Wiadomości

Konferencja „Katowice i Metropolia Silesia – atrakcyjna i innowacyjna lokalizacja dla centrów SSC/BPO/ITO/R&D” i misja gospodarcza z USA do Katowic 18-21.09.2012 r.

5 157

Konferencja zgromadziła prawie 100 gości, w tym przedstawicieli międzynarodowych firm, którzy są zainteresowani inwestycjami w Katowicach i Metropolii Silesia.

Celem konferencji było zaprezentowanie głównych atutów Katowic i Metropolii Silesia jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej dla nowych projektów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, który to sektor bardzo dynamicznie rozwinął się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Minister Tomasz Tomczykiewicz i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Minister Iwona Wendel oraz Konsul Konsulatu Generalnego USA w Krakowie Newton J. Gaskill.

Konferencję otworzyli wspólnie Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice, Paul Fogo, członek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Konsul Newton J. Gaskill.

W trakcie konferencji został zaprezentowany potencjał inwestycyjny Katowic i Metropolii Silesia. Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Centrum Operacyjnym Capgemini oraz Dyrektor Regionalny ABSL przedstawił Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii Silesia, kładąc nacisk na bardzo dynamiczny rozwój firm z sektora usług outsourcingowych w naszym regionie.

KatowiceKatowice

Miasto Katowice wraz z Metropolią Silesia jest trzecim najszybciej rozwijającym się regionem pod inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat. 36 centrów nowoczesnych usług biznesowych, 7,5 tys. specjalistów i prognozy dalszego wzrostu zatrudnienia nawet do 9 tys. pracowników do grudnia 2012 r. – to główne wnioski płynące z Raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii Silesia”.

Konferencja „Katowice i Metropolia Silesia – atrakcyjna i innowacyjna lokalizacja dla centrów SSC/BPO/ITO/R&D” i misja gospodarcza z USA do Katowic 18-21.09.2012 r. Śląki kapitał ludzki dla sektora outsourcingu oraz intelektualny potencjał śląskich uczelni, został zaprezentowany przez Roberta Błażycę, Dyrektora Regionalnego Hays Poland oraz dr Jacka Frączka z Politechniki Śląskiej. Obu prezenterów zwróciło uwagę na atrakcyjne warunki do inwestowania w regionie śląskim ze względu na dostęp do bogatych, wysoko wykształconych zasobów ludzkich z unikalną etyką pracy. Rafał Oprocha z Jones Lang LaSalle przedstawił rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach, zwracając uwagę na jej dostępność oraz szeroką ofertę planowanych inwestycji biurowych. A o najnowszych sukcesach i działaniu KSSE powiedział prezes Piotr Wojaczek. Natomiast Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park, przedstawił zielone budynki – nowoczesne rozwiązania na rynku nieruchomości dla sektora outsourcingu również obecne w Katowicach.

Wśród prezenterów było dwóch przedstawicieli globalnych korporacji z branży IT: Robert Hryniewicz z Cisco oraz Michał Jaworski z Microsoft. Zaprezentowali oni sposób funkcjonowania ich organizacji oraz wizję Konferencja „Katowice i Metropolia Silesia – atrakcyjna i innowacyjna lokalizacja dla centrów SSC/BPO/ITO/R&D” i misja gospodarcza z USA do Katowic 18-21.09.2012 r. przyszłości w odniesieniu do technologii informatycznych. Natomiast Marcin Jakubaszek opowiedział o wybranych instrumentach prawnych, które zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu śląskiego, oraz mogą stanowić formy skutecznej zachęty dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Paweł Panczyj, doradca zarządu ABSL poprowadził panel dyskusyjny w udziałem przedstawicieli miast Metropolii Silesia. Samorządowcy zgodnie stwierdzili, iż oferta Metropolii wychodzi naprzeciw współczesnym wymaganiom inwestorów outsourcingowych. Natomiast przedstawiciele władz centralnych Tomasz Tomczykiewicz - Wiceminister Gospodarki oraz Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawili propozycje i gotowość obu ministerstw do wspierania inwestycji sektora zaawansowanych usług biznesowych w Polsce. Pani Wiceminister Wendel przedstawiła też wstępne założenia wsparcia na przyszły okres finansowania 2014-2020.

Konferencję zakończył wzbudzający żywą dyskusję panel z udziałem uczestników misji gospodarczej ze Stanów Zjednoczonych, która w dniach 18-21 września 2012 r. przebywała w Katowicach. Uczestnikami misji byli potencjalni inwestorzy outsourcingowi zainteresowani realizacją nowych projektów w Katowicach, jak i międzynarodowi dziennikarze branżowi. W dyskusji moderowanej przez dr Wandę R. Lopuch, MDA Associates, uczestniczyli: Ernst Goldman, JP Morgan Chase; Judy Arteche-Carr, SIM-Society of Information Management oraz Thom Mead, Globalization Today. Uczestnicy panelu zwracali uwagę na konieczność bardziej zdecydowanej promocji polskiego sektora nowoczesnych usług na arenie międzynarodowej, gdzie toczy się silna walka konkurencyjna pomiędzy krajami Ameryki Południowej takimi jak Kolumbia, Brazylia, Argentyna; azjatyckimi - Filipiny czy Wietnam, a w Europie - krajami Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi Polska konkuruje. Polska, i w szczególności Śląsk, muszą konsekwentnie budować wizję krajowej i regionalnej oferty outsourcingowej, opartej na dostępności talentu i wykwalifikowanej siły roboczej, wysokiej etyki pracy połączonej z kreatywnością, szerokich możliwości wielojęzycznej obsługi globalnego klienta. Uczestnicy panelu podkreślali swoją pozytywną ocenę infrastruktury biznesowej, zaangażowania ludzi zarówno po stronie komercyjnej jak również administracji rządowej i samorządowej.

Oprócz uczestnictwa w konferencji, w ramach 4-dniowego pobytu amerykańska misja zaznajomiła się z nowymi inwestycjami w Katowicach m.in. nowym Dworcem PKP, Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, nową siedzibą Muzeum Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką. Ponadto uczestniczyła ona w spotkaniach z lokalnymi inwestorami z branży outsourcingowej, którzy potwierdzili, iż w Metropolii Silesia sprawnie się inwestuje. Ich kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania w Katowicach również pozwoliło na sformułowanie opinii, iż strategicznym zasobem regionu są energiczni i pracowici ludzie. Ponadto w ramach pobytu uczestnicy misji gospodarczej mieli okazję poznać bogatą ofertę kulturalno-turystyczną regionu.

Urząd Miasta Katowice