Prawo

Kiedy pracodawca musi wystąpić o potwierdzenie formularza A1?

1 287

Konieczność występowania do ZUS-u o poświadczenie formularza A1 kojarzy się zwykle oddelegowaniem pracowników do pracy w innym państwie lub świadczeniem pracy na terenie więcej niż jednego kraju UE. To jednak nie jedyne sytuacje, w których pracodawca musi wystąpić o potwierdzenie formularza A1.

PODSUMOWANIE

  • Pracownik przebywający w podróży służbowej w innym państwie członkowskim powinien mieć ze sobą poświadczony formularz A1, potwierdzający podleganie przez niego pod polski system zabezpieczenia społecznego.
  • Pracodawca powinien wystąpić do zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o poświadczenie formularza A1 nawet w przypadku wysyłania pracownika w 1-dniową zagraniczną podróż służbową.
  • Za brak posiadania poświadczonego formularza A1 przez delegowanego do pracy w innym kraju członkowskim UE pracownika, zatrudniającemu go pracodawcy grożą surowe sankcje, m.in. grzywny (np. w Austrii w wysokości 10 000 euro).

Formularz A1, to dokument potwierdzający podleganie systemowi zabezpieczenia społecznego w danym państwie, którego instytucja (w przypadku Polski jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych) poświadczyła ów formularz.

Zgodnie z zasadą lex loci laboris – każda osoba wykonująca pracę najemną lub na własny rachunek, podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w państwie, w którym praca ta jest wykonywana. Jeśli pracownik wykonuje pracę w dwóch różnych państwach, podlega tylko jednemu ustawodawstwu właściwemu – co do zasady będzie to zabezpieczenie społeczne państwa, w którym praca jest wykonywana.

Wyjątek od zasady lex loci laboris

Od zasady lex loci laboris zostały ustalone wyjątki, dzięki którym pracownik – zarówno delegowany, jak i wykonujący pracę równocześnie lub na zmianę na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich – może pozostawać w dalszym ciągu objęty polskim systemem zabezpieczeń społecznych. Podstawą prawną są tu: art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 987/2009, art. 13 ust.1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 14 ust. 5, 5a, 5b, 8, 10 i 11 rozporządzenia nr 987/2009. Jak sprawdzić czy pracownik danej firmy powinien podlegać pod polski system zabezpieczenia społecznego?

Jak ustalić kraj podlegania zabezpieczeniu społecznemu?

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu - Grant Thornton

Formularz A1