Wiadomości

O kadrach i płacach z pasją TV - Zbiorowe prawo pracy - układy, regulaminy, porozumienia, sygnaliści.

Zapraszam Cię na merytoryczne spotkanie!

Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy oraz tzw. zbiorowe prawo pracy. O tym rozmawiam wspólnie z niesamowitą osobowością - profesorem Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Krzysztofem Walczakiem oraz dr Anną Kamińską-Pietnoczko podczas spotkania "O kadrach i płacach z pasją TV".

O czym konkretnie porozmawiamy?:

  • Jakie miejsce w prawie pracy zajmują wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i czemu one służą?
  • Jaka jest ich funkcja?
  • Prawo pracy, a może już nie, może prawo zatrudnienia? Jak właściwie dziś powinniśmy je definiować?
  • O co chodzi z tymi sygnalistami i na czym polega ich ochrona?
  • Dobre to regulacje, czy może szkodliwe?
  • A może należałby chronić też pracodawców przed „niefajnymi" pracownikami?