Wiadomości

Łódź silna sektorem IT

Łódź silna sektorem IT

Niemal trzydzieści tysięcy specjalistów IT; przeszło dwieście firm realizujących procesy z zakresu usług informatycznych; lokalny rynek rokrocznie zasilany ponad tysiącem absolwentów kierunków szytych na potrzeby biznesu; ponad sześćset tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biurowej. Łódź posiada bardzo mocne fundamenty, na których będzie konsekwentnie budować swoją silną pozycję na rynku IT i sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Stan faktyczny oraz perspektywy na przyszłość łódzkiego rynku IT pod lupę bierze najnowszy raport #LODZfeelsIT – Lodz IT Ecosystem Report 2022 stworzony przez Urząd Miasta Łodzi wraz z Partnerami Merytorycznymi – Grafton Recruitment, CBRE oraz Klastrem ICT Polska Centralna. Raport ten jest jednym z najbardziej kompleksowych badań sektora IT w Łodzi – zawiera zarówno szereg aktualnych danych skompilowanych przez praktyków rynku, jak i komentarze ekspertów poszczególnych segmentów branży informatycznej i BSS. Najistotniejszy wniosek wynikający z jego lektury brzmi: Łódź stoi IT!

Każda branża to przede wszystkim ludzie. Dane skompilowane i zaprezentowane przez UMŁ wskazują, że Aglomeracja Łódzka może pochwalić się prawie 30 tys. specjalistów branży IT, z których ponad 13,5 tys. pracuje obecnie łódzkich firmach branży IT oraz BSS. Patrząc na te liczby w ujęciu globalnym, wyraźną przewagę mają programiści (ok. 9,5 tys.), ale istotne pozycje w zestawieniu zajmują także: menedżerowie projektu (2,6 tys.), inżynierowie danych (ok. 1 tys.), lub inżynierowie rozwiązań chmurowych (900 osób). Zróżnicowanie dostępnych profesjonalistów to także zasługa aktywności Urzędu Miasta Łodzi. Poprzez program stypendialny „Młodzi w Łodzi” na wsparcie laureatów UMŁ przeznaczył kwotę przekraczającą 3 miliony złotych; natomiast wsparcie finansowe i mentoringowe zostało udzielone niemal stu startupom na różnym poziomie rozwoju w ramach inicjatywy „Mam pomysł na startup”.

Adam Pustelnik, Wiceprezydent Łodzi: Miasto Łódź stawia na rozwój technologii i tworzenie korzystnego klimatu dla sektora IT. Nie jesteśmy już miejscem, gdzie optymalizuje się wyłącznie koszty – staliśmy się miastem, które zapewnia wysokiej jakości wyspecjalizowaną kadrę. Łódź ma w tym zakresie wiele do zaoferowania, zarówno menedżerom wyższego i średniego szczebla, jak i specjalistom.

Adam Brzostowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, również podkreśla aspekt wspólnego dążenia do osiągnięcia celu: Podstawą współpracy z naszymi partnerami są autentyczne i bezpośrednie relacje, a także wzajemny szacunek. W naszych codziennych działaniach integrujemy miasto z jego otoczeniem gospodarczym. Wspieramy rozwój środowiska IT w Łodzi, wychodząc naprzeciw jego pomysłom, potrzebom i oczekiwaniom. Priorytetem są nasi partnerzy i ich rozwój – jest on równoznaczny z rozwojem miasta.

Trwały sukces i stały rozwój ekosystemu IT opiera się również na skutecznej współpracy pomiędzy biznesem i uczelniami wyższymi. Łódzkie uczelnie wyższe od lat wdrażają innowacyjne kierunki studiów, takie jak Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe na Politechnice Łódzkiej czy Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA na Uniwersytecie Łódzkim. Stanowią one efekt synergii świata nauki i biznesu – powstały na kanwie partnerstw pomiędzy globalnymi korporacjami, jak Nordea, Fujitsu czy ABB a światem akademickim. Stanowią bezpośrednią odpowiedź na wyzwania stojące przed łódzkimi pracodawcami.

Agnieszka Kurczewska, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem: Nasze kierunki studiów dla branży IT są tworzone w ścisłej współpracy z biznesem i odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku pracy.Sam Uniwersytet Łódzki posiada już dwanaście w ten sposób utworzonych kierunków, a niemal czterysta absolwentek i absolwentów opuszczających rokrocznie mury UŁ to młodzi ludzie doskonale rozumiejący potrzeby firm – swoich przyszłych pracodawców.

