Wiadomości

Nawet 300 tys. zł strat po wybuchu gazu w domu

Nawet 300 tys. zł strat po wybuchu gazu w domu

W ostatnich latach średniorocznie doszło w Polsce do 24 katastrof budowlanych spowodowanych wybuchem gazu – wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).

  • Przyczyną wybuchów jest najczęściej gaz ulatniający się z instalacji propan-butan.
  • Po tego rodzaju szkodach straty w domach i mieszkaniach bez trudu sięgają setek tysięcy złotych – informują eksperci ubezpieczeniowi.
  • Z odszkodowania w ramach ubezpieczenia można odbudować lub odkupić zniszczoną nieruchomość oraz pokryć koszty uporządkowania miejsca szkody i prac niezbędnych do zabezpieczenia ocalałego mienia.

Z analizy dostępnych raportów GUNB[1] wynika, że liczba katastrof budowlanych, do których doszło wskutek wybuchu gazu, waha się w Polsce od kilku do kilkudziesięciu rocznie – średnia z ostatnich 5 lat to 24 katastrofy, a ich odsetek wynosi od 5 do 15% wszystkich tego rodzaju zdarzeń. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wybuchów są nieszczelne instalacje gazu propan-butan.

Główną rolę w zapobieganiu wyciekom odgrywa systematyczna konserwacja i czyszczenie, ale i ona nie daje 100-procentowej pewności, że nie dojdzie do szkody. W branży ubezpieczeniowej często jesteśmy tego świadkami. Niektóre przykłady zgłaszanych nam szkód pokazują, że wybuch spowodowany systematycznie ulatniającym się gazem, np. z kuchenki czy butli, może powodować naprawdę duże, liczone w setkach tysięcy złotych szkody – mówi Andrzej Paduszyński, odpowiedzialny za ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Ubezpieczyciel podaje przykład zdarzenia sprzed 5 lat. W regularnie kontrolowanym i świeżo wyremontowanym domu jednorodzinnym w woj. małopolskim doszło do uszkodzenia instalacji – znajdująca się na parterze 11-kilogramowa butla z gazem wybuchła i spowodowała pożar. Rzeczoznawcy oszacowali straty na ponad 300 000 zł, które w całości pokryło ubezpieczenie. Do wybuchu doszło prawdopodobnie w momencie włączenia agregatu chłodniczego lodówki. Zniszczone zostały m.in. więźba dachowa i pokrycie dachu, strop nad parterem, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, a także betonowe ściany i instalacje. W 2023 r. wartość szkody, po uwzględnieniu wzrostu cen materiałów budowlanych, mogłaby być nawet 2-krotnie wyższa.

Jaka polisa od szkód spowodowanych wybuchem gazu?

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy mienie zostanie uszkodzone bądź zniszczone wyniku tzw. zdarzeń losowych – to przede wszystkim ogień, ale też takie sytuacje, jak opisany powyżej wybuch gazu czy zniszczenia spowodowane fatalnymi warunkami atmosferycznymi (np. deszczem nawalnym czy huraganem – najczęstszą przyczyną katastrof budowlanych w Polsce). Ochroną można objąć dom lub mieszkanie wraz ze wszystkimi elementami, które do nich przynależą (stałymi i ruchomymi).

Przy zakupie polisy trzeba się dobrze zastanowić, ile warty jest cały ubezpieczany majątek. Zwracam na to uwagę, bo suma ubezpieczenia, czyli najwyższe odszkodowanie, jakie można dostać w ramach polisy, musi odpowiadać rzeczywistej wartości mienia. Jeżeli będzie za niska, pieniądze wypłacone po dużej szkodzie mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich strat. Ubezpieczyciele mogą sugerować, ile suma powinna wynosić, ale ostateczną decyzję zawsze podejmuje właściciel domu lub mieszkania – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

Co ważne, otrzymane od ubezpieczyciela pieniądze można przeznaczyć nie tylko na odbudowę lub zakup nowej nieruchomości, lecz również na uprzątnięcie miejsca zdarzenia oraz zabezpieczenie niezniszczonych części majątku.

 

 

 
[1] Ostatni dostępny, opublikowany w czerwcu 2022 r. raport to podsumowanie katastrof budowlanych w 2021 r.

 

 

Compensa TU SA Vienna Insurance Group