Wiadomości

Łódź kreuje talenty

1 869

ŁódźPonad 100 tys. studentów, w tym ponad 6300 studentów kierunków informatycznych, kształcących się na 24 uczelniach wyższych i ponad 25 000 absolwentów, z których większość posługuje się płynnie przynajmniej 1 językiem obcym, zapewnia szeroki dostęp do wykształconej kadry.


Relacje z przedsiębiorcami stają się integralną częścią rozwoju szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania współczesnego pracodawcy, a tym samym zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Dlatego też, Łódźprogramy edukacyjne łódzkich uczelni państwowych (Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej) realizowane są przy współpracy z biznesem.


Tylko na łódzkich uczelniach realizowany jest unikalny program „Młodzi w Łodzi-językowzięci”, którego celem jest kształcenie młodzieży w zakresie języków rzadkich, zwłaszcza skandynawskich, najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców z branży BPO/IT. W II edycji programu najbardziej popularnymi językami są: szwedzki, duński i Łódźportugalski. W 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej powołany został także ICT Polska Centralna Klaster. Główne cele inicjatywy to m.in.: integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej.


Zacieśnienie współpracy na linii nauka – biznes sprzyja również powstawaniu nowych kierunków studiów i podejmowaniu nowych inicjatyw.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i dążąc do zapewnienia dostępu do kadry, w pełni przygotowanej do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, na Uniwersytecie Łódzkim został otwarty nowy kierunek studiów – Lingwistyka dla biznesu. Już od października br. łódzcy studenci będą mogli zdobywać kompetencje językowe w powiązaniu ze znajomością procesów zarządzania.

Studenci pierwszego stopnia studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zdobędą kompetencje językowe na poziomie B2+ w dwóch językach obcych. Pod okiem ekspertów z sektora usług dla biznesu (Business Proces Outsourcing, BPO) poznają także wybrane języki pod specjalistycznym kątem biznesowym i branżowym.

Łódź
Lingwistyka dla biznesu to unikalny kierunek, zainspirowany potrzebami pracodawców, tworzony na Wydziale Filologicznym we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmami Infosys BPO Poland i GBC Hewlett-Packard. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków biznesu z firm partnerskich.

Studenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo, w działach personalnych, logistycznych, zarządzania, a także obsługi klienta i organizacji.


Branża BPO jest jedną z tych, które traktowane są w Łodzi jako priorytetowe. Miasto to jedno z największych polskich centrów usług biznesowych. Dlatego też kierunek ten był jednym z częściej wybieranym przez tegorocznych maturzystów.


Na Uniwersytecie Łódzkim, z myślą o zmieniających się potrzebach środowiska gospodarczego, realizowane są także studia pod nazwą InfoGeoLog kształcące młodzież na „kierunkach przyszłości”: informatyce, geoinformacji i technologii informatycznej w logistyce. Uniwersytet Łódzki wzmacnia potencjał dydaktyczny uczelni również poprzez inne wyjątkowe inicjatywy, np. projekt „Start w karierę” adresowany do uczniów szkół średnich, którego celem jest promowanie wśród młodzieży kreatywności w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, cykl szkoleń „Akademia Kompetencji”, w ramach których studenci i absolwenci spotykają się z przedstawicielami firm i instytucji działających na polskim rynku pracy. Ciekawą akcją jest też forum „Humanistyka dla Biznesu”, dzięki któremu młodzi ludzie mogą dowiedzieć się, jakie możliwości stwarza wykształcenie humanistyczne i jak w praktyce wykorzystać nabyte w toku studiów narzędzia i umiejętności.


Łącznie w łódzkich centrach BPO pracę znalazło już ponad 9500 pracowników. Natomiast w 22 firmach IT pracuje około 3200 specjalistów z branży.

Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Łódź