Wiadomości

Kolejni inwestorzy w gdańskim porcie

1 405

Pierwszy przetarg dotyczył ostatniego terenu z bezpośrednim dostępem do głębokowodnego akwenu Zatoki Gdańskiej. Obszar o powierzchni23,5 hapołożony jest w Porcie Zewnętrznym, pomiędzy terminalem kontenerowym DCT a należącym do Grupy Sea-Invest Terminalem Suchych Ładunków Masowych Portu Północnego. Spółka OT Logistics, zwycięzca przetargu, zadeklarowała budowę terminala przeładunku towarów masowych, w tym węgla, stali, nawozów, produktów rolnych i biomasy. Wartość inwestycji szacowana jest na około 300 milionów złotych.

Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada 95% pakiet akcji Portu Handlowego w Świnoujściu. Świadczy usługi spedycji morskiej oraz kolejowej, a także żeglugi śródlądowej głównie na terenie Polski i Niemiec. Zeszłoroczny przychód spółki wyniósł pół miliarda złotych. Władze Portu liczą, iż spółka z ponad 60-letnim doświadczeniem w żegludze śródlądowej przyczyni się do przywrócenia roli Wisły jako ważnego szlaku transportowego.

Drugi przetarg dotyczył dzierżawy terenu o powierzchni1,7 ha położonego wzdłuż Nabrzeża Wiślanego w Porcie Wewnętrznym. Holenderska firma NOBA BV planuje w okresie 12 miesięcy wybudować dziesięć zbiorników o łącznej pojemności 11,5 tysiąca ton wraz z niezbędną infrastrukturą do przeładunku 80 tysięcy ton wyrobów tłuszczowych w relacji statek-terminal. Wartość inwestycji wynosi ok. 7 milionów Euro.

NOBA BV jest wiodącym europejskim producentem i dostawcą wysokoenergetycznych produktów tłuszczowych dla firm produkujących paszę dla zwierząt. Planowana inwestycja ma stanowić ważne centrum dystrybucyjne na rynek polski oraz krajów ościennych.

Szacuje się, iż w okresie najbliższych 10-15 lat, dzięki realizowanym przez władze Portu jak i operatorów terminali przedsięwzięciom, obroty zostaną potrojone w stosunku do dzisiejszych, utrwalając tym samym czołową pozycję Gdańska wśród portów bałtyckich.