Wiadomości

Mieszkańcy dobrze czują się w mieście, które się rozwija

W listopadzie 2020 roku Częstochowa uzyskała tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2020. Kapituła doceniła innowacyjność działań społecznych i kompleksowe podejście do przyciągania biznesu wiążące się bezpośrednio z polepszeniem warunków życia mieszkańców, ponieważ dobrze wykształcony, zadowolony i wypoczęty mieszkaniec to także życzliwy przedsiębiorca i chętny do pracy pracownik.

Za każdym sukcesem Częstochowy stoją przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy fabryk i zakładów, sprzedawcy, uczniowie i absolwenci szkół, a także urzędnicy otwarci na innowacje, stawiający na trwałe relacje z mieszkańcami. Pandemia pokazała, że wspólne działanie z ludźmi i dla ludzi to najlepsze rozwiązanie.

Częstochowa, podobnie jak inne samorządy, ucierpiała z powodu trwającej pandemii. Nie wiadomo kiedy zagrożenie się skończy, ani w jaki sposób można się przed nim zabezpieczyć w przyszłości. Oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje najważniejsze, dlatego należało dostosować działania inwestycyjne do zaistniałej sytuacji. Nie zatrzymało to jednak ważnych dla miasta inwestycji. Aktualnie realizujemy największą inwestycję tramwajową w historii Częstochowy. Kończymy też budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, budowę Parku Wodnego, rewitalizację Starego Rynku, finalizujemy liczne inwestycje drogowe, zaś w strefie Skorki rośnie kolejna hala produkcyjna budowana przez miasto na wynajem.

Najważniejsi są zawsze mieszkańcy, we wszystkich działaniach podmiotem jest człowiek. Obecna sytuacja pokazała jak wielką wartość ma wzajemne wsparcie, okazywana sobie pomoc, życzliwość i odpowiedzialność. Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija; by czuli, że je współtworzą, decydują o kierunkach tego rozwoju. Dla jakości zarządzania istotne są programy i formy wsparcia dla przedsiębiorców i osób, które są zatrudniane na nowo utworzonych miejscach pracy, a także program pomocy de minimis, który jest skutecznym narzędziem aktywnego zachęcania nowych inwestorów do inwestycji na terenie miasta. Nowym inwestycjom sprzyja też system ulg w podatku od nieruchomości oraz wsparcie w procesie inwestycyjnym, które realizuje miejskie Centrum Obsługi Inwestora.

W ostatnich latach priorytetem działań częstochowskiego samorządu były nowe, lepsze miejsca pracy. Z tą myślą budowaliśmy system zachęt dla inwestorów i przedsiębiorców, tworzyliśmy program wspierania przedsiębiorczości – m.in. wypracowaliśmy rozwiązania związane ze wspomnianymi już miejskimi ulgami w podatku od nieruchomości. Przygotowywaliśmy tereny inwestycyjne i wywalczyliśmy objęcie ich statusem SSE, budowaliśmy lepsze drogi. Potrzeby środowiska biznesowego Częstochowy staraliśmy się zawsze traktować priorytetowo, czy to w zakresie możliwych ułatwień w procedurach administracyjnych, czy w planowaniu inwestycji miejskich, które wspierają otoczenie biznesu i rozwój stref aktywności gospodarczej.

Priorytetem tych działań stała się wyższa jakość pracy rozumianej jako ta lepiej płatna, ale też wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników. Dlatego rozpoczęliśmy działania służące podnoszeniu standardów zatrudnienia w mieście. Z jednej strony zabiegaliśmy skutecznie o lokowanie się w Częstochowie inwestycji dających lepsze jakościowo miejsca pracy, np. inwestycje ZF, Guardiana czy centra usług wspólnych. Z drugiej strony – przygotowywaliśmy młodych ludzi do podejmowania pracy w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz umożliwiamy podnoszenie ich kompetencji zawodowych. W zakresie współpracy z przedsiębiorcami, pozyskiwania inwestorów oraz innowacyjnych projektów w sferze gospodarczej, edukacyjnej, społecznej – na pewno mamy się czym pochwalić.

