Edukacja

Nieoprocentowane pożyczki edukacyjne dla polskich studentów w Niemczech

W czasach pandemii rząd niemiecki oferuje wsparcie finansowe dla polskich studentów. Z powodu Covid-19 wielu studentów straciło pracę, która pozwalała im finansować pobyt w Niemczech. Według oficjalnych danych Statisty, trzech na czterech studentów zagranicznych w Niemczech pracuje przez cały okres studiów, a w obecnym momencie przez pandemie ich przychody poważnie się zmniejszyły. W związku z tym niemiecka minister Edukacji i Badań Naukowych Anja Karliczek ogłosiła utworzenie nieoprocentowanego programu pożyczek edukacyjnych, aby zapewnić ciągłość studiów.

Według informacji MyGermanUniversity - portalu specjalizującego się w temacie studiowania w Niemczech, prawie 400 000 studentów zagranicznych jest zapisanych na niemiecki uniwersytet, z tendencją wzrostową w kolejnych latach.

Stephan Paulini, współzałożyciel MyGermanUniversity z siedzibą w Hamburgu, był wcześniej dyrektorem German Academic Exchange Service (DAAD) w Peru i bardzo dobrze zna rzeczywistość zagranicznych studentów w Niemczech.

Stephan Paulini podkreśla znaczenie tego środka podjętego przez rząd niemiecki: Pozwoli to wielu polskim studentom kontynuować studia bez konieczności powrotu do kraju spowodowanym brakiem środków potrzebnych na pokrycie swoich wydatków.

Polscy studenci będą mogli uzyskać dostęp do pożyczki edukacyjnej wynoszącej do 650 euro miesięcznie zaczynając od 1 czerwca 2020 r.

Niemcy wyróżniają się jako najlepsze miejsce docelowe dla studentów i zgodnie z DAAD były głównym krajem docelowym dla studentów z Polski w 2017 roku. Duże zainteresowanie Niemcami wśród polskich studentów tłumaczy się wysoką jakością kształcenia i 400 renomowanymi międzynarodowymi uniwersytetami, które oferują ponad 20 000 programów licencjackich i magisterskich. Ponadto studenci nie muszą mówić po niemiecku, aby studiować na poziomie podyplomowym na niemieckim uniwersytecie. Istnieje ponad 1700 programów magisterskich w języku angielskim, z czego 69% nie pobiera czesnego z powodu ogromnej dotacji ekonomicznej oferowanej przez państwo niemieckie.

Portal badawczy MyGermanUniversity https://www.mygermanuniversity.com/ma największą i najbardziej kompletną bazę danych programów magisterskich w Niemczech, z ponad 1700 programami magisterskimi prowadzonymi w języku angielskim.

MyGermanUniversity