Wiadomości

Jak wybrać zaufanego partnera, który profesjonalnie obsłuży długi kooperantów?

2 041

Jeśli jego kontrahent napotka na problemy finansowe, mogą one skutkować utratą płynności danej firmy. O ile w dużych instytucjach niewypłacalność jednego partnera nie wywołuje kryzysu, o tyle w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw lub też jednoosobowych działalności gospodarczych, nieregularne płatności faktur decydują o być albo nie być danej organizacji. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, warto rozważyć outsourcing zarządzania wierzytelnościami. Zwłaszcza, że firm świadczących tego typu usługi jest na rynku coraz więcej, a co za tym idzie ich oferty są coraz bardziej konkurencyjne.

Według najnowszego raportu BIG InfoMonitor spadło zadłużenie Polaków, a łączna liczba dłużników zmniejszyła się w okresie ostatnich trzech miesięcy o 10 tysięcy osób. Pomimo tego rynek usług windykacyjnych stale rośnie. Wynika to między innymi z coraz większej świadomości polskich przedsiębiorców, którzy chętniej podejmują działania prewencyjne wobec swoich partnerów biznesowych. Jednak wielu przedstawicieli biznesu wciąż nie posiada wystarczającej wiedzy na temat efektywnego zarządzania należnościami i możliwości jakie daje outsourcing tego rodzaju usług.

W jaki sposób wybrać partnera do obsługi wierzytelności?

„Paradoksem branży zarządzania wierzytelnościami są jej wzrosty niezależne od koniunktury gospodarczej kraju. Bessa oznacza, że na rynku pojawia się dużo niespłaconych zleceń, hossa daje efekt skali, ponieważ gdy rusza sprzedaż, zwiększa się także procent niespłaconych faktur i kredytów. Dotyczy to nie tylko konsumentów, ale też firm. Dlatego, aby wyjść z kryzysu obronną ręką, warto zabezpieczyć się przed niewypłacalnym kontrahentem” – powiedział Sławomir Szarek, Prezes Zarządu Grupy Casus Finanse.

Moda na windykację?

Według analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową rynek usług windykacyjnych stale rośnie i w 2014 roku osiągnie wartość 22,2 mld zł. Wciąż pojawiają się na nim firmy windykacyjne, które oferują skuteczną ochronę przed niewypłacalnym kontrahentem. Jednak dla wielu przedsiębiorców ten kontrahent to długoletni partner, z którym mimo przejściowych problemów, chcą nadal utrzymać pozytywne relacje. Warto więc taki kontakt przekazać specjalistom, którzy w imieniu firmy, w skuteczny sposób odzyskają należności, nie narażając na szwank relacji biznesowych. Jednak jak wybrać zaufanego partnera, który profesjonalnie obsłuży długi kooperantów?

„Najważniejsze w tej branży jest doświadczenie. Dobra passa czeka te spółki, które w dłuższym okresie przekonają potencjalnych klientów nie tylko prognozami i korzystnymi wycenami portfeli, ale przede wszystkim wynikami dotychczasowych transakcji oraz nienaganną opinią wśród klientów oraz podmiotów zadłużonych, z którymi podejmują kontakt w celu odzyskania należności” – dodaje Sławomir Szarek.

Czym należy się kierować, wybierając firmę windykacyjną?

Decyzja o outsourcingu działań windykacyjnych powinna być poprzedzona analizą potrzeb i oczekiwań wobec partnera, specjalizującego się w zarządzaniu wierzytelnościami. Podejmując ją należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest skala przedawnionych wierzytelności oraz czy warto outsoursować cały proces odzyskiwania należności, czy tylko jego część. Jeśli skala problemów z płynnością przedsiębiorstwa jest duża, a portfel wierzytelności wysoce zdywersyfikowany, firma osiągnie większy efekt, dzieląc proces na kilka jednostek: oddając poszczególne etapy zarządzania należnościami, takie jak prewencja, windykacja polubowna czy windykacja sądowa i komornicza, wyspecjalizowanym jednostkom.

Przy wyborze firmy zarządzającej wierzytelnościami należy wziąć także pod uwagę rodzaj należności, jaki pozostaje do odzyskania. Na polskim rynku istnieją firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu długów konsumenckich i gospodarczych. Szczególnie ta ostatnia branża wymaga dużej wiedzy specjalistycznej.

Dobre imię przede wszystkim

Istotnym kryterium wyboru firmy, która w kryzysowych sytuacjach ma zastąpić przedsiębiorcę w kontaktach z partnerami biznesowymi jest jej wiarygodność oraz etyka, którą się kieruje. Należy pamiętać, że to jaka firma windykacyjna zostanie skierowana do danego klienta lub partnera biznesowego, może odbić się na wizerunku przedsiębiorcy. Dlatego, aby dalsza współpraca biznesowa nie została nadszarpnięta, warto do realizacji tego procesu wybrać firmę o dobrej kondycji finansowej i pozytywnej opinii rynkowej.

Różnorodność narzędzi

Warto wiedzieć, że doświadczone firmy zarządzające ryzykiem stosują różnorodne narzędzia mobilizujące do spłaty wierzytelności – należą do nich, poza kontaktem listownym i telefonicznym, pieczęci prewencyjne (umieszczane na fakturach), negocjacje spłaty zadłużenia, możliwość rozłożenia długu na raty, a także różnego rodzaju mediacje, w przypadku przekazania sprawy do etapu postępowania sądowego. Outsourcing tych usług należy jednak odpowiednio zaplanować i dobrać do oczekiwań. Z pewnością może w tym pomóc profesjonalna firma windykacyjna, która jeszcze przed rozpoczęciem współpracy wykona audyt potrzeb danej organizacji.