Edukacja

Miasto Kielce zmienia oblicze szkolnej nauki o przedsiębiorczości

Miasto Kielce zmienia oblicze szkolnej nauki o przedsiębiorczości. A wszystko to za sprawą nowoczesnego rozwiązania edukacyjnego - symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online. To wspaniałe narzędzie dla nauczycieli z pasją, którzy chcą urozmaicić lekcje z podstaw przedsiębiorczości i jednocześnie rozwijać wśród uczniów postawy i kompetencje przedsiębiorcze i inicjatywne.

Wyzwaniem współczesnej edukacji ekonomicznej jest przygotowanie uczniów do różnych ścieżek kariery, nie tylko do pracy etatowej, ale i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zdając sobie sprawę, że nie ma możliwości przekazania uczniom gotowych rozwiązań, zachowań czy reguł, które z powodzeniem mogliby zastosować w dorosłym życiu, Miasto Kielce wyszło z inicjatywą o nazwie „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, której celem jest wzbudzanie i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych oraz właściwych postaw konsumenckich, aby pomóc młodym kielczanom w dostosowaniu się do zmieniających się warunków, lepszym reagowaniu na napotykane szanse i wyzwania oraz odnajdowaniu się w nowej rzeczywistości.

Do osiągnięcia założonego w Programie celu ma posłużyć m.in. symulacja prowadzenia działalności gospodarczej, która w uproszczony sposób pokaże uczniom podstawowe zasady ekonomii i pozwali im w praktyce wykorzystać wiedzę pozyskaną na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości. W wirtualnej rzeczywistości uczniowie wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową w jednej z wybranych branż strategicznych dla rozwoju Kielc i województwa świętokrzyskiego, tj. metalowo-odlewniczej, targowo-kongresowej, czy też tej związanej z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Biorąc udział w symulacji uczniowie będą mogli w warunkach testowych zmierzyć się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, podejmować realistyczne decyzje biznesowe podobne do tych, przed jakimi na co dzień stają właściciele prawdziwych firm. Uczniowie będą musieli na przykład pozyskiwać klientów i partnerów biznesowych, ustalać ceny oferowanych przez siebie produktów czy usług, kupować urządzenia i materiały, czy też zatrudniać pracowników. Wszystkie, nawet najmniej ważne posunięcia będą odbywały się w warunkach konkurencji, a to dlatego, że uczniowie będą podzieleni na zespoły, aby rywalizować ze sobą na jednym wspólnym rynku. Co ważne, efekty ich decyzji będą podlegać ustawicznej i wieloaspektowej ocenie przez nauczyciela, z wykorzystaniem specjalnej karty wyników biorącej pod uwagę osiągnięty wynik finansowy, zadowolenie klientów i pracowników, rozwój firmy, jej zadłużenie, itp. W rezultacie uczniowie uświadomią sobie, że prowadzenie firmy nie może dążyć jedynie do maksymalizacji zysku, a zrównoważony rozwój wymaga dbania o wszystkie aspekty biznesu. Koleżeńska rywalizacja zaś sprawi, że uczniowie będą czuć się bardziej zmotywowani do nauki i zaangażowani w proces decyzyjny, dzięki czemu zdobywanie wiedzy i pogłębianie umiejętności pracy w zespole będzie przyjemniejsze niż za pomocą tradycyjnych metod nauczania.

Symulacja prowadzenia działalności gospodarczej będzie narzędziem atrakcyjnym graficznie, przyjaznym i intuicyjnym dla jego użytkowników, a ponadto dostępnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z każdego miejsca na świecie za pomocą komputera, tabletu czy smartfona podłączonego do internetu. Wykorzystanie symulacji z pewnością wyróżni kieleckie szkoły ponadpodstawowe na regionalnym rynku usług edukacyjnych. Symulacja z powodzeniem znajdzie zastosowanie nie tylko dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale także jako element uzupełniający treści podejmowane w ramach przedmiotu fakultatywnego ekonomia w praktyce, przedmiotów realizujących kompetencje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, kół zainteresowań, czy też może służyć przeprowadzeniu konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Kieleckie szkoły będą mogły skorzystać z symulacji prowadzenia działalności gospodarczej już w nowym roku szkolnym 2018/2019. W pierwszej kolejności symulacja zostanie wdrożona w czterech szkołach uczestniczących w projekcie „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który Miasto Kielce realizuje od początku 2018 roku. Będą to: X LO im. Józefa Wybickiego, Technikum nr 1, Technikum nr 8 oraz Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. Następnie, wraz z chwilą zakończenia projektu, tj. od 1 stycznia 2019 roku, symulacja zostanie udostępniona placówkom oświatowym w Kielcach oraz wszystkim zainteresowanym z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wykonawcą symulacji prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby kieleckiej inicjatywy „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” jest firma Revas Sp. z o.o. z Rzeszowa, która specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i profesjonalnych narzędzi edukacyjnych – branżowych symulacji biznesowych do szkół, uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” można znaleźć na Kieleckim Portalu Gospodarczym: http://www.invest.kielce.pl/edukacja-przedsiebiorczosci