Wiadomości

Klasy patronackie w Kielcach - praktycznie sukces!

Klasy patronackie w Kielcach - praktycznie sukces!

Nauka w praktyce to najskuteczniejszy sposób na przygotowanie dobrych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Ten pomysł przyjął się w Kielcach bardzo dobrze i od kilku lat lokalne szkoły średnie skutecznie rozwijają współpracę z firmami oraz uczelniami wyższymi poprzez tworzenie klas patronackich. Jak współpracę oceniają nauczyciele, przedsiębiorcy i przede wszystkim – uczniowie?

Klasy patronackie cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim w szkolnictwie technicznym oraz zawodowym. Dla uczniów szkół średnich oferta nauki w klasie, w której od początku do końca mogą korzystać z praktycznej wiedzy pracowników na co dzień rozwiązujących różne problemy w przedsiębiorstwie, wydaje się być bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, iż część firm deklaruje chęć zatrudniania absolwentów klasy patronackiej po zakończeniu nauki. W trakcie roku szkolnego firmy angażują się poprzez organizowanie staży dla uczniów, praktycznych warsztatów czy wizyt studyjnych. Inwestycja trwa kilka lat, ale dzięki temu pracodawca ma możliwość przygotowania kandydatów do pracy w taki sposób, aby potem płynnie mogli funkcjonować na stanowisku pracy.

To również szansa na obserwowanie uczniów w trakcie nauki, szlifowanie ich talentów, a w dalszej perspektywie – wyłuskania z grupy młodzieży tych osób, które najlepiej sprawdzą się w firmie. Zyskują więc wszyscy – przedsiębiorcy, uczniowie, a także nauczyciele, którzy mają możliwość podpatrywać najnowsze rozwiązania i konsultować się z praktykami.

SŁODKA PRZYSZŁOŚĆ

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, dzięki utworzeniu klasy patronackiej, pogłębia zainteresowania uczniów oraz promuje kształcenie zawodowe. Współpraca z Cukiernią Kalinka rozpoczęła się w roku 2017. Uczniowie, będąc pod opieką pracodawcy, rozwijają się zawodowo, poznają nowinki technologiczne, osiągają wysokie wyniki w konkursach – np. pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Deser na Dychę w 2019 r.

INFORMATYKA I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

Wśród szkół technicznych, wyróżniających się ofertą nauki w ramach patronatu, jest Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zgodnie ze specjalizacją szkoły, działają tu 2 klasy o profilu technik elektryk i technik energetyk. 59 uczniów korzysta ze wsparcia firm Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. oraz Stokota Sp. z o.o. Uczniowie z klas objętych wsparciem są w pierwszej kolejności kierowani na staże do firm, uczestniczą w wyjazdach do zakładów pracy i w zajęciach prowadzonych przez wieloletnich praktyków. Co więcej, firmy wspomagają szkołę poprzez przekazywanie materiałów dydaktycznych, a dla najzdolniejszych absolwentów przygotowują nagrody rzeczowe.

W podobny sposób wspiera swoją klasę Infover S.A., jeden z największych dostawców oprogramowania na rynku kieleckim, który jest patronem klasy od 2019 r. Nauczyciele i pracownicy firm potwierdzają, iż dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniowie poznają rzeczywiste warunki pracy w zawodzie, mają także lepszy dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w danej branży. Umowy patronackie zawarto na cały czteroletni cykl kształcenia, a firmy deklarują, iż po zakończeniu edukacji najlepsi absolwenci znajdą u nich zatrudnienie.

Podobną ofertę dla swych uczniów przygotował Zespół Szkół Informatycznych, gdzie, we współpracy z firmami, przygotowano klasy o specjalizacjach: technik Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), technik programista, technik teleinformatyk i technik informatyk. W kształcenie przyszłych programistów zaangażowały się znane, nie tylko w Kielcach, firmy z branży IT: Altar oraz Transition Technologies. Z kolei firmy Axel Media oraz Eko Energia ufundowały stypendium naukowe dla najlepszych osób odbywających u nich praktyki zawodowe. 10 uczniów wzięło także udział w kształceniu dualnym z przedmiotów praktycznych w firmach Eko Energia oraz I-Tel Kielce.

ZAWODY „WYSOKIEJ KLASY”

Nowe klasy i grupy patronackie działają również w Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik. CK Technik to otwarta we wrześniu 2020 r. placówka, której zadaniem jest zapewnienie praktycznej nauki zawodu zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. W krótkim czasie CK Technik, we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Kielcach, nawiązał współpracę z firmami: BMW, ZK Motors, KH Kipper oraz Mercedes-Benz Nobile Motors, a więc podmiotami reprezentującymi sektor motoryzacyjny, w tym branżę samochodów specjalistycznych, która w Kielcach świetnie się rozwija. Uczniowie CK Technik, jako jedyni w Polsce, będą się uczyli zawodu mechanika samochodowego na najnowszych silnikach Mercedes-Benz, ponieważ Kielecki dealer tej marki, Nobile Motors, wyposażył pracownię i przekazał trzy nowe silniki na potrzeby uczniów. Od września 2021 r. uruchomiona zostanie kolejna klasa pod patronatem kieleckiej firmy WWTECH. Firma zadeklarowała, iż będzie udzielać wsparcia technologicznego podczas zajęć, dostarczy nieodpłatnie narzędzia i materiały do pracy na obrabiarkach CNC oraz stworzy specjalne programy praktyk i staży dedykowane uczniom.

LICEA W KIELCACH – WSPÓŁPRACA Z NAJLEPSZYMI

Nie tylko firmy angażują się w kształcenie uczniów szkół średnich. Ogromnie ciekawą, wszechstronną i wieloletnią współpracą w ramach patronatów może się poszczycić VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Działają tu klasy pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, Sądu Rejonowego w Kielcach i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2005 liceum współpracuje ze szpitalem dziecięcym w Kielcach (Świętokrzyskie Centrum Pediatrii). W ramach tej oferty młodzież klas drugich o profilu medycznym bierze udział w półrocznych zajęciach praktycznych w szpitalu pod opieką nauczyciela. Dla tych młodych ludzi, marzących o zawodzie lekarza lub pielęgniarki, udział w zajęciach jest konfrontacją własnych wyobrażeń z praktyką. Jest to więc lekcja bezcenna, a skorzystało z niej już ponad 16 roczników (900 absolwentów) tegoż iceum.

Ponadto ponad 130 uczniów ma dostęp do oferty firmy informatycznej Transition Technologies. W ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Zaprogramuj swoją przyszłość” pracownicy firmy prowadzą w szkole dodatkowe zajęcia z programowania. Odbywają się one w klasach II i III. Firma udostępnia swój oddział w Kielcach dla najlepszych uczestników zajęć, którzy mogą brać udział w wakacyjnych stażach.

Klasy patronackie oferują także inne kieleckie licea, np. autorski program „Media i ja” został zaproponowany uczniom V LO im. Piotra Ściegiennego. Uczniowie uczą się umiejętności praktycznych, warsztatu dziennikarskiego, poznają, na czym opiera się nowoczesna promocja i reklama w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Jest to możliwe dzięki współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zaangażowaniu lokalnych mediów, w tym Radia Kielce.

Kontakt szkół średnich z uczelniami oraz przedsiębiorstwami przynosi wiele satysfakcji nauczycielom, akademikom oraz pracownikom firm. Dlatego wiele liceów i techników, wśród nich I LO im. Stefana Żeromskiego, z powodzeniem realizuje działania z Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i innymi ośrodkami akademickimi. W przyszłości przyniesie to z pewnością korzyści w postaci dobrze przygotowanych do zawodu kadr, absolwentów kieleckich techników i liceów.