Ważną rolę w budowaniu właściwego klimatu dla owocnej współpracy odgrywa Klaster ICT Polska Centralna. Zrzesza on – między innymi – przeszło trzydzieści firm mających swoje siedziby w Łodzi. Wspomagając firmy na ścieżce jeszcze lepszego „udomowienia” się w mieście, Klaster realizuje szereg inicjatyw, jak coroczny program „Join IT in Łódź”. Tegoroczna edycja przybliża historie młodych informatyków z Europy Wschodniej, którzy podjęli studia w Łodzi i zatrudnienie w łódzkich firmach IT. W ten sposób miasto zaprezentowane jest w atrakcyjnym świetle dla potencjalnych pracodawców i pracowników. Członkowie klastra, jak Commerzbank AG czy MakoLab, bardzo chwalą sobie te działania, ponieważ ułatwiają znalezienie odpowiednich ludzi na coraz bardziej zaawansowane i zróżnicowane stanowiska.

Zróżnicowanie dotyczy zarówno spec jalistów, jak i technologii. Na część raportu przygotowaną przez firmę Grafton składa się ankieta przeprowadzona wśród sześćdziesięciu pracodawców świadczących usługi IT, którzy wymienili aż dziewięć różnych obszarów technologicznych obsługiwanych z Łodzi. Łącznie niemal 40% respondentów wskazało na biegłość w JavaScript/React oraz Java, co stanowi największą grupę specjalistów. Pracodawcy znaleźli także fachowców biegle poruszających się w technologiach, takich jak Angular, Python i Node.js. Jednak najważniejszym wnioskiem płynącym z tej części raportu jest fakt, że 98% ankietowanych firm deklaruje plany zwiększania zatrudniania w przyszłym roku, co przełoży się na nowe miejsca pracy dla ponad 2 tys. fachowców.

Mariusz Lemparty, Branch Manager w Grafton: Badanie, które przeprowadziliśmy wspólnie z Biurem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi jasno pokazuje, że łódzki rynek kompetencji IT jest bardziej rozbudowany niż mogłoby się wydawać po analizie dostępnych danych. Co najważniejsze, jest też zróżnicowany pod względem kompetencji, a to świadczy o jego dojrzałości i ciągłym rozwoju. Lemparty zwraca również uwagę na rewitalizację miasta, przekształcenie centrum i nowe centra biznesowe, nagradzane na całym świecie. Przyciągają one nowych mieszkańców i zachęcają ich do życia i pracy w centrum Polski.

Wysoka jakość przestrzeni do życia i pracy jest aspektem wyróżniającym Łódź, na co zwraca też uwagę firma CBRE w części raportu poświęconej zagadnieniom rynku real estate. Firma wskazuje, że oprócz 611 tys. m2 przestrzeni biurowej dostępnej obecnie w Łodzi, niemal 80 tys.m2 jest obecnie w budowie. Przewaga kosztowa nad innymi miastami w Polsce jeszcze jest zauważalna, jednak w żaden sposób nie wpływa na jakość oferty. Firmy z branży BSS z Łodzią wiążą długofalowe plany – rokrocznie od 10 lat popyt nie spada poniżej 50 tys. m2. Znamienne, że to branża IT odpowiadała za ponad połowę umów najmu w latach 2020 i 2021. Eksperci dodatkowo podkreślają, że dostępna powierzchnia spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, a zalety architektoniczne i lokalizacyjne wpisują się w miejski charakter.

Jan Banasikowski, Associate Director, Advisory & Transactions, CBRE: Poza rozwojem infrastruktury kluczowym atutem Łodzi jest fakt, że miasto staje się modnym miejscem do mieszkania i pracy. Post-industrialny charakter miasta przestaje być obciążeniem, a staje się wyróżnikiem i atraktorem zarówno dla uczestników rynku pracy, jak i organizacji biznesowych – pracodawców.

Raport sygnalizuje też, że benefity socjalne, a także atrakcyjne biuro – w tym dostęp do infrastruktury miejskiej wspierającej życie społeczne – odgrywają coraz istotniejszą rolę wśród pracowników branży.

 Zwłaszcza ostatni punkt stanowi dowód na to, że podkreślanie post-industrialnego charakteru miasta i podążanie własną ścieżką to właściwy wybór. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy doceniają pozytywne zmiany, a raport #LODZfeelsIT bardzo szczegółowo i wielowymiarowo pokazuje, dlaczego Łódź może mówić o solidnych fundamentach dla sektora IT – i dlaczego z optymizmem może budować branżę gotową na wyzwania przyszłości.

 

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022)

FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022) Zobacz numer