Wiadomości

Miasto Kielce tworzy grunt... pod biznes!

Miasto Kielce dysponuje stale rosnącym potencjałem dla rozwoju sektora biurowego: 20 tysięcy studentów, rozwinięte funkcje metropolitalne, działające od lat firmy sprawiają, iż jest tu sprzyjający klimat do lokowania inwestycji.

Nie bez znaczenia jest przychylność dla inwestorów Prezydenta Bogdana Wenty, który dobre kontakty z przedsiębiorcami uważa za priorytet w swojej samorządowej działalności. Wyrazem tego jest jego propozycja dot. uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków biurowych oraz produkcyjnych, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Kielce. Podczas sesji Rady Miasta Kielce w dniu 11 lutego br. radni kieleccy przyjęli szereg uchwał dedykowanych pomocy dla przedsiębiorców działających lub planujących rozpocząć działalność w Kielcach. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych była odpowiedzią na widoczny w całej Polsce trend i oczekiwania inwestorów. Warto zwrócić uwagę na ten akt prawa lokalnego, bo to ważny postęp w kreowaniu rozwoju gospodarczego Kielc.

W ten sposób staraliśmy się zachęcić deweloperów oraz firmy budowlane do sięgnięcia do tej uchwały i skorzystania ze zwolnień podatkowych w ramach podatku od nieruchomości – mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.


Przyjęcie uchwały umożliwi przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat. Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których co najmniej 80% powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa o wysokim standardzie.

To niezwykle ważny krok dla wciąż rozwijającego się miasta, takiego jak Kielce, gdzie potężną kartą przetargową jest także kapitał ludzki oraz konkurencyjne ceny wynajmu lokali.

Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu wybierają tylko lokalizacje atrakcyjne pod względem powierzchni biurowej, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy, co w dalszej perspektywie przekłada się na wizerunek miasta otwartego na inwestorów, także z sektora IT oraz BPO. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych powierzchni biurowych to wyraźny znak dla tych podmiotów, i dla deweloperów, że Kielce chcą być w czołówce miast dysponujących najwyższej klasy przestrzenią biurową i przyciągających sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

To niezwykle ważne, ponieważ branża outsourcingu jest żywotnie zainteresowana ekspansją w miastach regionalnych, a kluczowym czynnikiem jest właśnie dostęp do gotowych powierzchni biurowych zapewniających bezpieczeństwo informatyczne i swobodę aranżacji przestrzeni, dające możliwość rozwoju firmy w przyszłości. – PREZYDENT KIELC, BOGDAN WENTA

ULGI DLA BIUR – CO JESZCZE?

Szczególnie ważnym dokumentem jest także przyjęty projekt uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej.

W projekcie uchwały wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej, stanowiące inwestycję początkową, położone na terenie Gminy Kielce. Przyjęcie uchwały umożliwi przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

Przyjęta na lutowej sesji uchwała jest kontynuacją obranej przez Miasto Kielce polityki podatkowej, mającej na celu zachęcanie firm funkcjonujących już na kieleckim rynku do dokonywania tutaj reinwestycji, a także przyciąganie inwestorów działających na terenie kraju i za granicą do lokalizowania swoich oddziałów w Kielcach.

NOWE CENTRUM BIUROWO-USŁUGOWE

W ostatnim czasie zapadła także decyzja, żeby opracować plany dla ostatniego dużego, wolnego obszaru inwestycyjnego na terenie miasta. Chodzi w sumie o ok. 65 hektarów pomiędzy drogą ekspresową S74, wschodnią granicą miasta i terenami zielonymi wyłączonymi z zabudowy.

Kluczowa była decyzja prezydenta i powstanie zespołu. Co najważniejsze, jest realna szansa, że wkrótce poznamy przebieg wschodniej obwodnicy Kielc. To niezwykle istotne, żeby zapewnić obsługę komunikacyjną tego obszaru. Znaczna większość omawianego terenu znajduje się w strefie „C” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. A to oznacza, że na terenach przeznaczonych pod zabudowę są dosyć poważne ograniczenia wynikające z zapisów, które chronią walory przyrodnicze i krajobrazowe. Plan ma uwzględnić obszar wokół istniejących już biurowców oraz istniejący plan dla kampusu uniwersyteckiego, który znajduje się w sąsiedztwie terenów. Miejscy planiści uznali więc, że najlepiej będzie opracować koncepcję dla całego obszaru 65 hektarów. W efekcie bardziej spójny będzie układ komunikacyjny oraz rozprowadzenie mediów. Miasto zdecydowało się na nietypowy ruch: zleciło wykonanie koncepcji zagospodarowania tak dużego terenu firmie zewnętrznej.

Koncepcja znacznie ułatwi dalsze prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. Powstaną usługi metropolitalne, biurowce i tereny, np. dla jednostek kultury i ośrodków badawczych. Jednocześnie miasto nie chce dopuścić do sytuacji, że na terenie, gdzie dominuje jedna funkcja, życie zamiera kiedy kończą pracę biura. Dlatego zakłada się wprowadzenie ok. 15% zabudowy mieszkalnej, żeby cały obszar uzupełnić o właśnie o tę funkcję.

ZIELONE DACHY I RETENCJA ODEGRAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ W NOWEJ WIZJI TEGO OBSZARU

Istotne przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego ma też być wykorzystanie infrastruktury błękitno-zielonej. Chodzi o zielone dachy, umożliwiające uprawę na nich roślin oraz retencjonowanie, czyli gromadzenie wód deszczowych, co jest problemem przy zbyt dużej zabudowie terenów zielonych. Generalnie całość zagospodarowania sprawi wrażenie obszaru, na którym jest bardzo dużo zieleni.

Na pewno chcemy, żeby powstał jak najdoskonalszy projekt, uwzględniający ochronę przyrody – zapowiedział prezydent Wenta.