Wiadomości

Nowi inwestorzy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec

4 094

Inwestorzy kupili działki, na których w przyszłym roku będą realizować inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Spółki X-Kom i Retail Service zostały właśnie użytkownikami wieczystymi działek położonych w częstochowskiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec o łącznej powierzchni ok. 8,7 ha.

Akty notarialne zostały podpisane 30 października w Częstochowie przez Krzysztofa Ślęzaka - dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu, która zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec oraz prezesów obu firm: Patrycję Jeromin-Jeziorańską (Retail Service) i Michała Świerczewskiego (X-Kom) oraz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który w obu przypadkach zrzekł się w imieniu Miasta Częstochowy prawa pierwokupu tych gruntów.

Częstochowa

Retail Service kupił dwie działki o łącznej powierzchni 3,63 ha, natomiast X-Kom jedną większą o powierzchni ok. 5,06 ha.


X-Kom zobowiązał się jednocześnie, że przeniesie nieodpłatnie prawo własności fragmentu działki wydzielonego pod drogę publiczną, którą zbuduje miasto (ok. 1500 m kw.). W tym roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu przygotowuje dokumentację, w przyszłym ma powstać droga, z której korzystać będą wszyscy inwestorzy lokujący się w częstochowskiej podstrefie Euro-Park Mielec - w rejonie ulic Korfantego i Koksowej.

Jeżeli chodzi o plany inwestorów są one zgodne ze złożonymi wcześniej programami na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Obecnie prowadzą prace projektowe, a wczesną wiosną mają rozpocząć się prace budowlane.

X-Kom planuje w granicach strefy stworzyć nowoczesne centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i importerów sprzętu IT, RTV, AGD w ramach outsourcingu. Spółka zamierza również rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania sprzętu IT. Na działce kupionej od ARP powstanie m.in. magazyn o powierzchni 5-6 tys. metrów kw. oraz 2 tys. metrów kw. powierzchni biurowych.

Głównym przedmiotem działalności X-KOM Sp. z o. o. - jest sprzedaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania.

Retail Service Sp. z o. o. specjalizuje się w handlu sprzętem IT. W ramach dywersyfikacji działalności przedsiębiorca na terenie częstochowskiej podstrefy planuje utworzenie nowoczesnego centrum zaawansowanych usług informatycznych, księgowych i usług wsparcia sprzedaży.

X-Kom i Retail Service mają zainwestować na terenach mieleckiej strefy w Częstochowie ok. 29 mln zł i zatrudnić ok. 200 osób, ale X-Kom, mający swą główną siedzibę w Częstochowie szuka też pracowników w ramach swojej bieżącej, dynamicznie rozwijającej się działalności.

Powstała w marcu br. częstochowska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec obejmuje łącznie ok. 34,4 hektarów terenów poprzemysłowych po byłej hucie "Częstochowa".

Działkami w ramach Euro-Park Mielec oraz nowymi terenami objętymi Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Częstochowie interesuje się kolejnych kilkunastu inwestorów. To, kiedy dostaną zezwolenia na działalność w strefach, zależy nie tylko od zarządów stref i samych firm, ale także od polskich władz centralnych, które muszą wdrożyć nowe zasady udzielania pomocy publicznej wprowadzone od lipca 2014 przez Unię Europejską.