Wiadomości

Klucz do sukcesu firmy? Kobiety w zarządzie

3 120

Idealny zarząd firmy to ten zróżnicowany płciowo. Nie jest to feministyczny postulat, ale fakt potwierdzony badaniami. Jak się okazuje różnorodność płciowa wnosi wiele dobrego do przedsiębiorstw, a firmy posiadające kobiety w zarządach osiągają lepsze wyniki, niż te zarządzane przez samych mężczyzn.

Liczba kobiet prezesów w Polsce ciągle rośnie. Od pewnego czasu panie przeważają wśród absolwentów wyższych uczelni, a trend ten stale się umacnia. Mimo to nadal znajdujemy się poniżej średniej europejskiej pod względem liczby kobiet zarządzających firmami. Dane Komisji Europejskiej mówią, że w zarządach największych polskich spółek giełdowych zasiada jedynie 10,3 proc. kobiet (w całej Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 16,6 proc.) A szkoda, bo różnorodność płciowa wnosi wiele dobrego do przedsiębiorstw.

Efekt synergii

Jak pokazują doświadczenia, firmy z większym udziałem kobiet w zarządzie mają lepsze wyniki. Jest jednak warunek - musi powstać masa krytyczna, czyli co najmniej trzy kobiety w zarządzie. Z badań McKinsey & Company wynika, że takie firmy mają w dłuższym okresie o 40-50 proc. lepsze wyniki finansowe. Z kolei w badaniu Grant Thornton International Business Report zauważono korelację pomiędzy liczbą pań na stanowiskach kierowniczych w danym kraju, a jego wzrostem gospodarczym.

Ewa Misiak, prezes firmy People Care, z grupy kapitałowej Work Service SA.,Interakcje i wzajemne inspirowanie się osób pracujących w nad tym samym projektem sprawiają, że efekt ich wysiłków jest większy niż suma działań poszczególnych osób. W takich warunkach szanse na rozwój i sukces rosną. Aby ten mechanizm działał, każda osoba powinna wnosić do zespołu coś nowego. – mówi Ewa Misiak, prezes firmy People Care, z grupy kapitałowej Work Service SA., laureatka wielu nagród dla kobiet biznesu, m.in. Businesswoman Roku w konkursie „Sukces Pisany Szminką”, czy Bizneswoman Roku w kategorii Odpowiedzialny Lider wg. magazynu Bizneswoman&Life.

Empatia, nie autorytaryzm

Jak zauważa Ewa Misiak ma szansę się to stać dzięki różnicom pomiędzy kobietami, a mężczyznami - Podstawowym, często niewykorzystanym bogactwem w dziedzinie różnorodności są naturalne różnice w sposobie komunikacji, stylu zarzadzania czy podejściu do ryzyka miedzy kobietami, a mężczyznami. Empatia, intuicja, umiejętność rozwiązywania konfliktów, podejmowanie decyzji oparte na konsultacjach – to cechy, które mają ogromne znaczenie w zarządzaniu współczesną firmą, a których często mężczyznom brakuje.

Nastawienia na inteligencję emocjonalną, w której przodują kobiety wskazywane jest jako nowy kierunek rozwoju przywództwa. Styl autorytarny, przypisywany w większości zarządzaniu przez mężczyzn, przestaje się sprawdzać – zwłaszcza wobec wchodzącego na rynek pokolenia Y.

Przywództwo oparte na inteligencji emocjonalnej skupia się na kierowaniu emocji na pozytywne atrybuty zespołu i dzięki temu wyzwalanie w liderze i zespole tego, co najlepsze – czyli pozytywnego działania. Tacy liderzy wywołują w ludziach energię, innowacyjność i kreatywność. – dodaje Ewa Misiak.


People Care to największa ogólnopolska firma świadcząca szeroki zakres usług opiekuńczych i medycznych dla dzieci i osób starszych. Jako jedyna agencja opiekuńcza w kraju posiada status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wobec czego dysponuje zespołem najlepszych specjalistów - profesjonalnych niań i guwernantek oraz personelem medycznym. People Care posiada swoje oddziały aż w 35 miastach, dzięki czemu wspiera rodziny w całej Polsce, zapewniając im profesjonalną i troskliwą opiekę nad bliskimi.
W swojej ofercie People Care posiada także szeroki zakres usług przeznaczonych dla biznesu, m.in. pakiety opieki nad dziećmi pracowników, kluby malucha, czy „Family Care”, innowacyjny program wspomagający łączenie życia zawodowego i prywatnego pracowników firm.