Wiadomości

Jak zwiększyć udział kobiet w branży nieruchomości

„Różnorodność to element strategii, a nie problem do rozwiązania” – przekonuje Amanda Clack, Prezydent Elekt RICS, mówiąc o wyzwaniach stojących przed branżą budownictwa i nieruchomości w nadchodzących latach.

Mimo rosnącej świadomości, że różnorodność pracowników może umocnić podstawy sukcesu biznesowego, pod względem obecności kobiet na rynku branża budownictwa i nieruchomości pozostaje daleko w tyle za innymi.

Tymczasem wraz ze starzeniem się populacji w wieku produkcyjnym musimy znaleźć sposób na to, jak przyciągnąć do naszego sektora rozpoczynających karierę zawodową ludzi i ich tutaj zatrzymać? W przeciwnym razie do 2019 roku przestaniemy budować – każdego roku w Wielkiej Brytanii wchodzi na rynek i opuszcza branżę ponad 400 tys. pracowników.

Rekrutacji i zatrzymaniu talentów nie sprzyja cykliczny charakter naszej branży. Dlatego organizacje takie jak RICS robią tak wiele jak to możliwe aby oba procesy były jak najbardziej efektywne.

Obszarami, w których poprzez współpracę z organizacjami rynku pracy i placówkami edukacyjnymi chcemy uczynić prawdziwą różnicę, są inkluzja i różnorodność

Zwiększyć udział kobiet w branży

Różnorodność i inkluzja to dla nas priorytety. Wraz ze starzeniem się pracowników musimy podjąć zdecydowane działania w kierunku przyciągnięcia i utrzymania nowych talentów. Jedną z możliwości jest zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy. Na tym polu statystyki dla naszej branży są coraz lepsze – dwadzieścia lat temu kobiety reprezentowały 3% związanych z branżą zawodów, dziesięć lat temu 6% a dziś 13% w świecie (15% w Wielkiej Brytanii).

Niektóre z zawodów w naszej branży radzą sobie z tym wyzwaniem lepiej niż inne. W sektorze gruntów rolnych kobiety reprezentują 31% naszych członków ale zawód rzeczoznawcy reprezentuje już tylko 11%. Potrzebujemy więcej kobiet w zawodzie ale potrzebujemy również większej różnorodności i pozyskania danych, które pomogą nam w realizacji założonych celów.

Dążąc do zmian na globalnym rynku nieruchomości, na którym dzisiaj tylko 13% profesjonalistów stanowią kobiety, realizujemy m. in. kampanię Surveying the Future, której celem jest identyfikacja kluczowych barier stojących na drodze do większej różnorodności i zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwych ścieżek kariery w naszej branży.

Przyciągnąć i zadbać o talenty

Raport RICS Futures: „Nasz zmieniający się świat : Bądźmy gotowi” identyfikuje kluczowe obszary wymagające aktywnych działań w kierunku przyciągnięcia talentów do naszej branży i związanych z nią zawodów. Aby wspomóc ten proces w czerwcu 2015 roku RICS zainicjował program The Quality Mark dedykowany pracodawcom, w ramach którego nagradzamy i wyróżniamy wybrane aspekty różnorodności w naszej branży i powiązanych z nią zawodach. Ocenie poddawanych jest sześć kluczowych zasad tworzących fundamenty programu a mianowicie:

  • Przywództwo i wizja – zaangażowanie pracodawców na rzecz zwiększenia różnorodności pracowników
  • Rekrutacja – przyciągnięcie i zaangażowanie nowych ludzi do branży z grup nie mających dotychczas wystarczającej reprezentacji ; najlepsze praktyki w zakresie metod rekrutacji
  • Rozwój pracowników – polityki doskonalenia kompetencji i awansu, oferujące równe możliwości rozwoju kariery
  • Zatrzymanie pracowników – elastyczne decyzje i uzgodnienia /praktyki pracy zaadaptowane do potrzeb pracowników
  • Zaangażowanie pracowników – kultura organizacyjna oparta na inkluzji, w której wszyscy pracownicy zaangażowani są w rozwój, monitoring i ocenę polityki różnorodności i inkluzji
  • Nieustanne doskonalenie i rozwój – dzielenie się najlepszymi praktykami w ramach branży i uczenie się od najlepszych.

Zorientowane na różnorodność podejście rozpoczyna się na szczycie organizacji, a tam w przeważającej części firm wciąż znajdują się sami mężczyźni – który jednak lider w biznesie może pozwolić sobie dzisiaj na ignorowanie konieczności walki o talenty? Strategiczne myślenie o talentach ma swój początek we włączeniu różnorodności i inkluzji w działania firmy i nadanie im rangi priorytetów.

Różnorodność to element strategii i źródło konkurencyjnej przewagi dla branży i działających w niej firm, a nie problem. Tymczasem zbyt często traktujemy różnorodność właśnie z tej perspektywy, jako problem, któremu należy sprostać. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej - różnorodność powinna stanowić integralną część naszego biznesu. Wymaga tego od nas przyszłość.

W ramach realizowanej w EY inicjatywy National Equality Standard (NES) pracujemy aktywnie z liderami biznesu aby pomóc im poszerzyć ich biznesowe perspektywy i lepiej zrozumieć znaczenie różnorodności dla ich organizacji. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na opracowany przez EY wspólnie z Radą Nieruchomości Australii raport dedykowany udziałowi kobiet w branży nieruchomości. Dyskutowanie o faktach w krytycznym momencie nie jest przyjemną dla branży lekturą warto jednak się z nią zmierzyć i przekonać się o tym, że różnorodność wśród pracowników ma absolutnie istotne znaczenie dla biznesu.

Osobiście bardzo lubię ten raport - mówi o zmianie idącej z góry dzięki mądremu przywództwu oraz o tym, że udział kobiet w zarządach spółek może mieć głęboki wpływ na ich funkcjonowanie. Opisane w nim zostały m. in. przykłady REITS [Real Estate Investment Trusts], w których zarządach przez trzy lata albo więcej zasiadały kobiety i które przyniosły udziałowcom większy zwrot z inwestycji. Czy to nie jest konkretny dowód na biznesowy wymiar różnorodności?

Zaproszenie:

W czwartek 17 marca w godz. 11:00-12:00 podczas MIPIM odbędzie się dedykowane networkingowi przyjęcie „Kobiety w nieruchomościach” z udziałem m. in. Prezydent Elekt RICS Amandy Clack, Prezes RICS we Francji, Catherine Dargent-Ahlqvist i innych liderów sektora nieruchomości z całego świata. Miejsce: Stoisko RICS, R7.C34. Wydarzenie ma charakter otwarty. RSVP: mipim@rics.org