Wiadomości

Kielce atrakcyjne dla biznesu – prezentacja Programu wspierania przedsiębiorczości w Kielcach

760

Finalizowane są prace nad stworzeniem Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce. Założenia dokumentu będzie można poznać podczas konferencji „Kielce atrakcyjne dla biznesu” w Centrum Kongresowym Targów Kielce w czwartek 26 kwietnia br.

Celem Programu jest wskazanie działań, które pozwolą na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju oraz rozpoczęcie szerokiej debaty na temat przyszłości oraz głównych kierunków rozwoju gospodarczego miasta. Wspieranie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w taki sposób, aby służyła ona wzrostowi jakości życia mieszkańców Kielc to jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata. Działania realizowane w ramach Programu mają także pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce został opracowywany w oparciu o metodę partycypacyjno-ekspercką. W pracach nad dokumentem uczestniczyła Rada Programowa, w której zasiadają osoby zaangażowane na co dzień w życie gospodarcze miasta (przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu). Prace Rady Programowej wspierali zewnętrzni eksperci. Rozwiązania proponowane w ramach Programu są także efektem konsultacji odbytych z mieszkańcami miasta, których głosy – wyrażone podczas badań ankietowych i wywiadów grupowych – zostały uwzględnione przy tworzeniu diagnozy sytuacji obecnej i wytyczania celów w obszarze wspierania przedsiębiorczości w Kielcach.

Konferencję „Kielce atrakcyjne dla biznesu” organizuje Prezydent Miasta Kielce w partnerstwie z wykonawcami Programu, tj. konsorcjum firm ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Europejski Instytut Marketingu Miejsc – Best Place, a także przy wsparciu lokalnych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw i mediów.

W programie konferencji są m.in. wystąpienia nt. tworzenia biznesu z pasją w Kielcach, budowania marki firmy w oparciu o związki ze społecznością lokalną, nowego wymiaru kształcenia zawodowego. Ponadto w trakcie wydarzenia odbędzie się dyskusja o rozwoju gospodarczym miasta w oparciu o potencjał obecnych przedsiębiorców i przyszłych inwestorów z udziałem m.in. Wojciecha Lubawskiego (Prezydent Miasta Kielce), prof. dra hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego (rektor Politechniki Świętokrzyskiej), prof. zw. dra hab. Jacka Semaniaka (rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Andrzeja Mochonia (prezes Zarządu Targów Kielce S.A.) oraz przedstawicieli kieleckiego biznesu.

Program wydarzenia oraz formularz rejestracji bezpłatnego uczestnictwa znajdują się na stronie https://przedsiebiorczekielce.evenea.pl

Więcej informacji o celach, metodach i przebiegu prac nad powstaniem „Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce” znajduje się na stronie Inwestuj w Kielcach:
http://www.invest.kielce.pl/program-wspierania-przedsiebiorczosci-1

Kielce

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

UWAGA: OGRANICZONA LICZBA MIEJSC. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!