Wiadomości

Nowoczesna Gospodarka: zadyszka dla usług i drugi oddech dla produkcji

Nowoczesna Gospodarka: zadyszka dla usług i drugi oddech dla produkcji

W IV kw. 2021 r. gorzej z wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19 poradziły sobie przedsiębiorstwa usługowe Nowoczesnej Gospodarki, które zwiększyły zatrudnienie jedynie o 2,85 proc. (vs IV kw. 2020 r.) – wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2021”, przygotowanego przez ADP Polska. Nieco lepiej prezentuje się ich sytuacja w ujęciu rocznym, w którym dynamika wzrostu wyniosła 4,35 proc. (vs 2020 r.).

W skali całego 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające i wykorzystujące innowacyjne rozwiązania zarządzania, odnotowały wyższą dynamikę zatrudnienia (+3,14 proc. vs 2020 r.) niż ogół rynku (+0,3 proc. vs 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego) – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 / FY 2021” opracowanego przez ADP Polska. Biorąc pod uwagę wyłącznie ostatni kwartał ubiegłego roku różnica między dwoma gospodarkami zmniejszyła się (+3,26 proc. NG vs 0,7 proc. wg GUS).

– Niedobór pracowników, zakłócenia łańcuchów dostaw i wynikające z tego braki płynności finansowej i produkcji, a także gwałtownie rosnąca inflacja oraz zmiany legislacyjnie – z miesiąca na miesiąc wydłuża się lista wyzwań, z którymi muszą zmagać się przedsiębiorcy – mówi Anna Barbachowska, HR Manager w ADP Polska. – Chociaż wydaje się, że niektóre sektory gospodarki odradzają się po długiej stagnacji, to jednak nie ma pewności, że ten trend utrzyma się w kolejnym kwartale. Presja kosztowa, niedobór surowców mogą sprawić, że firmy bardzo szybko osiągną szczyt możliwości swojego rozwoju.

Według raportu "Rynek pracy w czasie COVID-19” liczba ofert pracy, które pojawiły się w grudniu 2021 r., wzrosła o 33,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

– Jeszcze w pierwszych miesiącach pandemii, pracownicy obawiali się o swoją przyszłość w kwestii zatrudnienia, natomiast teraz swobodnie mogą przebierać w ofertach. Jest to dobry prognostyk na przyszłość dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie planują wkroczyć na rynek pracy lub się przebranżowić i jednocześnie olbrzymie wyzwanie dla pracodawców – mówi Anna Barbachowska.

Usługi mocno w dół

Sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki w całym 2021 r. zwiększył zatrudnienie o 4,35 proc. (vs 2020 r.). Najwięcej w ubiegłym roku nowych pracowników firmy te zatrudniły w III kw. 2021 r. (+5,4 proc. vs III kw. 2020 r.), po czym nastąpiło, po raz pierwszy w 2021 r., znaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu (+2,85 proc. vs IV kw. 2020 r.). W ujęciu z podziałem na wielkość firmy widoczne jest skrócenie dystansu między małymi a dużymi firmami usługowymi, który w IV kw. 2021 r. wyniósł 1,4 p.p. Dla porównania w poprzednim kwartale było to 5,05 p.p.

– Jak wynika z danych opublikowanych przez CEIDG, tylko w grudniu ubiegłego roku w Polsce do rozpatrzenia wpłynęło prawie 38 tys. wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. Na tę sytuację mogły wpłynąć, m.in. gwałtownie rosnąca inflacja oraz wprowadzenie w styczniu tego roku Polskiego Ładu, który w znacznym stopniu rzutował na koszty prowadzenia biznesu przez małe czy jednoosobowe firmy usługowe . Wiele wskazuje na to, że największy pik związany z zatrudnieniem w sektorze usług mamy już za sobą. Obecnie zakładanie firmy czy zatrudnianie nowych pracowników będzie wiązać się z jeszcze większymi kosztami oraz niepewnością regulacyjną, co skutecznie może odstraszać potencjalnych przedsiębiorców – podsumowuje Barbachowska.

Końcówka roku należy do produkcji

Najnowsze dane wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu wskazują na stopniową poprawę koniunktury w tym sektorze (51,9 pkt. w styczniu, 56,1 pkt w grudniu), która przekłada się także na wzrost zatrudnienia w ostatnim kwartale 2021 r. w firmach sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki (+3,42 proc. vs IV kw. 2020 r.). Analizując dane pod względem wielkości przedsiębiorstwa wyróżnić należy dynamikę zatrudnienia osiągniętą przez duże firmy, które w IV kw. 2021 r. zwiększyły zatrudnienie o 2,34 proc. (vs IV kw. 2021 r.). W skali całego roku sektor produkcyjny odnotował jednak 1,85 proc. wzrost zatrudnienia (vs 2021 r.). Podobnie jak w IV kw., w skali roku więcej osób zatrudniły małe firmy produkcyjne (+6,62 proc. vs 2021 r.) niż duże (+2,34 proc. vs 2021 r.).

W ostatnim kwartale 2021 widoczny jest wzrost dynamiki zatrudnienia w sektorze produkcyjnym, który spowodowany jest w normującą się sytuacją gospodarczo-ekonomiczną w krajach Europy. Po miesiącach wyzwań związanych ze stabilnością łańcuchów dostaw i dostępnością surowców przedsiębiorcy mogli na moment odetchnąć – analizuje Anna BarbachowskaStabilna sytuacja gospodarcza pozwala natomiast na precyzyjne planowanie pracy i zapotrzebowanie na pracowników.

ADP