Wiadomości

Najszybciej rozwijający się subregion

711

Komisja Europejska przeanalizowała 34 regiony w 12 europejskich państwach pod względem aktywności w zakresie teleinformatyki. Na podstawie badania powstał raport Mapping the European ICT Poles of Excellence: The Atlas of ICT Activity in Europe. Największymi centrami technologii ICT w Europie uznano Monachium, Londyn i Paryż. Zaskakiwać możne jednak fakt, że pod względem wzrostu zatrudnienia w tej branży jednym z najszybciej rozwijających się obszarów jest subregion rzeszowski.

Intensywny rozwój branży ICT na Podkarpaciu widoczny jest na rynku pracy. Eksperci alarmują, że w ciągu najbliższych kilku lat można będzie tutaj spodziewać się największego zapotrzebowania na szeroko rozumianych informatyków, a tym szczególnie programistów.

Już od pewnego czasu rynek pracy IT należy do pracownika. Poszukiwani są oczywiście nie tylko programiści, bowiem znaczna część ofert pracy to inne stanowiska wymagające wiedzy informatycznej, takie jak na przykład koordynator projektu IT. Prognozuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać – wyjaśnia Wojciech Materna.

Powiększający się deficyt pracowników w regionie wynika nie tylko z coraz większej ilości powstających tu firm, ale również z faktu, że znaczna ilość przedsiębiorstw z centralnej części kraju to właśnie tutaj otwiera swoje oddziały.