Raporty

Już 60 proc. polskich firm ma problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników

1 165

Już 60 proc. polskich średnich i dużych firm ma problem z rekrutacją pracowników. Obecnie to już ich główna bariera w rozwoju – doskwiera firmom bardziej nawet niż biurokracja.

Dobra passa na rynku trwa w najlepsze – bezrobocie w ostatnich miesiącach notuje rekordowo niskie poziomy. O ile pracownicy mogą się cieszyć z tej poprawy sytuacji na rynku pracy, o tyle pracodawcom nie jest już do śmiechu. Ich problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy osiągają właśnie nienotowaną dotąd skalę.

Według badania Grant Thornton, już 60 proc. średnich i dużych firm w Polsce deklaruje, że ma „duży” bądź „bardzo duży” problem z rekrutacją pracowników. Jest to największy wynik w dziewięcioletniej historii badania. Dla porównania, kwartał wcześniej odsetek ten wynosił 46 proc., rok temu – 32 proc., a dwa lata temu – 20 proc. Problem braku rąk do pracy przestał być problemem na poziomie mikroekonomicznym, a stał się czynnikiem systemowym, obniżającym potencjał rozwojowy całej gospodarki.

Monika Smulewicz Ekspert rynku pracy, Partner w Departamencie OutsourcinguMonika Smulewicz Ekspert rynku pracy, Partner w Departamencie Outsourcingu: Polski rynek pracy cierpi od lat na strukturalne niedopasowanie, tzn. chętnych do pracy jest wielu, ale ich kwalifikacje rzadko odpowiadają potrzebom pracodawcy. Dlatego polskie firmy mają tak duże kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a teraz, kiedy koniunktura jest silna, ten problemem się dodatkowo nasila i staje się naprawdę istotną, wręcz systemową barierą w rozwoju polskich firm i całej gospodarki.

Wykres 1. Odsetek dużych i średnich firm w Polsce, które deklarują, że mają duży bądź bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (w proc.)

Wykres 1. Odsetek dużych i średnich firm w Polsce, które deklarują, że mają duży bądź bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (w proc.)

Źródło: Badanie International Business Center przeprowadzone wśród 200 polskich średnich i dużych firm.

Co ciekawe, odkąd 9 lat temu Polska została włączona do globalnej ankiety Grant Thornton, polscy przedsiębiorcy jako główną barierę w rozwoju zawsze wskazywali biurokrację – zgłaszało ten problem zwykle około 50-60 proc. ankietowanych firm. W najnowszej edycji badania sytuacja się zmieniła – biurokracja po raz pierwszy została zdetronizowana. Obecnie polskim firmom bardziej od urzędniczej „papierologii” doskwierają problemy ze znalezieniem rąk do pracy. Nawet brak zamówień czy utrudniony dostęp do finansowania jest rzadziej wskazywanym problemem w rozwoju niż sytuacja na rynku pracy.

Wykres 2. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które deklarują, że dany czynnik jest „dużą” lub „bardzo dużą” barierą w ich rozwoju (w proc., dane z III kw. 2017 r.

Wykres 2. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które deklarują, że dany czynnik jest „dużą” lub „bardzo dużą” barierą w ich rozwoju (w proc., dane z III kw. 2017 r.

Źródło: Badanie International Business Center przeprowadzone wśród 2o0 polskich średnich i dużych firm.

Raport: "Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy"