Raporty

Językowzięci potrzebni od zaraz

731

Skorzystaj z ostatniej szansy w tej edycji i wygraj dofinansowanie nauki języka: duńskiego, fińskiego i niderlandzkiego.

Laureaci Konkursu otrzymują dofinansowanie uczestnictwa w kursie językowym w wysokości ok. 85% ceny kursu trwającego 2 semestry nauki (tj. łącznie 120 godzin szkoleniowych).

Laureaci zobowiązani są do podpisania umowy oraz dokonania wpłaty kwoty 200 zł brutto na wskazane konto bankowe.

JĘZYKOWZIĘCI rekrutacja uzupełniająca! Zgłoszenia tylko do 25 września!

ZASADY KONKURSU

IV edycja Konkursu realizowana jest w dwóch etapach:

  • w I etapie Kandydaci wypełniają na stronie oraz przesyłają na adres lodz_akademicka@uml.lodz.pl formularz zgłoszeniowy, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
  • w II etapie wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu

Listy Laureatów z przydziałem do grup językowych oraz terminy zajęć będą publikowane na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce poświęconej Konkursowi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Konkursie mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy:

  • studenci łódzkich uczelni, którzy w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyli co najmniej I rok studiów (licencjackich, magisterskich lub uzupełniających magisterskich);
  • absolwenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu nie ukończyli 35 roku życia;

ze średnią ocen (co najmniej 4,0) za ostatnie 2 ukończone semestry nauki lub oceną z dyplomu ukończenia studiów (co najmniej 4,0).

HARMONOGRAM IV EDYCJI KONKURSU

  • Rekrutacja uzupełniająca od 15 do 25 września 2014 r.
  • Uruchomienie zajęć od 1 października 2014 r.
  • Zakończenie zajęć (I+II semestr) do 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie, Regulamin oraz Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.mlodziwlodzi.pl (zakładka „Inicjatywy” – Językowzięci”).

Młodzi w Łodzi