Wiadomości

Outsourcing Breakfast – Dlaczego Lublin to dobry kierunek rozwoju dla sektora BSS.

2 766

28 marca w Warszawskim Sound Garden Hotel odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Outsourcing Breakfast. Przedstawiciele Pro Progressio wraz z zaproszonymi gośćmi debatowali na temat potencjału inwestycyjnego Lublina w kontekście branży nowoczesnych usług dla biznesu. W spotkaniu wzięli udział reprezentacji Władz Miasta, środowiska akademickiego oraz lubelskiego biznesu.

Sektor BSS to dynamicznie rozwijający się rynek, który wciąż potrzebuje nowych lokalizacji, oferujących dobry potencjał kadrowy, nieruchomościowy i komunikacyjny. Lublin jest pierwszym miastem w regionie, które wskazało kluczowe dla rozwoju gospodarczego branże, a wśród nich właśnie nowoczesne usługi dla biznesu. Dzięki dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr, bogatej ofercie powierzchni biurowych oraz relatywnie niskim kosztom prowadzenia działalności operacyjnej, od trzech lat na lubelskim rynku wyraźnie wzrasta aktywność firm z sektora BSS. Przedstawiciele dwóch z nich: Zbigniew Komsta z Orange Polska oraz Bartosz Łopiński z Billennium podczas panelu dyskusyjnego opowiedzieli, dlaczego ich przedsiębiorstwa postawiły właśnie na Lublin.

Zanim to jednak nastąpiło zebranych gości powitał Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju Miasta Lublin - Artur Szymczyk. Następnie krótką prezentację wygłosił Michał Grabowiecki, Specjalista ds. Obsługi Inwestorów. Reprezentant Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów zasygnalizował mnogość możliwości, jakie dla sektora BSS stwarza Lublin. W części panelowej, oprócz wymienionych wcześniej przedstawicieli biznesu udział wzięli także dr Mariusz Sagan z Urzędu Miasta Lublin, oraz dr hab. Jarosław Krajka z Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej. Dzięki temu swoją reprezentację miały wszystkie skladowe tak zwanego „złotego trójkąta”: biznes, samorząd, środowisko akademickie.

Ciekawym wątkiem poruszanym podczas dyskusji była współpraca pomiędzy uczelniami i firmami, mająca na celu upraktycznianie kierunków studiów. Lubelski UMCS jest przykładem szkoły wyższej, która z powodzeniem realizuje różnego rodzaju programy mające na celu łączenie tych dwóch światów. Zebranych gości zainteresował również wątek ukraiński. W Lublinie swoją siedzibę ma oddział Lwowskiego Klastra IT, a na Lubelskich uczelniach studiuje wielu młodych ludzi zza naszej wschodniej granicy. Miasto w naturalny sposób staje się ośrodkiem biznesowo-akademickiej współpracy polsko-ukraińskiej.

Warto przyglądać się rozwojowi Lublina jako destynacji biznesowej. Największe i najprężniej rozwijające się miasto w Polsce Wschodniej jest jednocześnie niezwykle silnym ośrodkiem akademickim. Na 9 uczelniach studiuje tu około 67 tysięcy osób, a to właśnie kapitał ludzki jest kluczowy w pozyskiwaniu nowych inwestycji.