Wiadomości

Innowacje technologiczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Innowacje technologiczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestowanie w innowacje technologiczne stanowi fundamentalny element strategiczny dla przedsiębiorców, którzy chcą się odnaleźć w obecnej rzeczywistości.  

Innowacje szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wykorzystanie nowych technologii wzrosło podczas pandemii COVID-19, kiedy wiele małych i średnich przedsiębiorstw przeszło przyspieszony proces transformacji cyfrowej, związany m.in. z całkowitą zmianą modelu pracy - z biurowego na zdalny. 35 proc. respondentów badania przeprowadzonego przez Santander Leasing w 2021 roku wykorzystywało chmurę do przechowywania danych. Natomiast 33 proc. chciało rozwijać inwestycje w kierunku automatyzacji procesów, w tym za pomocą oprogramowania CRM. Mając tak silne podstawy, firmy z sektora MŚP coraz częściej inwestują w kolejne rozwiązania technologiczne. 

Warto podkreślić, że według badania Polcom i Intel „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” menedżerowie IT są zgodni, że przeniesienie zasobów do zewnętrznego operatora data center pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa danych (58 proc. respondentów) oraz poprawę mobilności pracowników (55 proc.) poprzez umożliwienie im dostępu do aplikacji z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Chmura obliczeniowa zatem idealnie wpisuje się w kontekst aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed działami IT i staje się kluczowym zasobem firmy – mówi Anna Kulikowska, Dyrektor Handlowy w Polcom.

Innowacje są pomocne w każdym sektorze gospodarki. W rolnictwie sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać, na podstawie zdjęć lotniczych, czy uprawy nie są zagrożone chorobami i pasożytami. Dodatkowo, odpowiednio dostosowane algorytmy sprzęgnięte z danymi pogodowymi mogą ocenić, czy plony nie potrzebują dodatkowego nawożenia lub nawadniania. Dziś nowe technologie są dostępne również dla rolników gospodarujących na średnich areałach oraz dla tych, którzy są częścią kooperatyw lub spółdzielni. Dzięki nim mogą konkurować z dużymi konglomeratami rolniczymi, oferując swoje produkty na rynku. W badaniu „Technologie w rolnictwie”,  przygotowanym przez Startup Poland, największy odsetek rolników chce wprowadzić narzędzia zwiększające wykorzystanie istniejących zasobów. 

Kolejny przykład, to obecność technologii informatycznych w handlu - co jest dziś  oczywistością. Z jednej strony konsumenci coraz więcej zakupów dokonują w Internecie - czym napędzają algorytmy big data, jeszcze lepiej dostosowujące ofertę do ich indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony innowacje w formie IoT usprawniają procesy dystrybucyjne, śledzenie ruchu towarów czy stanów magazynowych. W przemyśle natomiast coraz większą rolę odgrywa przetwarzania brzegowe, polegające na analizie większości danych na „brzegu” bez udziału głównego centrum danych. Pozwala to na szybsze i autonomiczne podejmowanie decyzji i działania. W 2021 roku to właśnie firmy produkcyjne najchętniej inwestowały w nowe rozwiązania technologiczne, jak deklarują autorzy raportu Santander Leasing. 

Wyzwania technologiczne dla małych i średnich firm

Czwarta rewolucja przemysłowa bazuje na wykorzystywaniu wielkich zbiorów danych oraz jeszcze mocniej wiąże maszyny z procesem produkcyjnym, wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Generuje coraz większe zapotrzebowanie na wydajne środowiska IT. W ciągu najbliższych dwóch lat wolumen przetwarzanych globalnie danych przekroczy 175 zettabajtów, według danych IDC. To aż pięciokrotnie więcej niż w roku 2021. Szybkiego i niezawodnego przetwarzania danych wymagają coraz częściej wykorzystywane działania brzegowe w produkcji. Te czynniki sprawiają, że biznes decyduje się na infrastrukturę umiejscowioną w chmurze obliczeniowej, którą udostępniają wyspecjalizowani dostawcy cloud computing – uważa Anna Kulikowska.

Tak duża istotność danych przetwarzanych przez firmy przyciąga przestępców, którzy wyczuwają łatwy zarobek na firmach, które nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa swoim zasobom IT.

Rozwój inwestycji w nowe technologie, coraz większa wartość analizowanych i przechowywanych przez firmy danych sprawia, że mówi się o nich, jak o najcenniejszym zasobie w XXI wieku. Dane stają się coraz częstszym łupem cyberprzestępców. Najpopularniejszy model ataku to ransomware, polegający na zainfekowaniu i zaszyfrowaniu danych, a następnie żądaniu okupu za ich udostępnienie właścicielowi. Z danych izraelskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem - Check Point - wynika, że polskie organizacje są atakowane 1,2 tys. razy tygodniowo – podkreśla Stanisław Borkowski, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Jakości w Polcom.

Z tego względu coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 37 proc. firm badanych w raporcie Polcom i Intel planuje wdrożenie nowych rozwiązań backupu w ciągu roku, zaś kolejne 11 proc. organizacji w najbliższych 2-3 latach. W obszarze bezpieczeństwa firmy inwestują także w odzyskiwanie danych po katastrofie (Disaster Recovery) oraz działania z zakresu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa (Business Continuity), które zapewniają bezprzerwowe działanie krytycznych systemów biznesowych nawet po poważnym ataku hakerskim, katastrofie naturalnej czy innych trudnych do przewidzenia zdarzeniach. 

Z innego badania Polcom i Intel „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego” wprost wynika, że cyberbezpieczeństwo jest priorytetem dla większości polskich firm z sektora MŚP. To świadczy o ich świadomości dot. skali zagrożenia – podsumowuje Stanisław Borkowski.

 

 

Polcom