Wiadomości

Kielce – smart rozwiązania dla biznesu

1 265

Miasto Kielce od blisko 10 lat wdraża idee smart city i zrównoważonego rozwoju, proponując inteligentne rozwiązania dla mieszkańca i przedsiębiorcy. Od ponad dekady w mieście funkcjonuje również Centrum Obsługi Inwestora – jednostka odpowiadająca za pierwszy kontakt z osobami zainteresowanymi procesem inwestycyjnym w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym /KOF/.

Koncentrując politykę promocji gospodarczej i pozyskiwania inwestorów na przygotowaniu kompleksowej i zindywidualizowanej oferty, stworzonej w oparciu o dostępne w mieście rozwiązania systemu danych przestrzennych, Miasto Kielce wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku. Dziesięciolecie istnienia świętuje w przyszłym roku także Kielecki Park Technologiczny – lokalny hub innowacji.

SMART ROZWIĄZANIA W MIEŚCIE. IDEA KIELCE

Zintegrowany system zarządzania miastem w oparciu o system informacji przestrzennej to jeden z głównych elementów idei smart city w Kielcach. Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) to system informatyczny umożliwiający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map i zestawień w środowisku przeglądarki WWW. Jego rolą jest powiązanie danych pochodzących z wielu baz dla szybkiego i bezpiecznego wglądu do szeregu informacji. System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA) jest systemem wspomagającym obsługę procesu przepływu dokumentów oraz wymiany informacji wewnątrz organizacji. Dzięki możliwości zdefiniowania ścieżek przepływu dokumentów (tzw. workflows) pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, system SOWA ułatwia i przyspiesza proces wydawania decyzji, dając jednocześnie możliwość śledzenia stanu postępu załatwienia danej sprawy.

Kolejne, strategiczne dla obsługi inwestycji i inwestora, jednostki są podłączane do zintegrowanego systemu zarządzania miastem w oparciu o system informacji przestrzennej, a obecnie posługujący się MSIP nie wyobrażają sobie już pracy bez niego. Mieszkańcy zaś oczekują ciągłości w udostępnianiu informacji za jego pośrednictwem. System przygotowywany jest do nowych wyzwań w realizacji idei Smart City i powstającej strategii smart dla miasta Kielce. Na przełomie 2015/2016 opracowano projekt Platformy Smart City, opartej na MSIP, o rozszerzonych możliwościach udostępniania usług wewnętrznych i zewnętrznych, wystawiania zainteresowanym otwartych danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji bezpośredniej. Platforma Smart City to wsparcie procesów zarządzania i podejmowania decyzji, integracja strategii i polityk miejskich przez zapewnienie efektywnego dostępu do aktualnych danych przestrzennych oraz wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia oraz usprawnienie wymiany danych przestrzennych. Inicjatywa zapewni nienaganny i przejrzysty widok sytuacji gospodarczej i społecznej w mieście, w przystępny i nowoczesny sposób.

Podejmowane od lat działania smart zdeterminowały nas do zebrania kierunków rozwoju miasta inteligentnego w ramy dokumentu strategicznego, który powstanie w najbliższej przyszłości. Kielce pracują nad Strategią Smart City.

Sprawnie funkcjonujący system został doceniony. Obsługa procesu inwestycyjnego została wyróżniona przez Bank Światowy, którego ekonomiści podkreślają, jak wiele do zaoferowania innym miastom, w obszarze obsługi procesu inwestycyjnego osób fizycznych i firm, mają Kielce. Doceniono poziom informatyzacji, w szczególności rozbudowany Miejski System Informacji Przestrzennej. To dzięki jego narzędziom architekci mogą szybciej przygotować projekt budowlany, a urzędnicy szybciej rozpatrzeć wniosek o pozwolenie na budowę. Proces obsługi inwestora w Kielcach został również doceniony w rankingu SGH – w 2016 roku Gmina Kielce została uhonorowana tytułem Gmina na 5!

Miasto Kielce znalazło się także w gronie finalistów światowego kongresu Smart City Expo w Barcelonie, gdzie prezentowano system GIS, jako jedno z narzędzi systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta. Z najlepszymi miejskimi rozwiązaniami technologicznymi może konkurować także kielecka platforma partycypacji społecznej – Idea Kielce, czyli portal komunikacji i współpracy pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami. Platforma bazowa dla funkcjonalności inteligentnego miasta – umożliwia mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do strategicznych danych. Nowoczesny Geoportal realizuje wytyczne dyrektywy INSPIRE oraz umożliwia przejrzysty dostęp do najważniejszych warstw tematycznych. Budżet Obywatelski, Wypowiedz Się! Konsultacje społeczne, Zrównoważone miasto, Inwestuj w Kielcach – to kolejne moduły portalu Idea Kielce. Przyjazne serwisy mapowe w atrakcyjnej, graficznej odsłonie umożliwiają podgląd sytuacji w mieście – od retromap historycznych, miasta 3D, po mapy środowiskowe i profil inwestora. Wspomniane funkcjonalności społeczne umożliwiają aktywny i bezpośredni udział mieszkańca w życiu publicznym, a inwestorowi dają możliwość podglądu terenów i oferty inwestycyjnej miasta.

