Wiadomości

IT to nasza bydgoska specjalność

Bydgoszcz wciąż umacnia swoją pozycję w gronie najważniejszych ośrodków BPO/SSC w Polsce. Obecnie jest nie tylko jedną z głównych lokalizacji na polskiej mapie sektora nowoczesnych usług dla biznesu, lecz także wyrasta na znaczący ośrodek w branży IT, z sukcesem kreując silną lokalną specjalizację.

Bydgoszcz od kilku lat konsekwentnie buduje swój wizerunek „miasta otwartego na outsourcing”. Według szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) sektor zatrudnia w mieście blisko 10 000 osób. Doliczając lokalne firmy informatyczne i finansowe, często świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wzrasta już do blisko 12 000. Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych jest w centrach z kapitałem zagranicznym, co świadczy o skali ulokowanych w mieście międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Aż 4 z listy 10 największych inwestorów w Polsce, według raportu ABSL z 2020 r., zdecydowało się na ulokowanie swoich oddziałów właśnie w Bydgoszczy. Co więcej, Bydgoszcz znalazła się wśród pięciu miast w Polsce (obok Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta i Łodzi), w których sektor usług biznesowych można uznać za wyraźną lokalną specjalizację (w badaniu zastosowano podejście oparte na współczynniku lokalizacji, tzw. LQ – ang. location quotient).

Zdecydowanym wyróżnikiem Bydgoszczy jest dominujący udział firm IT w lokalnej strukturze sektora. Raport ABSL wskazuje, iż firmy te generują łącznie ponad 8500 miejsc pracy. Doliczając zaś lokalne podmioty informatyczne liczba ta wzrasta do ponad 9300 miejsc pracy. IT odpowiada za około 85% zatrudnienia w całym sektorze. Tak duża koncentracja firm informatycznych świadczy o zdecydowanej specjalizacji miasta. Obrazuje również rolę Bydgoszczy w ogólnopolskim zestawieniu ośrodków IT, plasując ją w ścisłej czołówce lokalizacji wybieranych przez globalne firmy technologiczne. Dowodem tego są chociażby istniejące już w Bydgoszczy centra usług takich światowych korporacji, jak Atos, Nokia, Asseco czy Sii, które doceniają lokalne środowisko IT, wykwalifikowanych specjalistów, możliwości biurowe oferowane w mieście, jak też doświadczenie regionu we wspieraniu działalności w tej dziedzinie. Kompetencje dostępnej kadry, dogodne położenie komunikacyjne czy atrakcyjna propozycja inwestycyjna miasta zachęcają także do wejścia na bydgoski rynek nowe podmioty z branży IT.

INNOWACJE I GLOBALNE SUKCESY NAPĘDZAJĄ BYDGOSKI RYNEK IT

Zlokalizowane w Bydgoszczy firmy rozwijają swoją działalność w oparciu o innowacyjne technologie, inwestują w rozwój swoich działów R&D, opracowują nowatorskie rozwiązania i oferują atrakcyjne miejsca pracy przy realizacji globalnych projektów. Wśród takich działań można wymienić np. zaawansowane prace nad rozwiązaniami sieci 5G realizowane przez Centrum Technologiczne Nokia w Bydgoszczy, rozwijanie systemu autonomicznego ruchu przez bydgoski oddział Meelogic czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych wytwarzane przez Kolejowe Zakłady Łączności. Coraz więcej firm z branży IT, także tych rodzimego pochodzenia, zdobywa międzynarodowe wyróżnienia za najwyższy poziom dostarczanych produktów i usług.

Perspektywa dalszego rozwoju branży IT w Bydgoszczy wiązana jest obecnie m.in. z dynamicznym wzrostem rynku e-commerce, rozwijaniem technologii 5G, narzędzi chmurowych, przemysłu 4.0, rozwiązań smart city, automatyzacji, czy możliwością współpracy z różnymi sektorami i branżami. Z najnowszych rozwiązań dostarczanych przez obecne w mieście firmy IT chętnie korzysta np. silny sektor produkcyjny, który ma tu bogatą tradycję. W Bydgoszczy doskonale widać współdziałanie pomiędzy przemysłem a firmami technologicznymi – taki zrównoważony rozwój, oparty na synergii kompetencji, jest często powodem decyzji międzynarodowych podmiotów o rozwijaniu właśnie w Bydgoszczy kluczowych operacji biznesowych.

OD IT DO R&D

Swoją działalność w Bydgoszczy od lat intensywnie rozwija Atos Poland Global Services, który stał się największym podmiotem z sektora BSS na lokalnym rynku, a od 2019 r. przeniósł tu swoją główną siedzibę. Bydgoscy specjaliści realizują tu strategiczne projekty dla globalnych klientów i uczestniczą w pracach przy tak prestiżowych projektach, jak np. obsługa IT Igrzysk Olimpijskich czy kancelarii premiera Belgii. Firma prężnie rozwija swoją działalność badawczo-rozwojową m.in. poprzez partnerstwo Atos + Google, projekty IOT i szeroki zakres inicjatyw automatyzacji.

