Raporty

Koszty uzyskania przychodu, a COVID-19

Koszty uzyskania przychodu, a COVID-19

Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, do nie tak dawna podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu, mogą zostać ujęte w kategorii kosztów uzyskania przychodu.

Czas epidemii COVID-19 to czas w którym prowadzenie większości inwestycji, organizacja wszelkiej maści wydarzeń i ogólne funkcjonowanie jest w znacznym stopniu utrudnione, a niekiedy nawet niewykonalne. Całe grono branż zmuszone zostało do całkowitego przeorganizowania sposobu pracy, a w części przypadków nawet jej zaprzestania. Wiele umów zawartych przed pandemią stało się niemożliwe do wykonania w sposób pierwotnie przewidywany. Terminy stały się niekiedy niemożliwe do spełnienia, powodując tym samym spełnianie się warunków do zastosowania kar umownych czy żądania odszkodowań.

Mając na uwadze trudności z jakimi borykają się podatnicy, ustawodawca umożliwił uwzględnienie zapłaconych kar umownych i odszkodowań na poczet kosztów uzyskania przychodu, zezwalając tym samym na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatników, którzy przez pandemię „koronawirusa” zmuszeni byli do zapłacenia wynikającej z umowy kary lub odszkodowania.

Warunkiem wykorzystania możliwości zaoferowanych przez ustawodawcę jest to, aby opóźnienia lub wady powstały w związku z pandemią, a zapłacone kary i odszkodowania spełniały ogólne warunki kosztów uzyskania przychodów. Znaczy to tyle, że koszty te muszą być poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania przychodów i ich źródeł. Konieczne będzie również wykazanie związku między pandemią a karą umowna lub odszkodowaniem.