Wiadomości

Miasta wspierają rozwój BPO - Piła

4 827

Miasto Piła wyróżnia się wśród miast średniej wielkości oferując narzędzia dostępne w dużych miastach oraz dużą elastyczność w obsłudze inwestora.

Budujemy narzędzia, które wspierają m.in.:

  • ƒƒedukację (program „Studiuj w Pile, system stypendialny, praktyki),
  • ƒƒproces inwestycyjny (profesjonalna obsługa inwestora, system ulg i zwolnień podatkowych),
  • ƒƒproces rekrutacyjny (Platforma Praca, dzięki której podmioty poszukujące wykwalifikowanej kadry korzystają z bezpłatnej informacji o dostępnych zasobach kadrowych).


Stawiamy na integrację edukacji i biznesu, czego dowodem są m.in. sprawnie funkcjonujące studia dualne czy Centrum Transferu Technologii PWSZ, którego celem jest optymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz technicznego Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.


Piła jest dowodem na to, że działania władz zmierzające do budowy miasta zrównoważonego rozwoju z systemem wsparcia dla przedsiębiorców, inwestorów, osób wkraczających i pozostających na rynku pracy, przynoszą wymierne skutki. Swoje centra biznesowe ulokowali tu m.in. Philips Lighting Poland S.A., Quad/Graphics czy Grupa PZU.

Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły