Wiadomości

IT i programiści pro bono dla NGO

IT i programiści pro bono dla NGO

Boldare wspomaga organizację Dziewuchy Dziewuchom w zakresie usług IT. To pomoc w ramach inicjatywy Tech to the rescue, będącej pomostem pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi potrzebującymi wsparcia w zakresie nowych technologii.  

Firma Boldare podjęła współpracę z Dziewuchy Dziewuchom jesienią 2021 roku. W ramach pracy pro bono spółka IT dostarczy usługi polegające m.in. na stworzeniu miejsca – platformy która będzie merytoryczną bazą tej organizacji i ułatwi zarządzanie niektórymi działaniami operacyjnymi, np. fundraisingiem.

– Boldare jest firmą odpowiedzialną społecznie, której misja od zawsze wykracza poza generowanie zysku dla jego akcjonariuszy. Współpracujemy z Tech to the rescue i z Dziewuchami, bo chcemy mieć pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Cieszymy się, że wykorzystując swoje biznesowe doświadczenie i kompetencje możemy pomóc organizacjom społecznym, które nie mają własnego zaplecza technologicznego, a dzięki temu wsparciu będą mogły lepiej realizować swoje główne cele. Liczymy na to, że wizja założycieli TTTR wkrótce się spełni i realizacja projektów pro bono stanie się powszechna w IT, tak jak ma to miejsce chociażby w branży prawniczej – tłumaczy Piotr Majchrzak, co-CEO Boldare.

Tech to the rescue to oddolna inicjatywa, zrzeszająca firmy technologiczne i programistów oraz informatyków, którzy chcą pro bono pomagać w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań cyfrowych organizacjom działającym społecznie na całym świecie. Wszystko po to, aby mogły one sprawniej realizować swoją misję. TTTR powstał na początku pandemii w 2020 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji non profit, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji. Działa w ten sposób, że wyszukuje i selekcjonuje projekty cyfrowe w obszarze społecznym i znajduje firmy zainteresowane ich zrealizowaniem, tworząc jednocześnie sieć partnerstw. Tech to the rescue obecnie zrzesza kilkaset firm i NGO z wielu krajów.

– Ostatnie dwa lata diametralnie zmieniły sytuację nie tylko biznesu, ale i organizacji non profit, których działalność przynajmniej częściowo musiała przenieść się do sieci. Zwiększył się więc popyt na rozwiązania cyfrowe, a często okazywało się, że potrzeby te wykraczają poza narzędzia dostępne bezpłatnie. Aby NGO mogły skutecznie realizować swoje społeczne cele, często niezbędne jest dodatkowe wsparcie: od stworzenia stron internetowych, po platformy digitalizujące działania operacyjne, promocję i fundraising – mówi Piotr Majchrzak.

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom to organizacja społeczna, popularyzująca feministyczne wartości. Jej celem jest nagłaśnianie wartościowych inicjatyw pro kobiecych, akcji społecznych i kampanii tematycznych na rzecz równouprawnienia. Kanały społecznościowe Dziewuchy Dziewuchom istnieją od kwietnia 2016 r. i zostały powołane w sprzeciwie wobec planu zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.

Boldare