Wiadomości

Nawet ćwierć miliona zł czeka na startupy - nabór do 2 listopada

Do 2 listopada br. mogą zgłaszać się startupy do V rundy AIP IndustryLab. Półroczny program akceleracji umożliwia dostęp do bezzwrotnego grantu w wysokości do 200 tys. zł, a także do doradztwa biznesowego i technologicznego o wartości 50 tys. zł. To też szansa na realizację i wdrożenie innowacyjnego pomysłu u wybranego odbiorcy, a także możliwość nawiązania współpracy komercyjnej ze znaną firmą. Jak informują organizatorzy, to ostatni nabór do projektu współfinansowanego ze środków UE, realizowanego na zlecenie PARP-u. W ramach ww. działań rozdysponowano już ponad 10 mln zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Trwa nabór do V rundy Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab. Startupy i pomysłodawcy prototypów, technologii, systemów czy optymalizacji procesów produkcyjnych mogą zgłaszać się do 2 listopada br. Każdy uczestnik, zakwalifikowany do udziału w półrocznym programie akceleracji, uzyska bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój swojej innowacji w wysokości do 200 tys. zł. Ponadto otrzyma opiekę mentorską, doradztwo biznesowe oraz technologiczne o wartości do 50 tys. zł, a także szansę na pilotażowe wdrożenie rozwiązania u jednego z odbiorców technologii. Wśród nich są m.in. takie spółki, jak H.Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych, Grupa Żywiec, MPWiK, ZPAS GROUP, ZPUE, SWISS KRONO POLSKA i Zk-Rem, a także firma ZWM Czaja.

– Dofinansowanie w wysokości nawet 200 tys. zł startup będzie mógł wydać na wynagrodzenia, a także zakup środków trwałych i usług innych niż doradcze, które są finansowane z dedykowanego budżetu. W kwocie 50 tys. zł jest opieka mentorska oraz doradztwo biznesowe i technologiczne. Świadczą je eksperci, którzy prowadzą współpracę pomiędzy startupem i odbiorcą technologii, doradzając najlepsze sposoby radzenia sobie z kolejnymi etapami przewidzianych prac – informuje Łukasz Klimek, jeden z koordynatorów AIP IndustryLab.

Wsparcie mentorskie w procesie tworzenia modelu biznesowego oraz rozwoju prowadzonej działalności odbywa się zawsze w sposób dostosowany do potrzeb konkretnego startupu. Z kolei doradztwo technologiczne to wysokospecjalistyczne usługi dotyczące opracowania raportów, testów pomiarowych i diagnostycznych, analiza obliczeń, pomiarów i parametrów. Do każdej usługi doradczej dobierany jest zespół ekspertów z danej dziedziny, a zatem jest ona unikatowa.

– Nasi partnerzy technologiczni udostępniają swoje zasoby kadrowe i techniczne, żeby przetestować dane rozwiązanie i zweryfikować jego skuteczność. W zależności od konkretnej sytuacji oferują np. parki maszynowe, linie produkcyjne, egzemplarze produktu objętego testowaniem, maszyny wielkogabarytowe, przestrzenie magazynowe czy infrastrukturę IT. Wszystko zależy od zakresu pracy wykonywanej przez startup – dodaje Łukasz Klimek.

Odbiorcy technologii oczekują konkretnego rozwiązania, przetestowanego i wdrożonego w ramach 6 miesięcy akceleracji. Stawiają na rozwiązania kompleksowo odpowiadające na dany problem. Ich weryfikacja następuje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Współpraca przebiega pomiędzy doświadczoną firmą z szerokim zapleczem eksperckim a niewielkim zespołem startupowym, często z małym doświadczeniem biznesowym.

– Program przede wszystkim pozwala na dokończenie innowacyjnego pomysłu, rozwój i wdrożenie go u wybranego odbiorcy technologii. Jeśli startup w efekcie nawiąże z nim komercyjną współpracę, a potem pozyska kolejnych klientów, to będzie dla nas oznaką sukcesu. Na takie właśnie efekty czekamy i mocno je wspieramy – komentuje Anna Szymańska, wiceprezes spółki DGA, powołującej i nadzorującej IndustryLab.

V edycja IndustryLab jest dodatkową rundą, która stała się możliwa dzięki zwiększeniu budżetu i wydłużeniu okresu jego trwania. To już ostatni nabór w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorzy spodziewają się zatem wielu zgłoszeń, a więc wysokiej konkurencji. Przy wyborze danego rozwiązania będą brali pod uwagę jego innowacyjność, możliwości komercjalizacji i szanse na osiągniecie sukcesu na rynku.

– Do tej pory, tj. w ramach IV edycji, spółka DGA przeznaczyła na bezpośrednie wsparcie startupów już ponad 10 mln zł. Najwięcej środków zostało zainwestowanych w tworzenie rozwiązań odpowiadających na wyzwania partnerów programu, tj. dużych firm przemysłowych. Po zakończeniu akceleracji nadal stanowią one własność startupów. Wówczas odbiorcy technologii muszą podjąć z nimi rozmowy co do zasad komercyjnego wykorzystania wypracowanej wspólnie technologii – podkreśla Łukasz Klimek.

We wszystkich edycjach już ponad 50 startupów podpisało umowy o udziale w programie akceleracji IndustryLab, a więcej niż 40 przeszło pełną ścieżkę, zakończoną pilotażowym wdrożeniem swojego produktu u partnera technologicznego.

– Łącznie zaufało nam ponad 30 partnerów technologicznych, przede wszystkim dużych zakładów przemysłowych. Program IndustryLab stał się w ostatnich latach marką kojarzoną z profesjonalnym wsparciem startupów. I to jest nasze największe osiągnięcie. Bardzo liczymy na to, że działania związane z akceleracją będą kontynuowane w kolejnym okresie programowania. Mamy ogromny potencjał oraz sprawdzone procedury. Warto takie doświadczenia wykorzystać – podsumowuje wiceprezes spółki DGA.

 

Kandydaci mogą zgłaszać się tylko do 2 listopada br. poprzez formularz online, znajdujący się pod linkiem https://www.industrylab.pl/nabor/

PARP