Wiadomości

Jaką pomoc dla przedsiębiorców oferują w czasie pandemii Kielce?

Panie Prezydencie, jaką pomoc dla przedsiębiorców oferują w czasie pandemii Kielce?

Bogdan Wenta, Prezydent Kielc: Miasto Kielce przygotowało w kwietniu 2020 roku pakiet pomocowy w celu ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią koronawirusa, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy. Chodziło przede wszystkim o firmy, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub te, które w znaczny sposób ograniczyły swoją działalność. W zakresie podatków lokalnych, na czas trwania stanu epidemii, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie terminów płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Firmy korzystają z możliwości rozłożenia płatności podatków na raty czy umorzenia odsetek od tych kwot. Pakiet dla kieleckich przedsiębiorców jest na bieżąco dostosowywany i uzupełniany, jednak z naszych doświadczeń i rozmów wynika, iż z punktu widzenia przedsiębiorców jest bezpośrednie wsparcie finansowe, które pozwala chronić miejsca pracy w firmach i uniknąć zadłużania firmy z powodu bieżących wydatków. Ważną częścią działalności Miasta na rzecz przedsiębiorców jest także promowanie lokalnych firm, w szczególności tych małych, w naszych mediach społecznościowych i na stronach urzędowych.

Gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc i niezbędne informacje?

Informację o dostępnym wsparciu przekazują służby Miasta Kielce: w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców oraz wsparcia finansowego dla osób tracących zatrudnienie jest to głównie Miejski Urząd Pracy. W wydziałach Urzędu Miasta Kielce uruchomiono także specjalne infolinie i wydłużono godziny pracy, aby firmy i osoby indywidualne mogły korzystać z usług administracyjny w sposób bezpieczny. Przykładem takiej usługi jest Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, czyli numer telefonu, gdzie można zadzwonić i zapytać się o kwestię zmniejszenia kwoty podatku nieruchomości, zawieszania działalności gospodarczej lub uruchomienia profilu zaufanego. Najczęściej z tej pomocy korzystają małe firmy usługowe i handlowe, tj. zakłady fryzjerskie, punkty gastronomiczne i przedsiębiorstwa budowlane.

Czy mieszkańcy Kielc, którzy utracili pracę z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa i obecnie nie pracują, mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta? W jakiej formie?

Organizacja bezpiecznego miejsca pracy w dobie pandemii to problem, z jakim mierzy się niemalże każda kielecka firma. Jest to także wyzwanie dla urzędników Miasta Kielce, których rolą jest świadczenie usług na rzecz mieszkańców miasta. Do tej pory wymagało to z reguły osobistego pofatygowania się mieszkańca do siedziby urzędu. W dobie pandemii postanowiliśmy położyć większy nacisk na usługi online, jak większość firm i urzędów. Coraz większą popularnością cieszy się portal Idea Kielce, za pomocą którego mieszańcy Kielc mogą zgłaszać do nas swoje postulaty i wnioski. W ramach tegoż portalu reklamujemy np. lokale gastronomiczne, tak aby zachęcać mieszkańców do kupowania jedzenia na wynos. Jeśli nie będziemy wspierali tych drobnych firm, każdy z nasz, indywidualnie, to ta branża pierwsza poniesie największe skutki pandemii.

Najnowszy projekt wspierający mieszkańców Kielc, choć nie bezpośrednio, to uruchomienie Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli przestrzeni, w której mogą w jednym miejscu zaistnieć obok siebie wszystkie inicjatywy NGO realizowane w Kielcach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb lokalnej społeczności, a lukę tę znakomicie wypełniają działające w mieście organizacje pozarządowe. Jako Miasto przekazaliśmy tym młodym, energicznym osobom lokal na rozwijanie działalności. Powstał przejrzysty portal skupiający wszystkie informacje o inicjatywach NGO w Kielcach.