Wiadomości

Logistyka vs produkcja - Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie

2 708

Najemcy prowadzący działalność produkcyjną wynajmują już w Polsce łącznie ponad 1,2 mln mkw. To ok. 15 proc. z dostępnej nowoczesnej powierzchni przemysłowo-magazynowej. Polska wciąż przyciąga kolejnych inwestorów m.in. niskimi kosztami pracy. Są one czterokrotnie niższe od średniej w Unii Europejskiej – wynika z raportu „Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie” opublikowanego przez Colliers International oraz agencję doradztwa personalnego TEST HR. Honorowy patronat nad raportem objęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Logistyka vs produkcja - Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie

Z publikacji wynika, że na koniec 2014 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Polsce przekraczały 8,8 mln mkw. Z tego 1,2 mln mkw. przeznaczone jest na działalność produkcyjną. Największa koncentracja sektora produkcyjnego występuje na rynku górnośląskim, warszawskim oraz wrocławskim.

Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku, Colliers International.  Raport „Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie” skupia się na dwóch aspektach: nieruchomościowym oraz zasobów ludzkich. Poza opisem sytuacji na rynku przemysłowo-magazynowym w każdym z wymienionych wyżej regionów, w publikacji znajdują się również informacje dotyczące m.in.: szkolnictwa, zasobów siły roboczej, czy wynagrodzeń w poszczególnych branżach. Dodatkowo w raporcie zawarto opinie ekspertów oraz przedstawicieli działów HR, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat inwestowania w Polsce – mówi Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku, Colliers International.

Z raportu wynika, że polski rynek przemysłowo-magazynowy znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. W latach 2011-2013 oddawano do użytku blisko 500 tys. mkw. rocznie. W 2014 na rynek dostarczone zostało ok. 1,1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, co było rekordowym wynikiem od 2009 roku. Na 2015 r. przewidywane jest utrzymanie dynamiki podaży na poziomie porównywalnym z minionym rokiem.

Głównym trendem obserwowanym w sektorze produkcyjnym jest stopniowa rezygnacja z prowadzenia działalności produkcyjnej we własnych obiektach. Jest to tendencja obserwowana w skali globalnej. Długoterminowe umowy najmu coraz częściej stanowią bowiem atrakcyjną alternatywę dla budowy własnego zakładu produkcyjnego. Poprzez przekazanie deweloperowi kompetencji związanych m.in. z zarządzaniem nieruchomościami przedsiębiorstwo w większym stopniu koncentruje się na swojej głównej działalności oraz może obniżyć koszty działalności. Warto jednak zaznaczyć, że na wynajem powierzchni w parkach przemysłowo-magazynowych decydują się głównie przedsiębiorstwa prowadzące produkcję lekką i nieuciążliwą (np. opakowania, elementy dla branży motoryzacyjnej). Uruchomienie tego typu działalności w parku przemysłowo-magazynowym nie wyklucza bowiem wynajmowania pozostałej części budynku przez innego najemcę. Natomiast produkcja ciężka wciąż lokalizowana jest w obiektach własnych firm, na wyodrębnionych terenach przemysłowych.

Obecnie efektywne stawki czynszu wahają się w przedziale od 2 do 2,90 euro za mkw. miesięcznie (m.in. w Polsce Centralnej) oraz od 3,40 do 5,00 euro za mkw. w I strefie warszawskiej. Różnice w czynszach wynikają przede wszystkim z dostępności oraz cen gruntów w danej lokalizacji. Koszty wynajmu obiektu produkcyjnego są zwykle wyższe niż w przypadku standardowej powierzchni.

Autorzy raportu zauważają, że w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej, Polska charakteryzuje się atrakcyjnymi dla inwestorów kosztami pracy. Z najnowszego opracowania Eurostatu wynika, że przeciętne godzinne koszty pracy w Polsce (tj. wynagrodzenia pracownika, koszty szkoleń, składki na ubezpieczenia oraz podatek) są ok. czterokrotnie niższe niż średnia w Unii Europejskiej.

Raport porównuje też zarobki w branży logistycznej i produkcyjnej. Z opracowania wynika, że w branży logistycznej pracownicy najmniej wykwalifikowani zarabiają mniej niż w sektorze produkcji. Zaś pracownicy wyższego szczebla zarabiają więcej niż w firmach produkcyjnych. Innymi słowy w logistyce rozpiętość zarobków między stanowiskami najniższymi i najwyższymi jest większa niż w obszarze produkcji czy jakości. Na przykład: najwyższe pensje w sektorze logistycznym są rejestrowane w województwie wielkopolskim (pensje na stanowiskach kierowniczych sięgają tam 10 tys. zł miesięcznie). Z kolei wynagrodzenia pracowników fizycznych sięgają kwoty 4,4 tys. zł. Dla porównania najniższe zarobki w branży logistycznej są rejestrowane w województwie łódzkim: średnie wynagrodzenie kierownika wynosi tam 4,1 tys. zł., a pracownika fizycznego zaledwie 2,2 tys. zł.

Colliers International