Edukacja

Obsługa inwestora w miastach regionalnych

1 202

Wczoraj w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej odbyły się warsztaty szkoleniowe, zorganizowane dla pracowników UM Kielce i jego jednostek organizacyjnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starowstwa Powiatowego w Kielcach, a także lokalnych Instytucji Otoczenia Biznesu i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, przeprowadzone przez światowego potentata w dziedzinie consultingu - firmę CBRE. Tematyka szkolenia obejmowała proces obsługi inwestora w miastach regionalnych, budowania pozytywnego wizerunku i marki miasta oraz promocji gospodarczej i inwestycyjnej miasta i regionu.

Wspólnie z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój przedsiębiorczości w mieście i regionie wymieniliśmy się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w zakresie obsługi inwestora.

Spotkanie otworzyła Anita Lagierska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w Urzędzie Miasta Kielce. Po Niej głos zabrała Magdalena Głuch, członek zespołu Centrum Obsługi Inwestora, która w telegraficznym skrócie zaprezentowała przybyłym na spotkanie osobom profil działalności COI Kielce i wszelkie podejmowane tu inicjatywy. Specjalną prezentację wyglosiła także Pani Hanna Rakowska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA w Warszawie, która przybliżyła działalność Agencji, dostarczyła bardzo ciekawe dane statystyczne i włączyła się do dyskusji o potencjale Miasta Kielce i jego kluczowych specjalizacjach oraz branżach - szansach dla miasta i regionu.

Obsługa inwestora w miastach regionalnych

Kluczowym punktem spotkania było wystąpienia Panów - Jana Banasikowskiego oraz Dariusza Karwowskiego z miedzynarodowego koncernu CBRE, którzy w pierwszej kolejności przyblizyli zgromadzonym czym firma zajmuje sie na codzień i jaki ma oraz może mieć to związek z działalnością instutucji miejskich i regionalnych w zakresie promocji inwestycyjnej i obsługi inwestora. CBRE - globalny lider usług konsultingowych - oferuje w tej kwestii miastom i regionom pomoc i doradztwo w sprawach kluczowych, a także wsparcie, również działań niestandardowych. Ze specjalną ofertą firma wyszła także w kierunku Kielc. Dzięki profesjonalnemu wsparciu i szkoleniach będziemy bowiem podnosić swoje kompetencje w dziedzinie obsługi inwestora i promocji miasta i regionu, jako doskonałej lokalizacji dla biznesu.

Bardzo owocne spotkanie oraz dyskusja, która je zwieńczyła, były wstępem do planowanej, długofalowej sieci współpracy miedzy firmą, a miastem i regionem oraz regionalnymi instytucjami OB.