Wiadomości

Nowe tereny włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

700

5,3 mld złotych inwestycji, utworzenie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy, a dzięki konsekwentnej realizacji strategii zrównoważonego wpływu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) na rozwój regionu, także rozwiązywanie lokalnych problemów - to oczekiwane efekty poszerzenia największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 30 grudnia 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów włączające do KSSE S.A. grunty o powierzchni ponad 269 hektarów (ha), zwiększające jej powierzchnię o ponad 11 procent.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do KSSE włączono grunty o łącznej powierzchni ponad 269 ha, położone na terenach województw śląskiego i opolskiego oraz wyłączono grunty o powierzchni ponad 3,45 ha. W wyniku zmian powierzchnia strefy będzie wynosić ponad 2614ha. W oparciu o przyjęte prognozy szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld złotych.

Zgodnie z założeniami w KSSE, dzięki jej poszerzeniu, może pojawić się nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego wpływu Katowickiej SSE na rozwój regionu. Podejmując decyzję o włączeniu nowych terenów do strefy czynimy to w celu rozwiązania konkretnych, lokalnych problemów związanych np. z rynkiem pracy. Analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem ich potencjału społecznego, czy dostępności infrastruktury i następnie we współpracy z samorządem lokalnym wnioskujemy o utworzenie obszaru strefy. Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę i przyciągają kolejnych inwestorów. Jestem przekonany, że podobny scenariusz uda się zrealizować na aktualnie włączanych terenach, choć zaznaczę iż przemiana terenu inwestycyjnego w tętniący inwestycjami park przemysłowy nie następuje od razu, a cały proces wymaga często dużych nakładów finansowych. Jako strefa zawsze działamy z taką determinacją, jakbyśmy byli przekonani, że pozyskanie danej inwestycji zależy jedynie od nas. Dotychczas nasze działania przynoszą pozytywne efekty i wierzę, że tak będzie dalej – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE S.A.

Włączane do KSSE grunty pozostają, poza dwoma przypadkami, własnością samorządów gmin i miast, na terenie których się znajdują, a także Skarbu Państwa, pozostając w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców. Powiększenie obejmuje tereny zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE S.A., obejmując tereny zlokalizowane w 16 miejscowościach.

W podstrefie gliwickiej statusem specjalnej strefy ekonomicznej objęto nowe tereny w Zabrzu (ponad 44 ha) i Oleśnie (ponad 31,5 ha).

W podstrefie jastrzębsko-żorskiej do KSSE włączono grunty w Jastrzębiu-Zdroju (ponad 25 ha), Godowie (ponad 14 ha), Radziechowach-Wieprzu (ponad 29 ha), Raciborzu (ponad 7,5 ha), Wodzisławiu Śląskim (ponad 24 ha) i Bielsku-Białej (0,73ha).

W podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej do KSSE włączono grunty w Zawierciu (ponad 16 ha), Woźnikach (blisko 16 ha), Ogrodzieńcu (ponad 10 ha) i Krzepicach (niemal 19 ha).

W podstrefie tyskiej do KSSE włączono niemal 3 ha w Lędzinach.

Poza wymienionymi rozporządzenie włączyło do KSSE także grunty będące własnością Skarbu Państwa, a użytkowane przez działających na nich przedsiębiorców. Są to tereny w Bytomiu (użytkowane przez jedną ze spółek grupy Kopex, a także firmę Conbelts S.A.) oraz Metalpol w Węgierskiej Górce. Z kolei włączane w Katowicach grunty, na których planowana jest inwestycja firmy Rockwell Automation, są własnością spółki Echo 135 oraz skarbu państwa, pozostając w użytkowaniu wspomnianej spółki. Szczegółowe dane dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych przez wymienione firmy będą znane po przeprowadzeniu rokowań mających na celu wydanie zezwoleń na działalność w obszarze strefy.

Wchodzące w życie dnia 30 grudnia 2016 roku rozporządzenie zakończyło trwające od 2015 roku postępowanie dotyczące zmian granic katowickiej strefy. Zgody na włączenie gruntów do KSSE S.A. udzieliły władze gmin i właściciele terenów, a cały proces pozytywnie zaopiniowały także zarządy obu województw.

W ramach dokonanych w minionych tygodniach rozszerzeń poza Katowicką SSE, zwiększyły się również powierzchnie stref: Kostrzyńsko-Słubickiej (68 ha), Łódzkiej (88 ha) i Warmińsko-Mazurskiej (351 ha). Łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce po ostatnich rozszerzeniach, zgodnie ze stanem na koniec 2016 roku wynosi ponad 20,9 tys. ha, przy limicie 25 tys. ha.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.