Technologia

Megatrendy w Logistyce

1 572

Rozwój technologii, w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami konsumentów, odmienia sposób, w jaki sklepy internetowe dystrybuują i dostarczają produkty europejskim klientom. Oznacza to, że na całym kontynencie, aby zaspokoić popyt, potrzebna będzie większa ilość powierzchni magazynowych, podaje międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości Savills.

Pomimo szeroko zakrojonej dyskusji dotyczącej wpływu transakcji przeprowadzonych online na sprzedaż w sklepach stacjonarnych i logistykę, obecnie tylko 8% transakcji detalicznych w całej Europie odbywa się za pośrednictwem Internetu. Według nowej publikacji Savills „Megatrendy w Logistyce” (Logistic Megatrends), do 2025 roku współczynnik ten ma wzrosnąć do 25%, co pociągnie za sobą przełomowe zmiany.

Kluczowe zmiany, których możemy oczekiwać, to między innymi:

  • Ze względu na rozwój robotyki, która pozwoli na bardziej efektywne magazynowanie i sprawne pobieranie towaru z większych wysokości, magazyny będą wyższe. Pracownicy magazynów mogą zostać wyposażeni w egzoszkielety, które wspomogą ich w pakowaniu i załadunku towarów.
  • Świadomość ceny - globalni konsumenci będą kupować więcej produktów w sklepach zagranicznych, o ile koszty dostawy nie będą zbyt drogie. Wartość transgranicznego handlu internetowego może wzrastać nawet o 25% rocznie. Będzie to miało znaczący wpływ na lokalizację centrów dystrybucji producentów i firm handlowych – można spodziewać się więcej magazynów położonych przy granicach, jak również więcej etapów w łańcuchu dostaw, które usprawnią proces związany z odprawą celną produktów.
  • Rozwój technologii akumulatorów i baterii oraz autonomicznych pojazdów elektrycznych doprowadzi do rozpowszechnienia się dostaw w porze nocnej, ponieważ nie będą już naruszane normy dotyczące hałasu - konsumenci otrzymają swoje zamówienia we wczesnych godzinach porannych.
  • Udoskonalone systemy zarządzania zaopatrzeniem w sklepach stacjonarnych spowodują, że towary będą mogły być dostarczane do klientów bezpośrednio ze sklepów, które zlokalizowane są bliżej, aniżeli z magazynów. Obniży to zarówno koszty jak i czas dostawy – pytanie czy detaliści mają szansę pokonać Amazon Prime, czyli dostawę w czasie krótszym niż godzina.

Savills prześledził średnią kwotę kapitału zebraną na rozpoczęcie działalności przez firmy zajmujące się handlem elektronicznym w latach 2014-2016, w celu zidentyfikowania najbardziej perspektywicznych rynków. Niemieckie firmy odnotowały największy zastrzyk finansowania w wysokości 684,3 miliona dolarów, a Wielka Brytania - 428 milionów funtów

Kevin Mofid, dyrektor w Dziale Badań Savills, mówi: "Technologia spowoduje dalsze zmiany na rynku logistycznym, ale różnice w modelach handlu detalicznego, łańcuchach dostaw, podejściu do nowych technologii i udziału e-handlu w poszczególnych krajach oznaczają, że nie ma jednego rozwiązania, które można zastosować w magazynach i centrach dystrybucji w całej Europie. Kraje takie jak Francja i Niemcy, gdzie handel elektroniczny ma znacznie wzrosnąć, mają największy potencjał zmian. Jednak kraje Europy Wschodniej, gdzie koszty pracy są niższe, a zasoby gruntów większe, mogą być również ich beneficjentem.”