Wiadomości

O czym powinni pamiętać pracodawcy?

Przełom roku, to czas, w którym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki ustawowe. O czym powinni pamiętać w tym „gorącym” okresie? Poniżej ściąga, żeby nikomu nic nie umknęło z zakresu kadrowo-płacowego!

Z TEKSTU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • O ile złotych więcej będzie trzeba zapłacić pracownikom zatrudnionym od 2020 roku na najniższych stawkach.
  • Do kiedy maksymalnie należy udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 rok.
  • Ile wynosi współczynnik urlopowy dotyczący ekwiwalentu w 2020 roku.
  • Do kiedy należy dostarczyć fiskusowi roczne deklaracje PIT za pracowników w wersji elektronicznej.
  • Jakie obowiązki i terminy obowiązują pracodawców na przełomie roku w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, sprawozdawczości statystycznej dla GUS-u czy odnośnie utworzenia ZFŚS.

W 2020 roku rekordowo wzrośnie płaca minimalna z tytułu wynagrodzenia za pracę. Będzie ona wynosić 2600 zł brutto, czyli nastąpi wzrost aż o 350 zł r/r. W związku z tym każdy pracodawca, który podpisał z pracownikiem umowę o pracę kwotowo, powinien zmienić warunki dotyczące płacy, tworząc porozumienie do tej umowy. Jeżeli pracodawca w umowie o pracę określił stawkę jako „minimalne wynagrodzenie” (bez podawania kwoty), wówczas powinien poinformować swojego pracownika (najlepiej w formie pisemnej) o zaktualizowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Wzrost minimalnej stawki godzinowej na zleceniu

Jednocześnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku wzrośnie również minimalna stawka za godzinę zleconej pracy – od stycznia będzie wynosić 17 zł brutto. W umowie świadczenia usług lub umowie zlecenia nie musi być zawarta stawka godzinowa, ponieważ zapłata może być również ustalona kwotowo. Jednak zleceniobiorca czy usługodawca ma prawo przed wypłatą sprawdzić, czy otrzymana kwota podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie jest niższa od gwarantowanej stawki minimalnej.

Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniają się powiązane z nim wskaźniki, na przykład postawa dodatku za pracę w porze nocnej, zmiana w potrąceniach, czy też zmiana minimalnej podstawy zasiłku.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Zaległe urlopy wypoczynkowe

W kwestii urlopów pracowniczych należy pamiętać, że wypoczynkowego urlopu należy udzielić pracownikom w tym roku, w którym nabyli do niego prawa. Stąd każdy pracodawca powinien udzielić pozostałego urlopu wypoczynkowego do końca 2019 roku tym pracownikom, którzy mają jeszcze do wykorzystani wolne dni. Jeżeli nie jest to możliwe, zaległy urlop przechodzi na następny rok – jednak powinien być wykorzystany najpóźniej do końca września 2020 roku.

Natomiast urlop na żądanie (przysługujący w każdym roku kalendarzowym w wymiarze 4 dni) nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu na żądanie, przechodzi on na następny rok jako zwykły urlop.

Wszyscy pracownicy nabywają prawa do nowej puli urlopu wypoczynkowego z pierwszym dniem stycznia 2020 roku. Taki urlop, w zależności od stażu pracy każdego pracownika, może wynosić 20 lub 26 dni w danym roku kalendarzowym. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy mają proporcjonalnie przeliczany urlop do wymiaru swojego czasu pracy, natomiast osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 10 dni wolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie https://grantthornton.pl/

O czym powinni pamiętać pracodawca?