2021 r.

Celem szkolenia jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń chorobowych oraz przepisów wprowadzonych i obowiązujących w 2021 r. Zajmiemy się również:

 • Strategią zmian w ZUS na lata 2021 – 2025.
 • Zmianami w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.
 • Zmianami w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.
 • Obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r., w tym o korektach dokumentu zgłoszeniowego .
 • Zwolnieniu z opłacania składek na FP i FGŚP w 2021 r.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter, chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale!