Wiadomości

Nowe zezwolenia w ŁSSE S.A.

2 549

Łącznie zadeklarowane przez Inwestorów nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 235 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 690 nowych miejsc pracy, a 3110 miejsc pracy zostanie utrzymanych.

Piechociński podkreślił, że mechanizm specjalnych stref ekonomicznych sprawdza się, niesie ze sobą nadzieję i nowoczesność.

- Cieszę się, że mamy jasną i klarowną ofertę ze świata polityki. Rozstrzygnęliśmy już po tych półrocznych, wewnętrznych dyskusjach - ten mechanizm specjalnych stref ekonomicznych w Polsce będzie wydłużony minimum do roku 2026 - powiedział minister gospodarki. Zgodnie z obecnymi przepisami strefy mają istnieć do 2020 roku.

Wicepremier zaznaczył, że ponad 65 proc. produktów i usług wytwarzanych w strefach idzie na eksport. - Strefy zmieniły polską gospodarkę, umiędzynarodowiły ją - dodał. Poinformował też, że w I półroczu tego roku nastąpił wzrost polskiego eksportu o 7 proc. Eksport do krajów Wschodu wzrósł o 20 proc., a do Chin - o 30 proc.

Zdaniem Piechocińskiego do stref ekonomicznych jeszcze w większym stopniu powinien wchodzić polski kapitał. W jego ocenie poprzez strefy rodzimy kapitał, szczególnie mały i średni, przy wsparciu pracujących tu ludzi, ma wyjść na nowe rynki i podnieść bardzo wysoki już współczynnik przedsiębiorczości Polaków.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Wicepremier przyznał, że obok tradycyjnych dziedzin polskiej gospodarki, stworzyły się nowe gałęzie, bardzo nowoczesne, globalne, silnie zinternacjonalizowane, ale one tworzą nową rzeczywistość i mogą być wielką szansą. Zaznaczył, że także w łódzkiej strefie są przemysły nowej generacji - z pierwszej półki światowej farmaceutyki, wielkie usługi programistyczne czy księgowe.

Firmy, które odebrały zezwolenia:

LEK S.A. (Podstrefa Stryków)

Spółka LEK S.A. jest spółką wchodząca w skład globalnej grupy NOVARTIS, która prowadzi w Polsce działalność produkcyjną i dystrybucyjną w ramach międzynarodowej grupy SANDOZ. W Strykowie, gdzie zlokalizowane jest Centrum Produkcyjno-Logistyczne LEK S.A., spółka produkuje leki generyczne w oparciu o dostarczane przez spółki z grupy SANDOZ substancje czynne (usługowe przetwarzanie leków), jak i bezpośrednio nabywane substancje czynne. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego budynku i rozbudowie istniejącego zaplecza logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 mln zł (do 30 września 2015r.) oraz zatrudnić przynajmniej 130 nowych pracowników. Docelowo, łącznie z pracownikami utrzymywanymi, zatrudnienie w zakładzie w Strykowie ma wynieść co najmniej 373 pracowników.

HTL-Strefa S.A. (Łęczyca)

HTL-Strefa S.A. jest producentem nakłuwaczy bezpiecznych do użytku szpitalnego (posiada ponad 50% udziałów w globalnym rynku) oraz lancetów do użytku osobistego, a także igieł insulinowych wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka zamierza rozbudować swój zakład w Łęczycy. Pierwsza faza będzie polegała na zwiększeniu mocy produkcyjnych dla produktów z asortymentu igieł insulinowych oraz nakłuwaczy bezpiecznych. Produkcja igieł i detali tworzywowych jest procesem wysoce zaawansowanym technologicznie. Spółka wykorzystuje niezwykle precyzyjne maszyny i urządzenia, które w znacznym stopniu automatyzują proces. Proces produkcji odbywa się przy zachowaniu najwyższych światowych wymagań co do precyzji oraz sterylności. Końcowa faza procesów przebiegająca w specjalnie oczyszczanym środowisku, tzw. strefie czystej. Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych Grupy HTL są weryfikowanie pod kątem źródła ich pochodzenia oraz jakości. W ramach drugiego etapu projektu, Spółka planuje rozbudowę możliwości magazynowych, niezbędnych dla zarządzenia zwiększonym wolumenem produktowym.

