Wiadomości

Jakich pracowników poszukuje sektor usług biznesowych?

Jakich pracowników poszukuje sektor usług biznesowych?

Sektor usług biznesowych stale rozwija się i pomimo widocznego spowolnienie na rynku IT wciąż rekrutuje. Wiele firm szukając oszczędności przenosi kolejne procesy do firm zewnętrznych. Szacuje się, że do 2025 r. zatrudnienie w tym sektorze w Polsce wzrośnie do 500 000 osób[1]. Utrzymuje się również tendencja przenoszenia coraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych do polskich oddziałów firm sektora Business Services. Wraz z przejmowaniem coraz bardziej skomplikowanych procesów zmienia się profil poszukiwanych talentów. Jakich zatem osób szukają teraz firmy z tego sektora? Które umiejętności mają mniejsze znaczenie niż kilka lat temu?

Przez długie lata polskie oddziały firm z branży usług biznesowych obsługiwały głównie procesy transakcyjne, związane z tzw. back office. Ostatnie lata pokazały, że zachodnie organizacje są gotowe przekazywać polskim specjalistom i specjalistkom coraz bardziej zaawansowane zadania wymagające odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej (tzw. middle i front office).

Obecnie jedną z najważniejszych cech, których poszukujemy u nowych talentów jest wysoki poziom kompetencji technologicznych a także pracy z danymi. Nie chodzi tutaj nawet o umiejętności takie, jak programowanie czy znajomość konkretnych narzędzi. Kluczowa jest zdolność aplikowania nowych rozwiązań technologicznych i myslenia analitycznego do codziennej pracy, aby stale ją usprawniać. Osoby pracujące w usługach biznesowych powinny lubić technologię i być tymi, które zaczynają z niej korzystać w pierwszej kolejności. Jedna z podstawowych wartości, które branża nowoczesnych usług dla biznesu dostarcza swoim klientom to właśnie szybkość wdrażania zmian – mówi Magdalena Matell, VP Head of Strategic Business z Capgemini Polska. 

Kolejnym aspektem, na który Business Services mają coraz większy wpływ jest budowanie wartości przedsiębiorstwa. Obecnie firmy z sektora Business Services coraz częściej odpowiadają za optymalizację kosztów, zapobieganie oszustwom czy nawet budowanie i odzyskiwanie kapitału obrotowego, a ich rola w tym zakresie jest coraz bardziej poszukiwana. Coraz częściej model współpracy opiera się na tzw. success fees w odniesieniu do tak osiągniętej wartości biznesowej. 

Dawniej oferta firm z branży usług biznesowych opierała się na założeniu, że główną korzyścią dla klienta jest przeniesienie części zadań na zewnątrz i w ten sposób ograniczenie kosztów, a co za tym idzie zwiększenie dochodów. Obecnie usługi shared services pełnią znacznie bardziej wymagającą rolę. Obserwując całość biznesu klientów oferują ulepszenia wielu różnych procesów na drodze transformacji technologicznej uzupełnionej o niezbędne zarządzanie zmianą (change management).

Otwartość w cenie

Przyspieszenie tempa rozwoju nowych technologii powoduje dynamiczne zmiany w świecie biznesu. Ten proces ma również swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Kiedyś można było zakładać, że ucząc się danego zawodu i rozpoczynając karierą pozostanie się w tym samym obszarze przez wiele lat. Badania przeprowadzone na zlecenie serwisu Pracuj.pl pokazują, że aż 27% Polaków i Polek ostatni raz zmieniło pracę ponad 10 lat temu, a 18% od 5 do 10 lat wstecz[2]. Obecnie wiadomo już, że w przyszłości zmiany pracy lub obszaru, w którym się ją wykonuje, będą znacznie częstsze. Już teraz widać tę tendencję – 41% Polaków i Polek myśli obecnie o zmianie pracy, rok temu było to o 5 punktów procentowych mniej[3].

