Wiadomości

Nowe partnerstwo AICPA & CIMA i Saïd Business School

Nowe partnerstwo AICPA & CIMA i Saïd Business School

Nowe partnerstwo pomiędzy wiodącym stowarzyszeniem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarząd­czej oraz najbardziej prestiżową uczelnią na świecie ma na celu wyposażenie specjalistów ds. finansów w narzędzia oraz wiedzę, które przyczynią się do przyjęcia przez firmy bardziej zrównoważonego podejścia i zwiększenia ich odpowiedzialności społecznej.

AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, oraz Saïd Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim zaoferują nowy program certyfikacyjny dla kadry zarządzającej w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeznaczony dla specjalistów z zakresu księgowości i finansów.

Program, który ma wystartować jeszcze w tym roku, jest skierowany do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, jak dyrektorzy finansowi, członkowie zarządu czy główni księgowi. Będzie prowadzony online w ramach zajęć na żywo, zapewniając uczestnikom dostęp do wykładowców dysponujących światowej klasy doświadczeniem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i oferując wyjątkową możliwość budowania globalnej sieci kontaktów z osobami na zbliżonych stanowiskach. Absolwenci otrzymają certyfikat sygnowany wspólnie przez Oxford Saïd oraz AICPA & CIMA.

– Najprościej rzecz ujmując, ta fascynująca współpraca przyczyni się do poprawy świata, w którym żyjemy. Wybitni dydaktycy naszego wydziału wyposażą specjalistów z zakresu księgowości i finansów na całym świecie w umiejętności i wiedzę, które są niezbędne, aby móc w większym stopniu koncentrować uwagę przedsiębiorstw na ich wpływie społecznym i środowiskowym – podkreśla Soumitra Dutta, dziekan Saïd Business School. 

– Nie mogę sobie wyobrazić bardziej odpowiedniego momentu, aby wprowadzić taki program, ponieważ stoimy wszyscy w obliczu realnych zagrożeń związanych z narastającym kryzysem klimatycznym.

– W miarę zbliżania się do stworzenia globalnych standardów zrównoważonego rozwoju pojawia się duże zapotrzebowanie na liderów księgowości i finansów, którzy potrafią z powodzeniem przeprowadzić swoje organizacje przez dramatyczny zwrot w kierunku większej przejrzystości wykraczającej poza tradycyjne wskaźniki finansowe – dodaje Andrew Harding FCMA, CGMA, Chief Executive – Management Accounting, AICPA & CIMA. – Nasz nowy program zapewni osobom, które odgrywają kluczową rolę w tej transformacji przedsiębiorstw umiejętności, których potrzebują, aby budować zaufanie u interesariuszy i dostarczać spójne, porównywalne informacje w celu rozwoju strategii i kształtowania decyzji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Cele programu: 

  • wyposażenie aspirujących profesjonalistów w ekspertyzę oraz wiedzę merytoryczną i praktyczną, aby mogli wspierać i inicjować działania swoich organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  • zapewnienie obecnych i przyszłych pracodawców o dogłębnym zrozumieniu posiadaczy certyfikatu nt. tego, jak zrównoważony rozwój wpływa na zdolność ich organizacji do tworzenia długoterminowej wartości, wraz z implikacjami dla podejmowania decyzji i alokacji zasobów;
  • pogłębienie zdolności specjalistów z zakresu księgowości i finansów do zastosowania swoich umiejętności biznesowych w kontekście zrównoważonego rozwoju, co będzie miało ogromny wpływ na modele biznesowe organizacji.

Absolwenci programu będą także mogli skorzystać z członkostwa w dynamicznej i wpływowej globalnej społeczności Oxford Saïd Elumni Network.

– Z przyjemnością będziemy obserwować, jak ta społeczność rośnie dzięki uczestnikom programu, którzy kończąc studia, stworzą potężną sieć absolwentów zrównoważonego podejścia w rachunkowości i będą podtrzymywać kontakty zbudowane na rozwoju zawodowym i osobistym – podsumowuje Soumitra Dutta.

AICPA & CIMA i Oxford Saïd planują przyjrzeć się możliwościom stworzenia innych wspólnych programów dla wyższej kadry kierowniczej związanych z rachunkowością zarządczą i przyszłością finansów.

 

AICPA & CIMA