Zgodnie z ofertą Spółka po dniu uzyskania zezwolenia utworzy 10 nowych miejsc pracy (do 1 lipca 2016 r.) oraz utrzyma 654 miejsca pracy utworzone dotychczas (do 30 września 2020 roku) na terenie zakładu w Łęczycy. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3,4 mln EUR (do 1 lipca 2016 r.)

Sonoco Poland - Packaging Services Sp. z o.o. (Kutno)

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

W związku z budową nowego zakładu opakowań w Kutnie Sonoco Poland - Packaging Services zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 17,4 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 25 pracowników (do 31 grudnia 2014 r.) i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do końca 2019 roku.

ASTI Sp. z o. o., (Przykona)

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Planowana inwestycja ASTI polegać będzie na budowie i wyposażeniu hali produkcyjnej w Przykonie wraz z zapleczem socjalnym, magazynem oraz nowoczesnym laboratorium. Spółka zajmie się produkcją i sprzedażą dodatków do żywności. ASTI zamierza wprowadzić na rynek szeroką gamę przypraw i mieszanek przyprawowych. W związku z inwestycją ASTI poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 mln zł (do końca 2016), oraz zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników (do 1 września 2014).

Hutchinson Poland Sp. z o. o. (Łódź)

Nowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie obecnie funkcjonującego zakładu „Łódź 1” o halę produkcyjno-magazynową (m.in. linia do obróbki uszczelek karoseryjnych) z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym oraz zewnętrznej infrastruktury. Nowa inwestycja powstanie na niezagospodarowanej nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z obecną halą.

Planowana rozbudowa zwiększy możliwości produkcyjne zakładu „Łódź 1”, w którym produkowane są i będą uszczelki karoseryjne oraz profile TPV – produkowane z materiału sztucznego, termoplastiku. Profile TPV są produktami ekologicznymi, które w 100 % mogą być odzyskiwane w recyklingu.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Spółka Hutchinson Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Hutchinson, zajmującej się produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych dla przemysłu, w szczególności dla sektora motoryzacyjnego, lotniczego oraz militarnego. W Polsce Spółka jest właścicielem pięciu zakładów zlokalizowanych w Żywcu, Bielsku-Białej oraz Łodzi. W zakładach tych wytwarza się wyroby wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, takie jak: uszczelki precyzyjne, nisko- i wysokociśnieniowe przewody z gumy, paski klinowe, uszczelki samochodowe, części antywibracyjne i inne. Klientami są światowi liderzy branży motoryzacyjnej, tacy jak m.in.: General Motors, Fiat, Renault – Nissan, Honda, Ford, Audi, Volvo, Porsche, Seat.

Oznacza to 250 nowych miejsc pracy w Łodzi oraz wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 75 mln zł.

Amber Energia Centrum Usług Sp. z o.o. (Łódź)

Amber Energia Centrum Usług Sp. z o.o. (należy do grupy Amber Energia S.A., która działa na rynku sprzedaży energii elektrycznej i energetyki odnawialnej) świadczyć będzie usługi dla z firm z grupy, takie jak: obsługa kadrowo – księgowa, telefoniczne biuro obsługi klienta, zarządzanie bazami danych oraz zarządzanie systemami i infrastrukturą IT. W ramach inwestycji Spółka planuje także budowę nowych i rozbudowę istniejących systemów IT oraz portali internetowych i serwisów www na potrzeby działalności Spółki.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Amber Energia Centrum Usług zatrudni co najmniej 10 pracowników (do 1 stycznia 2014 r.) i zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości przynajmniej 1 mln zł. To pierwszy najemca powierzchni biurowych w zrewitalizowanej fabryce L. Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24

Infosys BPO Poland (Łódź)

Spółka Infosys BPO Poland Sp. z o.o. zajmuje się obsługą procesów biznesowych (BPO: Business Process Outsourcing), świadcząc usługi dla klientów zewnętrznych zlokalizowanych w 24 krajach europejskich. Działalność koncentruje się na usługach finansowo-księgowych i zakupowych, obsłudze procesów logistycznych, zarządzaniu bazami danych, a także doradztwie i konsultingu.

Nowa inwestycja w ŁSSE polegać będzie na rozbudowie przedsiębiorstwa, obejmującej trzy obszary:

  • zwiększenie zatrudnienia,
  • powiększenie posiadanej powierzchni biurowej
  • rozbudowę obecnego zaplecza technicznego.

Infosys zatrudni co najmniej 260 nowych pracowników (do 30 września 2015 r.). Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości przynajmniej 2,4 mln zł.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Infosys BPO Poland Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi z zakresu BPO, należącą do spółki Infosys BPO Ldt., globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Obecnie marka Infosys to ponad 149 tysięcy pracowników, zatrudnionych w 65 biurach oraz 74 centrach rozwoju, zlokalizowanych m.in. w USA, Indiach, Chinach, Australii, Japonii, na Bliskim Wschodzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Holandii, Kanadzie i Polsce. Łączny przychód grupy w roku finansowym 2012 wyniósł 6.994 miliardów USD. Grupa obsługuje klientów z różnych branż zlokalizowanych w ponad 30 krajach. W Polsce spółka Infosys BPO Ltd. przejęła w 2007 r. działające od 2003 r. centrum rozliczeniowo finansowe Philipsa.

Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano jak dotąd 225 zezwolenia oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości ponad 10 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko 26 tysięcy miejsc pracy.

ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce – według raportów KPMG z lat 2009-2012.

Według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce wśród stref ekonomicznych na świecie.

Z kolei według innego rankingu „Digital Marketing Awards 2012” tego samego brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych.

Nagroda im. Henryka Grohmana

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, biorąc przykład z sylwetki Henryka Grohmana - najznamienitszego łódzkiego donatora sztuki, jednego z twórców Łodzi przemysłowej - chce zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w sztukę, wspierania zdolnych artystów oraz prowadzenia społecznej odpowiedzialności biznesu. W ubiegłym roku statuetkę łódzkiej rzeźbiarki Zofii Władyki otrzymał w kategorii „Inwestor-Mecenas” Jerzy Czubak z Amcor. Z kolei prof. Witold Warzywoda otrzymał statuetkę za "niezłomność w działalności wystawienniczej i łączenie środowisk plastyków". W kategorii "Ważne dla Łodzi" nagrodę odebrała Marzena Bomanowska za książkę "7 rozmów o Katarzynie Kobro".

Tym razem tytuł „Inwestor-Mecenas” trafił do Ceramiki Paradyż - za wspieranie Festiwalu Design'u odbywającego się w Łodzi i współpracę z ASP.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Tytuł „Ważne dla Łodzi” i statuetkę odebrali:

  • Ireneusz Kowalewski - za 20 lat Oscarów Jazzowych,
  • Irmina Kubiak i Jacek Kłak – (Moda Forte) za przywrócenie Łodzi mody w jej najlepszym wydaniu poprzez FashionPhilosophy Fashion Week Poland.

Prezentacja prac rewitalizacyjnych - ŁSSE S.A., AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o., MCKB Sp. z o.o.

Kolejną częścią spotkania była prezentacja prac rewitalizacyjnych w XIX-wiecznej fabryce Ludwika Grohmana. Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A., w swoim wystąpieniu, nawiązał do testamentu Henryka Grohmana oraz historii Księżego Młyna. Opowiedział krótko o przeznaczeniu zreewitalizowanego budynku, a następnie oddał głos mgr inż. Annie Grabowskiej odpowiedzialnej za projekt architektoniczny budynku. Prezentację zakończył Piotr Grabowicz, Prezes MCKB - generalny wykonawca, lider konsorcjum, który podkreślił ogrom pracy wykonanej podczas 18 miesięcy rewitalizacji.

Siedem nowych zezwoleń w ŁSSE S.A.

Nie obyło się również bez podziękowań dla Sławomira Ignara - Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., który w projekt rewitalizacji włożył całe swoje serce.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.