W ostatnim roku, mimo trwającej pandemii, zaplanowane duże, prestiżowe projekty nadal były i są realizowane. Jednym z nich było utworzenie w październiku nowej spółki Atos Poland R&D skupionej wokół badań i rozwoju IT. Wyodrębniony oddział R&D powstał jako odpowiedź na potrzeby w zakresie nowych technologii i innowacji, a także wdrażania projektów end-to-end – mówi Robert Wichłacz, członek zarządu Atos Poland Global Services oraz Atos Poland R&D, zarządzający dywizją Infrastructure and Data Management Services i dodaje: W 2020 r. oficjalnie uruchomiliśmy także praktykę Cloud Enterprise Solutions w Polsce. Nowy dział skupia ekspertów Cloud ze wszystkich dywizji Atos, a jego celem jest rozwój oferowanych usług i produktów w obszarze chmury publicznej i prywatnej. Wraz z rozwojem nowej spółki i ekspansją na kolejne obszary, będzie rosło również zapotrzebowanie na nowych pracowników. W tym roku przewidujemy utworzenie ponad 500 stanowisk w Polsce w obszarze R&D.

DOSTĘPNOŚĆ I CENIONE KOMPETENCJE LOKALNYCH KADR

Atutem Bydgoszczy, który często dostrzegany jest przez inwestujące tu firmy z branży IT, jest kapitał ludzki. Lokalna specjalizacja miasta oznacza m.in. lepszy dostęp do utalentowanych specjalistów. Dodatkowo Bydgoszcz i okolicę w promieniu 50 km zamieszkuje łącznie ponad milion mieszkańców, co również stawia miasto w uprzywilejowanej pozycji pod kątem dostępności kadry pracowniczej. Branża IT w Bydgoszczy ma też swoje ugruntowane, historyczne tradycje – wywodzi się bowiem z zakorzenionej od dziesięcioleci w mieście branży telekomunikacyjnej, silnie powiązanej z systemem edukacji i szkolnictwa wyższego.

Bydgoszcz posiada atrakcyjną bazę akademicką, zaś profil kształcenia na bieżąco dostosowywany jest do specyfiki lokalnej gospodarki. Miasto nieustannie rozwija swój potencjał w tworzeniu kadr informatycznych. Obecnie ok. 3000 osób studiuje na kierunkach związanych z IT, a z każdym rokiem liczba ta systematycznie wzrasta. W odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pojawiły się także zupełnie nowe specjalności, jak np. Data Science, którą do swojej oferty wprowadził bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Także na poziomie szkół średnich miasto ukierunkowało się na edukację o profilu technicznym, a bydgoskie Technikum Elektroniczne zaliczane jest do najlepszych w kraju. Ponadto Bydgoszcz aktywnie wspiera współpracę pomiędzy nauką a biznesem. Uczniowie i studenci korzystają z atrakcyjnych programów klas patronackich czy kierunków kształcenia tworzonych we współpracy z firmami inwestującymi w mieście, nastawionych na zdobywanie praktycznych umiejętności, pożądanych przez lokalnych pracodawców.

Rozwojowi zasobów kadrowych dla branży IT w Bydgoszczy sprzyja także coraz więcej inicjatyw popularyzujących sektor badawczo-rozwojowy oraz budujących społeczność wokół samej branży. W Bydgoszczy odbywają się np. oddolne spotkania specjalistów z danej dziedziny, którzy na bieżąco wymieniają się praktyczną wiedzą, np. Bydgoski Hackathon zainicjowany przez Bydgoski Klaster Informatyczny, zorganizowana przez lokalne firmy IT pierwsza w mieście typowo techniczna konferencja „bITconf”, czy doroczne wydarzenie bydgoskiego oddziału Nokii „Kobiety IT”, propagujące nauki ścisłe i informatyczne wśród kobiet – ukazujące wiele możliwości rozwoju zawodowego w branży nowoczesnych technologii.

Branża IT w Bydgoszczy to obecnie wiele ciekawych i rozwojowych projektów, a ostatnie lata to czas intensywnego wzrostu i budowania silnej lokalnej specjalizacji, popartej sukcesami na międzynarodową skalę – podsumowuje Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, i zarazem podkreśla: To nasza bydgoska specjalność, która niewątpliwie stanowi unikatowy element oferty inwestycyjnej Bydgoszczy. Jest też magnesem dla wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów IT, którzy mogą tu z powodzeniem rozwijać swoją karierę, a jednocześnie – korzystając z przyjaznej przestrzeni do życia i walorów miasta o „butikowym” klimacie – w duchu idei „work-life balance” realizować swoje pasje i dążenia.