Wiadomości

Nauka w Lublinie bliżej biznesu

2 150

Akademickość to najważniejszy wyróżnik Lublina. Pomimo coraz bardziej widocznego niżu demograficznego, powrót żaków na uczelnie z początkiem października jest w mieście w dalszym ciągu odczuwalny. Nic dziwnego: na 350 tys. mieszkańców, około 80 tys. to studenci. Słuchacze studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych i doktoranckich zdobywają tu wykształcenie, które ma nie tylko poszerzyć ich horyzonty, ale również przełożyć się na dobry start na rynku pracy. Dlatego tak ważne jest dostosowanie programów uczelni do wymagań pracodawców.


- Tak jak w całej Polsce, wraz ze spadkiem liczby studentów i absolwentów oraz rozwojem branży informatycznej obserwujemy zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem technicznym. Coraz częściej poszukiwani są inżynierowie ze znajomością co najmniej jednego języka obcego. Osoby dwujęzyczne praktycznie nie mają problemu z otrzymaniem pracy, bez względu na kierunek studiów, choć pomocne bywa wykształcenie ekonomiczne i choćby półroczne doświadczenie zawodowe lub staż – tłumaczy Agnieszka Braunberger, menedżer biura Randstad w Lublinie.


Choć na kompleksowe dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy będzie trzeba poczekać, lubelskie uczelnie już dziś sięgają po dotacje unijne, aby z ich pomocą wprowadzać bardziej pro-biznesowe rozwiązania programowe. Dobrym przykładem tego rodzaju inicjatyw jest projekt „Absolwent na miarę czasu” zrealizowany przez Politechnikę Lubelską, dzięki któremu uczelnia uruchomiła studia II stopnia na kierunku Informatyka.

Nauka w Lublinie bliżej biznesu


– Dostrzegliśmy, że aż 5 uczelni w Lublinie oferuje licencjackie studia informatyczne, podczas gdy studia magisterskie dostępne były jedynie na 2 uczelniach. Postanowiliśmy więc stworzyć kompleksowy program nauczania na studiach II stopnia, a o pomoc poprosić lubelskich pracodawców – mówi dr Grzegorz Kozieł z Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej.


Współpraca z biznesem przebiegała na dwóch etapach. Po pierwsze, zorganizowano szereg paneli dyskusyjnyc nt. kompetencji poszukiwanych u przyszłych pracowników, do których zaproszono przedstawicieli lokalnych firm informatycznych. Na tej podstawie utworzono 5 specjalności, które stały się integralną częścią oferty kształcenia na uczelni. W kolejnym etapie zaproszono firmy do przyjęcia studentów do programu stażowego składającego się z 2-tygodniowych praktyk oraz 4-miesięcznych staży w firmach. Programy staży uzgodniono wcześniej z przedstawicielami firm, a studenci mieli możliwość pracy przy realizacji projektów, zapoznania się z technologiami stosowanymi przez firmy i przeprowadzenia badań na potrzeby prac magisterskich.

Jak przekonuje dr Kozieł, ok. 50% studentów przyjętych na staż w ramach projektu otrzymało w jego rezultacie propozycję pracy. Co więcej, chętnych na studia II stopnia na Politechnice Lubelskiej nie brakuje, co również świadczy o atrakcyjności wprowadzonych specjalizacji.

Dzięki dotacji unijnej swoją ofertę dydaktyczną do realiów rynku pracy zbliżył również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Tutaj przedsiębiorcy i kadra akademicka włączeni zostali do konsultacji związanych z utworzeniem 16 nowych specjalizacji na Wydziale Humanistycznym UMCS. Jako że specjalizacje są ukierunkowane na praktyczne zastosowanie, każda z nich wiąże się z obowiązkową praktyką.


– Pośród naszych specjalizacji znaleźć można zarówno typowo filologiczne, takie jak specjalistyczny język hiszpański i francuski czy tłumaczenie symultaniczne, jak i związane z nowymi technologiami, np. cyberkultura czy techniki audiowizualne – opowiada Anna Grzegorczyk, która koordynuje projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Jak tłumaczy, po zakończeniu projektu wszystkie te specjalizacje pozostaną w ofercie uczelni. Część z nich utrzyma status specjalizacji dodatkowej, a część zostanie włączona do programów nauczania jako specjalizacja podstawowa na wybranych kierunkach. Jeszcze inne staną się być może podstawą dla nowych kierunków, jak np. Bałkanistyka, która w niedalekiej przyszłości ma zostać wprowadzona do oferty jako studia licencjackie.


Innym pomysłem UMCS na zbliżenie uczelni do biznesu jest projekt „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”. Tutaj punktem wyjścia była próba rozwiązania problemu wielu absolwentów poszukujących pierwszej pracy, tj. brak doświadczenia zawodowego i niewystarczające tzw. kompetencje miękkie. Dlatego też w ramach projektu dla studentów organizowane są szkolenia wzmacniające kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, pracą w grupie, czy radzeniem sobie ze stresem.

– Proponujemy również kursy zaawansowanych funkcji MS Excel, rachunkowości komputerowej czy inwestycji giełdowych – mówi dr Bartłomiej Twarowski, dyrektor projektu. Programy szkoleniowe uzupełnia bliska współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. – Przy Radzie Programowej Wydziału Ekonomicznego została utworzona Rada Przedsiębiorców, której członkami są przedstawiciele środowiska biznesowego Lubelszczyzny. Jej zadaniem jest rekomendowanie rozwiązań wpływających na dostosowywanie oferty dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego do potrzeb rynku pracy – wyjaśnia dr Twarowski.


Ponadto, studenci – pod opieką merytoryczną pracowników naukowo-dydaktycznych – opracowują projekty na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji, odbywają praktyki i staże w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy natomiast prowadzą interdyscyplinarne wykłady pt. „Praktyczne aspekty przedsiębiorczości”, otwarte nie tylko dla studentów UMCS, ale dla całej społeczności akademickiej Lublina.


– Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów. Szkolenia, staże i projekty realizowane na zlecenie firm dostarczają im wymiernych korzyści w postaci podniesienia ich potencjału kompetencyjnego. Dlatego też po zakończeniu projektu będziemy starać się o dotację, która umożliwi kontynuację dotychczasowych działań – zapewnia dr Twarowski.

Anna Jurys Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin