Wiadomości

Najnowsza edycja badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Inwestycje polskich przedsiębiorstw w 2021r.

Najnowsza edycja badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Inwestycje polskich przedsiębiorstw w 2021r.
  • Odsetek przedsiębiorstw podejmujących inwestycje pozostał na podobnym poziomie jak w 2020 r.
  • Wzrosła proporcja polskich firm przewidujących zwiększanie inwestycji - obecnie jest to 80%, co jest wynikiem zbliżonym do średniej UE.
  • COVID-19 uderzył w wyniki sprzedaży - 42% firm odczuło spadek sprzedaży, dwukrotnie więcej niż firm, które odnotowały wzrost (22%).
  • Połowa przedsiębiorstw (53%) wdrożyła w 2020 r. co najmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową.
  • Firmy potwierdzają lepszy dostęp do finansowania – tylko 8% odczuwa ograniczenia z nim związane.
  • Prawie połowa (48%) firm planuje w ciągu następnych trzech lat zainwestować w działania lub technologie pro-klimatyczne.

Odsetek polskich firm inwestujących nie zmienił się od czasu ankiety z ubiegłego roku - EIB Investment Survey 2020 (EIBIS 2020). Natomiast w 2021 przedsiębiorcy bardziej optymistycznie podchodzili do planowania i realizacji swoich działań - więcej firm (80%) spodziewa się wzrostu inwestycji – jest to wynik na poziomie średniej UE.

W porównaniu z wynikami EIBIS 2020 wzrosły nakłady na inwestycje w środki trwałe – 49% 2021r. vs 45% 2020r. Odsetek ten zbliżony jest do średniej UE (50%). Niemniej jednak Polska pozostaje wśród krajów UE o najniższym poziomie inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

COVID-19 uderzył w wyniki sprzedaży przedsiębiorstw - 42% firm odnotowało spadek sprzedaży. Jest to dwukrotnie więcej niż firm, które odnotowały wzrost (22%). COVID-19 miał również wpływ na plany inwestycyjne - jedna trzecia przedsiębiorstw (32%) ograniczyła swoje plany inwestycyjne i tylko 3% firm w najtrudniejszym okresie zwiększyło swoje inwestycje. Przedsiębiorcy zapytani o krótkoterminowe działania związane z COVID-19, podkreślali istotność cyfryzacji, a jedna trzecia firm (35%) potwierdziła, że zainwestowała w rozwiązania cyfrowe.

Prawie cztery na dziesięć polskich firm (38%) zainwestowało w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw (53%), które wdrożyły w 2021 r., co najmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową - EIBIS 2020 (50%)

Pomimo trudnych okoliczności, trzy czwarte przedsiębiorców twierdzi, że przez ostatnie 3 lata ich inwestycje były utrzymane na odpowiednim poziomie (76%). Zmniejszyła się za to liczba firm, które twierdzą, że wykorzystują w pełni swoje możliwości (47 %) w porównaniu z EIBIS 2020 (51 %). Jest to wynik zbliżony do średniej UE (49%).

Poprawiają się warunki dostępu do finansowania w Polsce. Tylko 8% przedsiębiorstw odczuwa ograniczenia w dostępie do finansowania i jest to wynik korzystniejszy w porównaniu do EIBIS 2020 (12%). Po raz pierwszy w historii trwania ankiety liczba ta wynosi poniżej 10%. Większość firm korzystających z finansowania zewnętrznego jest zadowolona z warunków, jakie im zaoferowano. Głównym powodem niezadowolenia są wymagania związane z zabezpieczeniem (9%).

W wyniku kryzysu spowodowanego pandemią 14% polskich firm zwiększyło swoje zadłużenie. Wsparcie publiczne było znaczne: ogółem sześć na dziesięć firm (61%) w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na COVID-19. To nieco więcej niż średnia UE (56%).

39% polskich firm zainwestowało już w działania zapobiegające zmianom klimatu, podczas gdy prawie połowa (48%) planuje to zrobić w ciągu następnych trzech lat. Ponadto ponad jedna trzecia (36%) polskich firm zainwestowała w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo firmy w Polsce, częściej niż w UE, ustalały i monitorowały wewnętrzne cele dotyczące emisji dwutlenku węgla i zużycia energii (52% w porównaniu do 46%)

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Warto zwrócić uwagę na rosnącą świadomość przedsiębiorców w Polsce w dwóch obszarach: cyfryzacji oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Ponad jedna trzecia firm dąży do podniesienia swojego poziomu cyfryzacji, a prawie połowa firm planuje zainwestować w działanie pro-klimatyczne. Postawy te świadczą o rosnącej odpowiedzialności przedstawicieli biznesu.”

 Link do EIBIS 2022 – raport krajowy – Polska – https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2021-poland

Link do EIBIS 2022 – raport ogólny - EIB Investment Report 2022

EBI