Otwartość na zmiany, jaką obserwujemy wśród osób pracujących, nie ogranicza się dziś tylko do mobilności zawodowej. Nawet pozostając przez lata w jednej firmie trudno będzie wykonywać te same zadania w niezmieniony sposób.

Dziś w czasie rekrutacji, otwarta postawa i różnorodne doświadczenia zawodowe są istotniejsze niż twarde umiejętności, nawet te potwierdzone certyfikatami. Wiedza z zakresu księgowości czy rachunkowości może niebawem stać się mniej potrzebna – w tym zakresie wesprą nas nowe technologie, a rolą ludzi będzie odpowiednie zarządzanie procesami – opowiada Magdalena Matell.

W przeszłości praca w sektorze usług biznesowych była idealna dla osób o wysokich umiejętnościach, szybkich i wydajnych w pracy, ale obecnie do wykonywania codziennych zadań bardziej potrzebne jest kreatywne myślenie w połączeniu z dobra znajomością technologii i nowoczesnych narzędzi – dodaje Mario Hiram Alvarado Vasquez, Senior Delivery Manager, który rozpoczął pracę dla Capgemini w oddziale w Gwatemali, a obecnie pracuje w Polsce.

Analityczne umysły poszukiwane

Jednym z największych benefitów wynikających z rozwoju technologii jest szeroki dostęp do danych. Obecnie firmy w zasadzie z każdego sektora, począwszy od motoryzacji, a skończywszy na sektorze dóbr konsumpcyjnych, opierają swoje modele biznesowe na analizie danych. Jeszcze niedawno głównym pytaniem było, jak zbierać informacje o klientach i ich potrzebach. Obecnie dzięki rozwojowi technologii zastanawiamy się co zrobić z ogromnymi bazami danych, które jesteśmy w stanie zgromadzić.

Rozwiązania oparte na AI mogą pomóc analizować największe zbiory danych i tworzyć na tej podstawie przypadki biznesowe, ale to człowiek ma wpływ na kształtowanie procesu i konfiguracje optymalnych rozwiązań. Rolą osób pracujących w Business Services jest też monitorowanie pracy systemów oraz analizowanie anomalii lub nowych scenariuszy biznesowych.  

W naszej pracy najistotniejsze są umiejętności takie, jak bycie otwartym na innowacje, analityczne czy niestandardowe myślenie, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów poprzez bycie kreatywnym i oryginalnym. Adaptacja i gotowość do nauki ułatwiają nam odnajdywanie się w świecie zmieniających się technologii i sztucznej inteligencji. Dzięki temu lepiej rozumiemy potrzeby naszych klientów w obszarach automatyzacji – mówi Anna Szklińska, która zaczynała pracę w Capgemini Polska jako Junior Buyer, a obecnie piastuje stanowisko Senior Transformation Manager.

Zwinni pracownicy

W ostatnich latach zmianie uległ również sposób zarzadzania projektami. Klasyczny model kaskadowy, czyli tzw. waterfall został w zasadzie wyparty przez zwinne metodologie. Oznacza to między innymi, że planowanie odbywa się w krótkich, kilkutygodniowych cyklach. Zmienność wpisana jest nie tylko w merytoryczną warstwę projektów, ale również w sposób ich prowadzenia. 

Takie otocznie zawodowe osobom ceniącym stałość może wydać się bardzo wymagające. Docenią je jednak specjaliści i specjalistki, którym zależy na rozwoju, dynamice i pracy w ciekawym środowisku złożonym z osób, które posiadają ekspertyzę w różnorodnych dziedzinach. Business Services zmieniają się wraz z otaczająca rzeczywistością i w wielu aspektach wyznaczają kierunki rozwoju dla innych sektorów biznesu.

 


 
[1] EMEA’s Business Services, LANDSCAPE 2023, a snapshot of 18 countries in the region; ABSL
[2] „Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku”; ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl; marzec 2023 r.
[3] Ibidem.

 

Capgemini Polska