Wiadomości

Outsourcing w 7245 opisach

3 884

Kilkanaście lat temu w Polsce na hasło outsourcing ciężko było znaleźć nawet definicję w słownikach lub popularnej Wikipedii. Jednakże, tak szybko jak sama branża, rozwija się też piśmiennictwo na jej temat. Fundacja Pro Progressio zajmująca się rozwojem wiedzy z zakresu outsourcingu podjęła się analizy piśmiennictwa dotyczącego branży outsourcingowej w Polsce. Badania i analizy prowadzone przez dyplomowaną dokumentalistkę – Grażynę Doktór, zostały zebrane i przedstawione w postaci raportu, który z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce.

Bibliografia outsourcingu jest ogólnodostępną bazą publikacji o tematyce i branży outsourcingowej, która jest dostępna nieodpłatnie na witrynie internetowej OutsourcingPortal już od roku 2010. Co roku na polskim rynku pojawiają się nowe opracowania dotyczące branży nowoczesnych usług dla biznesu. Początkowo były to pojedyncze artykuły, rozdziały w książkach i książki, które w ostatnich latach zostały uzupełnione o prace dyplomowe, wywiady, raporty, a także almanachy i materiały wydawane na płytach CD. Każda z dostępnych pozycji została skrupulatnie sprawdzona i spisana oraz umieszczona w bazie danych, a następnie posłużyła do przygotowania finalnego raportu. Dane w raporcie dotyczą okresu, którego data końcowa wypadała w styczniu 2013.

W analizie piśmiennictwa skupiono się na szerokiej tematyce outsourcingowej, w ramach której znalazły się opracowania i publikacje na temat sektorów BPO i SSC (centra usług wspólnych), R&D (centra badawczo rozwojowe), call i contact center, TSL (transport, spedycja i logistyka), CFM (zarządzanie flotami samochodowymi), KPO (centra zarządzania wiedzą), HRO i RPO (outsourcing procesów kadrowych i rekrutacyjnych), F&A (procesy finansowo-księgowe) i wiele innych pokrewnych dziedzin.

Raport, który na stronach OutsourcingPortal udostępniamy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, zostanie również w wersji drukowanej przekazany do bibliotek uczelni wyższych, gdzie każdy student zainteresowany piśmiennictwem dotyczącym outsourcingu będzie mógł z niego skorzystać.

bibliografia, outsourcing

Raport „Bibliografia Outsourcingu”, to pierwsze opracowanie Fundacji Pro Progressio wspierające edukację na temat outsourcingu w Polsce. Pro Progressio, aktywnie wspiera rozwój sektora usług nowoczesnych dla biznesu oraz uczestniczy w rozwoju wiedzy na temat outsourcingu, offshoringu, nearshoringu prowadząc działalność w modelu CASPEN. CASPEN, to model, według którego prowadzona jest działalność outsourcingowa i pochodzi od pierwszych liter anglojęzycznych procesów jakimi są Consulting, Advisory, Support, Promotion, Education i Networking. Jesteśmy otwarci na współpracę z wydawnictwami, redakcjami, uczelniami, firmami prywatnymi, autorami tekstów, raportów i innych opracowań, które pomogą Fundacji kontynuować badania i analizy piśmiennictwa dotyczącego branży outsourcingowej.

Autor: Fundacja Pro Progressio