Program Teraz Lepsza Praca opiera się na trzech kierunkach działań. Pierwszy to realizacja programu Fair Play dedykowanego pracodawcom, który zakłada m.in. ulgi dla odpowiedzialnych społecznie pracodawców oraz przyznawanie certyfikatów Lepsza Praca. Drugi – to działanie Centrum Lepszych Miejsc Pracy, które jest lokalnym bankiem ofert pracy, biurem karier oraz platformą kojarzącą pracodawców i potencjalnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów i uczniów częstochowskich szkół technicznych i zawodowych. Trzeci kierunek – to inicjatywy i projekty służące podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na własny rozwój. Takim projektem była np. Akademia Rozwoju Kompetencji. Z kursów kwalifikacyjnych lub certyfikowanych mogły w ramach projektu skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. W ten sposób pomagamy w uzyskaniu perspektywicznej, lepiej płatnej, bardziej rozwojowej pracy. Wspieramy szeroko szkolnictwo zawodowe, żeby kształciło fachowców w poszukiwanych na rynku specjalnościach. Przypomnę, że nasz program Teraz Lepsza Praca znalazł się w finale konkursu Innowacyjny Samorząd 2020 organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Program Teraz Lepsza Praca ma jasny cel – nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, mniejsze bezrobocie. Lepsza praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Częstochowski rynek pracy musi stać się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika. W ramach komponentu Fair Play są ulgi premiujące pracodawców, którzy to rozumieją, funkcja Rzecznika Praw Pracownika oraz certyfikaty przyznawane pracodawcom. Z kolei Centrum Lepszych Miejsc Pracy to platforma łącząca nasze dotychczasowe działania – to tu pracodawcy spotykają się z pracownikami i uczniami szkół. W portalu praca.czestochowa.pl można znaleźć kompleksowe informacje na temat pracowników, pracodawców oraz szkół średnich w Częstochowie, zebrane w jednym miejscu. W znalezieniu lepszej pracy pomagają szkolenia i kursy podnoszące kompetencje. Dlatego w ramach ostatniego komponentu programu Cel: Twój Rozwój realizowane są m.in. kolejne edycje projektów, dofinansowywanych ze środków unijnych: Zawodowa Współpraca, Centrum Usług Rozwojowych, Aktywni Rodzice – Szczęśliwe Dzieci.

Tylko w ramach pierwszej edycji Zawodowej Współpracy uczniowie odbywali płatne praktyki u ok. 100 częstochowskich pracodawców, część z nich – jako absolwenci szkół – już pracuje w tych firmach. W tym roku zdobyliśmy też środki na kontynuację projektu Zawodowa Współpraca przez kolejne 2 lata. Celem Zawodowej Współpracy jest nie tylko podniesienie jakości i warunków kształcenia oraz nauki zawodu w szkołach, lecz także kojarzenie szkół i uczniów z firmami, które oczekują na absolwentów naszych szkół i są w stanie kierunkowo i specjalistycznie przygotowanym młodym ludziom zaproponować dobre i perspektywiczne warunki pracy. To program ważny także dla pracodawców, bo wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na dobre kadry.

Właśnie zakończyliśmy rekrutację do 3. edycji projektu Aktywni rodzice – Szczęśliwe dzieci. Dzięki jego realizacji w Żłobku Miejskim Reksio powstają dodatkowe miejsca, zatrudnienie znajdują kolejne nianie, a na rynek pracy mogą wracać kolejni rodzice.

Z poszczególnych komponentów programu skorzystało już kilka tysięcy osób – podnosząc własne kompetencje, znajdując pracę lub pracownika czy też otrzymując dotacje. Łączna wartość projektów realizowanych w ramach programu Teraz Lepsza Praca to ok. 90 mln zł.

Budowanie marki pracodawcy to niezwykle ważne zagadnienie w kontekście stymulowania rynku pracy. Warto wiedzieć w jaki sposób ludzie dziś poszukują pracy i podejmują decyzje o zatrudnieniu, jak ważne są relacje zawodowo-biznesowe i stosunki międzyludzkie w firmie. Nowe inwestycje w Częstochowie to nowe miejsca pracy. Skorzystają z nich częstochowianie, ale także, być może, osoby, które dotychczas nie były związane z naszym miastem. Atrakcyjna oferta, dobra praca może sprawić, że zdecydują o przeprowadzce i staną się mieszkańcami Częstochowy.

Dlatego tak ważne są działania zwiększające atrakcyjność firm i sprawiające, że są one postrzegane jako środowisko przyjazne dla rozwoju kariery, a miasto – przyjazne dla życia. Rosnąca rola employer brandingu oraz korzyści, jakie z niego wynikają są nie do przecenienia, także dla miasta, takiego jak Częstochowa.

Autor: Anna Tymoshenko na podstawie wywiadu z Prezydentem Miasta Częstochowy, Krzysztofem Matyjaszczykiem.