Wiadomości

Loty odwołane z powodu koronawirusa - co warto wiedzieć?

842

Włochy, Chiny, Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan to kraje, do których zaleca się nie wyjeżdżać podczas trwania epidemii koronawirusa z powodu wysokiego ryzyka zakażenia. W konsekwencji, linie lotnicze odwołują loty do wskazanych wyżej miejsc, bądź na bieżąco informują o rozwoju sytuacji bez podejmowania drastycznych kroków, co wówczas skutkuje tym, że sami decydujemy się nie lecieć. Czy w związku z tym możemy spodziewać się odszkodowania za odwołany lot? Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania, na które odpowiadamy razem z Kamilą Szczygieł, adwokatem współpracującym z GIVT.

PRAWA PASAŻERA W SYTUACJI ZAKŁÓCENIA LOTU PRZEZ WYBUCH EPIDEMII KORONAWIRUSA

Linia lotnicza odwołała mój lot w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Czy mam prawo do odszkodowania?

Wybuch epidemii jest sytuacją nadzwyczajną zwalniającą przewoźnika od wypłaty odszkodowania za odwołany lot w oparciu o Rozporządzenie (WE)261/2004, pasażerowie mają jednak prawo do zwrotu pieniędzy za bilet. W tym celu zalecamy bezpośredni kontakt z linią lotniczą.

Lot jest opóźniony z powodu problemu związanego z koronawirusem. Jakie są moje prawa?

W przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych, które nie są zależne od linii lotniczej, odszkodowanie za lot nie przysługuje. Przeciwnie jest w sytuacji, gdy lot jest opóźniony ze względu na błąd operacyjny linii lotniczej, taki jaki brak samolotu, opóźnienie poprzedniego samolotu czy brak załogi. Wówczas pasażer jest uprawniony do rekompensaty pieniężnej w postaci nawet 600 €. Kwota zależy od długości lotu.

Linia lotnicza odmówiła mi wejścia na pokład, ponieważ jestem chory, ale nie jestem nosicielem koronawirusa. Czy mogę starać się o odszkodowanie?

Każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie. Jeżeli chory pasażer stwarza realne zagrożenie zdrowia dla reszty pasażerów i załogi, przewoźnik ma prawo odmówić wejścia na pokład, co tym samym wyłącza prawo do odszkodowania.

Chcę zrezygnować z rezerwacji lotu do miejsca zagrożonego koronawirusem. Czy stracę pieniądze wydane na bilet?

Zależne jest to od Ogólnych Warunków Przewozu i regulaminu danej linii lotniczej, a także dostępności bezpłatnej zmiany/zwrotu biletu z powodu aktualnego wybuchu epidemii. Koniecznie musisz zapoznać się z warunkami, które potwierdziłeś rezerwując bilet lotniczy, skontaktuj się również bezpośrednio z przewoźnikiem, aby dowiedzieć się czy linia lotnicza wprowadziła indywidualną politykę w związku z zagrożeniem epidemią.

PODSTAWOWE PRAWA PASAŻERA W SYTUACJI ZAKŁÓCENIA LOTU

W przypadku, gdy lot był zakłócony, jednak nie z powodu epidemii, pasażerowie mają szereg praw zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) 261/2004.

1. Linia lotnicza zdecydowała się odwołać lot z powodu niewystarczającej liczby rezerwacji na 14 lub więcej dni przed wylotem. Czy odszkodowanie przysługuje?

W powyższej sytuacji masz prawo jedynie do uzyskania zwrotu pieniędzy za bilet lub ewentualnej zmiany rezerwacji. Odszkodowanie w kwocie 250 €, 400 € lub 600 € mogłoby przysługiwać, gdyby linia lotnicza odwołała lot na 13 dni lub mniej, spełniając przy tym pozostałe wymagania wskazane w Rozporządzeniu (WE) 261/2004.

2. Linia lotnicza zdecydowała się odwołać lot z powodu niewystarczającej liczby rezerwacji na mniej niż 14 dni przed odlotem. Co mi się należy?

Przewoźnik powinien przede wszystkim zapewnić lot alternatywny do miejsca docelowego, czyli miejsca, do którego pasażer planował lecieć pierwotnym lotem. Jeśli jednak spełnione zostały poniższe przesłanki, odszkodowanie nie przysługuje:

  • poinformowano pasażera o odwołaniu lotu pomiędzy dwoma tygodniami a 7 dniami przed planowanym wylotem, ale zapewniono lot alternatywny, który umożliwia wylot nie później niż 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego na mniej niż 4 godziny po planowanym czasie przylotu,
  • poinformowano pasażera o odwołaniu na mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, ale zapewniono zmianę planu podróży, która umożliwia wylot nie później niż 1 godzinę przed planowanym czasem wylotu i dotarcie do miejsca docelowego na mniej niż 2 godziny po planowanym czasie przylotu.

3. Mój lot jest opóźniony o więcej niż 3 godziny. Czy mogę starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za opóźnienie może przysługiwać, gdy opóźnienie wyniesie 3 godziny lub więcej. Czas ten powinniśmy liczyć od momentu przylotu planowanego do rzeczywistego czasu lądowania (za przylot uznaje się otwarcie drzwi samolotu po wylądowaniu). Dodatkowo, jeśli czas opóźnienia przekracza 5 godzin, można także, poza odszkodowaniem, starać się o zwrot kosztów za bilet.

Warto pamiętać, że poza powyższymi prawami, Rozporządzenie (WE) 261/2004 określa również dodatkowe przesłanki, które determinują, czy pasażerom może przysługiwać rekompensata w wysokości 250 €, 400 € lub 600 €. Dodatkowo każdorazowo należy dokonać oceny czy wystąpiła okoliczność zwalniająca przewoźnika z wypłaty odszkodowania. Aby dowiedzieć się więcej, zalecamy zapoznanie się z prawami pasażerów.

GIVT