KONKURENCYJNE WARUNKI PRACY I ŻYCIA. KOLEJNE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Zacznijmy od liczb – są naprawdę imponujące. W poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013 ponad 1 mld 200 mln zł zostało przeznaczone na projekty i zadania w mieście, w tym 573 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej i transportu publicznego. Obecnie, blisko 300 mln zł przeznaczono na poprawę infrastruktury transportowej i zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 „Nowoczesna Infrastruktura Transportowa”, Działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski”

Wdrażany w ramach projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” Inteligentny System Transportu (ITS) to kolejne udogodnienie dla mieszkańca i przedsiębiorcy. Ogromna inwestycja obejmuje 62 skrzyżowania. Część z nich zostanie zmodernizowana i rozbudowana, szereg nowoczesnych urządzeń sterujących usprawni ruch w mieście. Ruch, który w porównaniu z innymi aglomeracjami w kraju nie jest duży, zostanie zorganizowany tak, aby poziom konkurencyjności Kielc w tym obszarze wzrósł jeszcze mocniej. W tym samym projekcie, charakterystyczny dworzec autobusowy zmieni się w nowoczesne centrum komunikacyjne, które pełnić będzie rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną regionu i komunikację miejską Kielc.

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” zakupione zostaną nowoczesne autobusy o napędzie hybrydowym oraz kolejnych 30 przystanków w mieście zostanie doposażonych w tablice informacyjne. Montaż tablic w sposób znaczący wpłynie na poprawę jakości podróżowania komunikacją miejską, dzięki wyświetlanym w czasie rzeczywistym informacjom o czasach odjazdów najbliższych autobusów. Tablice umożliwiają ponadto przekazywanie innych, dodatkowych informacji, np. o planowanych zmianach rozkładów jazdy, objazdach itp. Tablice wyposażone zostaną w system głosowy, umożliwiający korzystanie z informacji zamieszczonych na ekranach tablic przez osoby niewidome.

Kolejne 23 mln zł (ze wsparciem unijnym) miasto planuje ulokować w Etap III rewitalizacji Śródmieścia. Miasto planuje także zwiększyć podaż nowoczesnej powierzchni biurowej, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku z Projektem Leśna poprzez wybudowanie nowoczesnego, siedmiopiętrowego biurowca wysokiej klasy w centrum miasta. Kielce zmieniają się dla mieszkańca i inwestora w sposób dynamiczny, ale i odpowiedzialny, z zachowaniem zasad funkcjonalności i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Work-life balance to to, czym miasta kuszą pracodawców i pracowników. W Kielcach oferta spędzania czasu wolnego jest wyjątkowo bogata, zwłaszcza dla miłośników sportów. Dzięki naturalnym walorom geologicznym Kielce stanowią prawdziwą perełkę. Do tego dochodzi ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna i rekreacyjno-sportowa. W Amfiteatrze Kadzielnia odbywają się koncerty organizowane przez ogólnopolskie stacje radiowe i telewizyjne.

Targi i wystawy organizowane przez dumę regionu – Targi Kielce, od lat są obowiązkowym punktem w kalendarzu nie tylko przedsiębiorców i naukowców z Polski, ale z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki, jak również rdzennych Kielczan. Jeszcze większego znaczenia nabiera również, świętujący w przyszłym roku 10-lecie istnienia, Kielecki Park Technologiczny. Zrewitalizowany, poprzemysłowy, północny zakątek Kielc, dzięki dynamicznemu rozwojowi Parku, jest teraz jednym z najgorętszych adresów w mieście, wokół którego wyrasta nowoczesna infrastruktura, a młode firmy zabiegają o ulokowanie tam swojej siedziby. Jakość życia w mieście i poziom zadowolenia mieszkańców z jego poziomu jest tematem podejmowanym przez Miasto Kielce regularnie. W tym roku przystąpiliśmy do systemu monitorowania rozwoju według międzynarodowej normy ISO37120 – Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia, opracowanej przez World Council on City Data.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, doceniany proces obsługi inwestycji, wdrażane rozwiązania smart oraz międzynarodowe normy monitorowania jakości życia – to kluczowe osiągnięcia Kielc na drodze do inteligentnego miasta przyszłości.